Den bulgarske antarktiske stadnamnkommisjonen

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Feltarbeid for kommisjonen.
Kart over Livingston Island og Greenwich Island offentleggjort av kommisjonen

Den antarktiske stadnamnkommisjonen vart oppretta av Det bulgarske Antarktisinstituttet i 1994, og har sidan 2001 vore ein del av utanriksdepartementet i Bulgaria. Kommisjonen godkjenner bulgarske stadnamn i Antarktis, som formelt vert gjeve av den bulgarske president i høve den bulgarske grunnlova og den etablerte internasjonale praksisen.

Geografiske namn i Antarktis reflekterer historia til utforskinga av kontinentet. Det er kring 19 500 stadnamn i Antarktis i 2015, og 1 253 av dei er gjevne av Bulgaria.

Kommisjonen offentleggjorde dei første bulgarske topografiske karta over Livingston Island og Greenwich Island i 2005, og Robert Island, Snow Island og Smith Island i 2008. Alle desse øyane ligg i øygruppa Sør-Shetlandsøyane, der Bulgaria har forskingsstasjonen St. Kliment Ohridski på Livingston Island.

Sjå òg[edit | edit source]

Kart[edit | edit source]

Bakgrunnsstoff[edit | edit source]