Aggregat

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Aggregat, av latin aggrego (samla eller hopa saman), er ei samling av to eller fleire einskilddelar. Omgrepet vert nytta i fleire samanhengar, som:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.