Hopp til innhald

Bårjås

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Bårjås er eit lulesamisk populærvitskapleg tidsskrift som blir gjeve ut av det lulesamiske museet og kultursenteret ÁrranDrag i Tysfjord. Tidsskriftet har komme ut sidan 1999 og kjem ut med eitt nummer i året. Artiklane står på lulesamisk og norsk, eller på norsk med lulesamisk samandrag.

Oversyn over tidlegare Bårjås-utgåver

[endre | endre wikiteksten]
 • Bårjås 1999: Dutkam julevsáme guovllon / Forskning i lulesamisk område
 • Bårjås 2000: Læstádianissma – Tjuorvvo jienas sjadde giedjegij / Læstadianismen – Fra en ropende røst til en voksende blomst
 • Bårjås 2001: Sámij duobddága – Samiske landskap
 • Bårjås 2002: Julevsámegiella uddni – ja idet? / Lulesamisk språk i dag – og i morgen?
 • Bårjås 2003: Politihkka, láttaga ja identitehtta / Politikk, multebær og identitet
 • Bårjås 2004: Fuolkke, juolge ja stiebila – nuorran Sámen / Røtter, føtter og slagstøvler – om å være ung i Sábme
 • Bårjås 2005: Vantsa, guollim ja álmmukjáhkko – Sáme merragáddekultuvrra / Båter, fiske og folketro – Samisk kystkultur
 • Bårjås 2006: Ulmutja, årudagá ja guhkes ájádusá… / Folk, hus og lange tanker…
 • Bårjås 2007: Subttsasa, árvo ja boahtteájgge / Fortellinger, verdier og framtid
 • Bårjås 2008: Valjesvuohta / Mangfold
 • Bårjås 2009: Kulturmujto / Kulturminner
 • Bårjås 2010: Kultuvrra ja luonndoárbbe / Kultur og naturarv
 • Bårjås 2011: Sáme – dutkamobjevtas dutken / Samer – fra forskningsobjekt til forskere
 • Bårjås 2012: Iellemvuoge – boatsojæládus, varresvuohta ja dutkametihkka / Livsmønster – reindrift, helse og forskningsetikk
 • Bårjås 2013: Spor – om samiske forbilder og fortidsminner.
 • Bårjås 2014: Árbbedáhpe ja ådåstuhttem / Tradisjon og fornyelse
 • Bårjås 2016: Subbtsasa / Fortellinger
 • Bårjås 2017/2018 Gjenstander og skildringer

Bakgrunnsstoff

[endre | endre wikiteksten]