AskAdam

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
AskAdam er lokaliser på Mjømna
Foto: Bjarne Thune

AskADAM er ei norsk SMS-teneste for oppslag i Wikipedia og andre lukka og opne innhaldstenester. Om tenesta får eit spørsmål innsendt på SMS, vil ho leite etter treff i Wikipedia eller ei anna fritekstbasert teneste, og ho vil svare på spørsmålet ved å returnere tekst frå starten av artikkelen, etter at teksten er reformatert og tilpassa SMS-tenesta i mobilnettet. Det er også mogleg å gjere oppslag på personnamn for å få telefonnummer. Tenesta er også lagt tilrette for assisterte søk; brukarane spør, og om det underliggjande systemet feilar, så vil det om nødvendig bli skrive inn manuelle svar. Brukarane kan også registrere kva språk og målform dei føretrekkjer frå tenesta.

Då tenesta vart introdusert, var ho avgrensa til Wikipedia på bokmål og berre innanfor Noreg.[1] [2] Sidan er tenesta suksessivt blitt utvida, både i tenester og i geografisk dekning. Selskapet som som i Noreg leverer tenesta AskAdam, leverer tilsvarande søkjetenester i Sverige (RAKEL) og i Danmark (1998).[3] Tenesta er under etablering i England.[4] Namna på tenesta vert tilpassa slik at bokstavane høver med plasseringa av bokstavar på eit telefontastatur.[5]

Tenesta skal vere som unik, og selskapet bak har fått fleire prisar. NHO Sogn og Fjordane gav selskapet bak tenesta Nyskapingsprisen 2010. [6] [7] Sogn og Fjordane sin Gründerpris for ungdom gjekk i 2009 til selskapet.[8] [9] [10]

Askadam er etablert som eit aksjeselskap og held til på Mjømna i Gulen kommune.

Kjelder[edit | edit source]

  1. Digi: Wikipedia rett i lomma
  2. Firda: Big Ben? Ring Adam i Gulen
  3. e-Match: AskAdam AS
  4. Framtidsfylket: AskAdam i Gulen fekk NHO Sogn og Fjordane sin Nyskapingspris
  5. Mobilen.no: Vi spør Adam
  6. Strilen: Ny pris til Mjømna
  7. NRK Sogn og Fjordane: Får NHO-pris for nyskaping
  8. Fremtidsfylket: Gründerpris til AskAdam i Gulen
  9. Nordhordaland: Gründerpris til Ask Adam
  10. NRK Sogn og Fjordane: Fekk gründer-pris for SMS-teneste

Bakgrunnsstoff[edit | edit source]