Børsteflaggermus

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Børsteflaggermus
Børsteflaggermus
Børsteflaggermus
Utbreiing og status
Status i verda: LC Livskraftig
Status i Noreg: CR Kritisk truga[1]Utbreiinga av Børsteflaggermus
Utbreiinga av Børsteflaggermus
Systematikk
Rike: Dyr Animalia
Rekkje: Ryggstrengdyr Chordata
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Pattedyr Mammalia
Orden: Flaggermus Chiroptera
Familie: Glattnasefamilien Vespertilionidae
Slekt: Myotis
Art: Børsteflaggermus M. nattereri
Vitskapleg namn
Myotis nattereri

Børsteflaggermus (Myotis nattereri) er ei flaggermus i glattnasefamilien. Flaggermusa lever i Europa frå Portugal og Irland i vest til vestlege delar av Russland i aust, og frå Sør-Skandinavia i nord til Middelhavet i sør, dessutan i Marokko og Algerie.[2]

I Noreg er arten funnen svært sjeldan. Vinteren 2009/10 vart eit eksemplar funne i ei gruve i Lunner. Det førre funnet var då i 1961, i Oslo.[3] Arten er talrik i Sverige, men vandrar ikkje over store avstandar. Bestanden i Noreg er rekna å vera svært låg, og kritisk truga.[1]

Raudlistevurdering[endre | endre wikiteksten]

Det vart i juli 2012 gjennomførd eit aktivt søk etter arten i ein del område med antatt velegnet sommarhabitat på Hadeland (Oppland), innan rimeleg nærleik til overvintringslokaliteten der arten vart funnen i 2010. Det vart brukt fleire ulike registreringsmetodar (m.a. fangst, utplassering av ultralydloggere og aktiv lytting med detektor i eigna område). Undersøkinga resulterte ikkje i funn av børsteflaggermus.[4] Overvintringslokaliteten, og dessutan fire nærliggande overvintringslokaliteter er undersøkt kvar vinter sidan 2010, men det er ikkje gjort nye funn av børsteflaggermus.[5]

Fråvær av sommar- og vinterfunn i nærområdet, og dessutan auke i langdistanseregistreringar og ein generell bestandsauke på overvintringslokaliteter i ulike delar av Europa, gjer det nærliggande å tru at funnet i Lunner gjaldt eit dyr på vandring frå den svenske bestanden.

Regelmessige vinterteljingar av flaggermus i Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus har hittil ikkje gitt nye funn av arten[5]. Ein auke i bruk av automatiske ultralydopptakarar i Sør-Noreg som både sikrar belegg og gjer muleg ein grundig lydanalyse, har ikkje ført til sikre funn av arten.[6]

Det kan likevel ikkje avvisast at det slår ein uoppdaga bestand i boreonemoral sone, kanskje spesielt rundt Oslofjorden. Underjordiske lokalitetar i Østfold, Vestfold og Buskerud som ikkje har vore gjenstand for regelmessige teljingar bør undersøkast på nytt. Den tilsynelatande positive bestandssituasjonen i Sverige gir òg rom for ein potensiell rekolonisering av Noreg. Gjennom regelmessige vinterteljingar kan ei slik forandring i utbreiingsareal dokumenterast.

Konklusjon: Berre eitt sikkert funn i løpet av dei siste 60 år gjeld frå Noreg. Det blir antatt at det er mindre enn 50 reproduserande individ her i landet. Børsteflaggermus blir derfor klassifisert som CR etter dette kriteriet.

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

  1. 1,0 1,1 Eldegard K, Syvertsen PO, Bjørge A, Kovacs K, Støen O-G og van der Kooij J (24. november 2021). «Pattedyr: Vurdering av børsteflaggermus Myotis nattereri for Norge. Norsk rødliste for arter 2021.». Artsdatabanken. Henta 11. mars 2022. 
  2. The IUCN Red List of Threatened Species på engelsk
  3. «Artsdatabankens artsopplysningar». Artsdatabanken. 11. mars 2022. Henta 11. mars 2022. 
  4. van der Kooij og Bögelsack upubl.
  5. 5,0 5,1 Norsk zoologisk foreinings flaggermusgruppe, upubl.
  6. Tore Christian Michaelsen pers. medd., Kjell Isaksen, pers. medd.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Commons har multimedium som gjeld: Børsteflaggermus