Alta-Kautokeino-vassdraget

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Alta-Kautokeinovassdraget
elv
Land  Noreg
Fylke Finnmark
Kommunar Alta, Kautokeino
Nedslagsfelt 8 963 km²
Renn gjennom Kautokeino, Alta
Sideelvar Eibyelva, Gargiaelva, Mázejohka,
Lahpojohka, Čábardasjohka,
Siebejohka, Bizejohka,
Luhppojohka, Hávgajohka
Lengd 229 km
Middelvassføring 101 /s
Kjelde Bajit Vuohcetjávri
 - høgd 440 moh.
Munning Altafjorden

Alta-Kautokeino-vassdraget er ei elv i Finnmark fylke som startar på Finnmarksvidda ved grensa til Finland og fylkesgrensa mot Troms, og renn ut i Altafjorden. Elva er 229 km lang og har eit nedslagsfelt på 8963 km². Elva er med dette den 11. lengste i landet og den tredje lengste i Finnmark. Når ein ser på nedslagsfelt er elva den sjuande største i Noreg og framleis den tredje største i Finnmark.[1] Elva renn igjennom Kautokeino kommune og Alta kommune. Øvre del av elva ned til Alta Kraftverk heiter Kautokeinoelva og nedre del heiter Altaelva.

Elva vart kjend under utbygginga av Alta Kraftverk, og demonstrasjonane mot utbygginga i åra 1979-1981.

Brukarar av vassdraget[endre | endre wikiteksten]

Kart over reguleringa av Alta-Kautokeino-vassdraget

I vassdraget er det to kraftverk, Alta kraftverk som er eigd av Statkraft SF og Čábardasjohka kraftverk som er eigd av Nord-Troms Kraftlag AL. Grunnvatnet frå vassdraget blir brukt til drikkevatnsuttak fleire stader. Største vassverk er Alta vannverk som pumpar ut grunnvatn til bruk i Alta by. Det vert drive med fiske i heile vassdraget. Vassdraget blir òg nytta som transportåre med båt, primært til privat bruk, men òg noko turisttrafikk.

Verneområde[endre | endre wikiteksten]

Dei delane som ikkje er utbygd, er verna mot utbygging i følgje verneplan II for vassdrag.

Det finst to naturreservat i nedbørsområdet til vassdraget, og det er Goskamark naturreservat i Alta kommune og Máze naturreservat i Guovdageaidnu/Kautokeino kommune. Fleire område er foreslått verna.

Busetnad[endre | endre wikiteksten]

Det er lite busetnad langs elva sidan ho stort sett renn på Finnmarksvidda. Hovudtyngda av busetnad i nedbørsfeltet finst i området rundt Alta. Det bur om lag 7000-8000 menneske i nedbørsfeltet til vassdraget.[2]

Tettstader ved vassdraget:

Elvar og sideelvar[endre | endre wikiteksten]

johka = elv på samisk

Attraksjonar[endre | endre wikiteksten]

Fiskeslag[endre | endre wikiteksten]

Nedanfor Alta Kraftverk er i tillegg desse sortane:

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  • Denne artikkelen bygger på «Alta-Kautokeinovassdraget» frå Wikipedia på bokmål, den 4. mai 2008.
    • Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene: