Andvake (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Andvake (norrønt andvaka) er eit ord som er bruka i fleire samanhenger:

  • Andvake var namnet på stridsluren til kong Sverre.
  • «Andvaka» er eit kvede av Snorre Sturlason, nemnt i Sturlunga soga.
  • Andvake var namnet på eit forsikringsselskap som gjennom fusjonar har gått inn i Gjensidige Forsikring.
  • Andvake var ei venstre-avis som kom ut i Grimstad i 1880-åra.
  • Siste halvåret målbladet Svein Urædd kom ut, hadde det skift namn til Andvake.
  • Andvake er ei forteljing av Jon Fosse, utgjeven i 2007.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.