Aksjonsart

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Aksjonsart, etter tysk Aktionsart, er ein måte å klassifisere verb på etter kva slags type av handling verbet refererer til, med vekt på korleis handlinga er relatert til tida ho strekker seg ut over.

Aksjonsartane kan delast inn i durative og punktuelle aksjonsartar:

 • Durativ (pågåande)
  • Kontinuativ (kontinuerleg)
  • Iterativ (punktvis)
  • ...
 • Punktuell (ein gong)
  • Momentan (plutseleg)
  • Inkoativ (starte opp)
  • Transformativ (overgå i noko anna)

Vi skil mellom aksjonsart, måten handlinga går føre seg på, og aspekt, om handlinga blir avslutta eller ikkje (jf. Krifka og Bock 2002). Verb kan delast opp i ulike aksjonsartar på semantisk grunnlag, men i fleire språk, som t.d. finsk, finst det avleiingsendingar som dannar klassar av avleidde verb med same aksjonsart.

Litteratur[endre | endre wikiteksten]