Akkumulasjon

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Akkumulasjon tyder opphoping og vert nytta innan fleire område:

  • Akkumulasjon i geologi, avleiring av materiale transportert av elvar, havstraumar, brear, vind eller bølgjer.
  • Akkumulasjon i biologi, oppriking av tungt nedbrytbare grunnstoff eller andre kjemiske sambindingar for kvart trinn i ein næringskjede.
  • Akkumulasjon i fysikk, oppsamling av energi til seinare bruk.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.