Bergensbanen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Lokomotivet NSB El. 18 dreg eit tog over Hardangervidda
Kart over kor Bergensbana går hen
Snørydding 1908
Begna bru over Ådalselva (del av elva Begna) rett utanfor Hønefoss stasjon er ei 216 meter lang steinbru som vart bygd for Bergensbana på strekninga mellom Hønefoss og Roa, den noverande Roa-Hønefosslina.
Frå samankoplinga av bana mellom aust og vest ved Ustaoset.

Bergensbanen eller Bergensbana er ei 50 mil lang einspora jarnbaneline mellom Bergen og Oslo. Lina er den høgastliggjande hovudlina i Europa ved å krysse Hardangervidda, med 1238 meter over havet som høgaste punktet på den noverande traseen. Lina vart opna av kong Haakon VIIVoss stasjon den 27. november 1909, og har vorte ein populær turistattraksjon.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Tanken om ei bane mellom Oslo og Bergen vart lansert 24. august 1871 av forstmeister A.T. Gløersen, i ein artikkel trykt i Bergensavisen. Initiativet har gjeve han heiderstittelen «Bergensbanens far». Framlegget hans vart møtt med skepsis frå mange hald. Hovudinnvendingane gjekk på at bygginga ville bli svært kostbar, at banen ikkje ville vere til særleg nytte for godstransporten og at bana lokalt var til avgrensa nytte sidan ho for ein stor del gjekk gjennom folketomme område. Dessutan ville vêrtilhøva gjere det vanskeleg å halde bana open vinterstid. Vossabana mellom Bergen og Voss blei opna i 1883, og ho gjekk etter traséen som òg var teken fram for Bergensbana. Då Stortinget endeleg tok ei avgjerd i 1894, etter eit lengre ordskifte om kva veg jarnbanelina skulle ta vidare over fjellet, valde innanriksminister Johan Thorne å trekkje seg. Hovudargumentet for bana var den lange reisetida mellom Bergen og Oslo; ei båtreise tok meir enn 50 timar. Mellom andre argument som vart trekte fram i debatten, var dei røynslene Fridtjof Nansen gjorde om landskapet då han i 1884 gjekk på ski over fjellet. Fyrst vart lina mellom Voss og Taugevatn godkjend av Stortinget, i 1898 vart resten av lina godkjend.

Bygginga av Bergensbana var ei stor økonomisk satsing for staten. Bana kosta om lag eit halvt norsk statsbudsjett i 1909, eller ca 2,5 prosent av BNP.

Bygginga av bana var ei stor utfordring. Lina måtte leggjast i ugjestmildt terreng høgt over havet, i ein region utan vegar. Vinterstid var og er det fleire meter med snø. Strekninga mellom Voss og Myrdal vart opna sumaren 1906. Heile lina vart opna for passasjertrafikk 27. november 1909.

Frå fyrste stund var Bergensbana ein suksess målt i trafikktal. Han fekk snart tre gonger så mange reisande som Rørosbana mellom Trondheim og Oslo. I 1920–21 reiste 3,7 millionar passasjerar med bana. Dei mørke spådomane om ugjerlege vêrtilhøve slo heller ikkje til.

I 1957 var dei gamle damplokomotiva avløyste av dieseldrivne lokomotiv. I 1964 var jarnbana ferdig elektrifisert. I 1984 byrja difor NSB å køyre dei fleste persontoga om Drammen i staden for om Roa.[1]

Jernbaneanlegget[endre | endre wikiteksten]

Bergensbana hadde i 1909 ei lengd på 493 km. Bana hadde 182 tunnelar, med ei total lengd på 73 km. Den lengste tunnelen var han ved Trollkona, litt over 8 kilometer lang. Den lengste tunnelen i dag er, bortsett frå Liertunnelen på 10 700 meter, som eigentleg høyrer til Drammensbana, Finsetunnelen som er 10 300 meter lang og som stod ferdig i 1993. Den lengste brua på Bergensbana mellom Hønefoss og Bergen er Kongsnutbrua på 160 m, opna 1994. Den høgastliggjande stasjonen er Finse stasjon (1222 moh.), og det høgaste punktet på lina var Fagernut ved Taugevatn (1301 moh.). I dag er lina 409 km og høgaste punkt, 1238 moh., ligg inni Finsetunnelen.[2] Innkortinga kjem av bygging av fleire tunnelar, mellom anna Ulrikentunnelen.

Dei fullstendige planane for Bergensbana omfatta ei Ringeriksline direkte frå Hønefoss til Oslo. Men for å spare pengar vart den såkalla «grisekrøllen» om Roa i Lunner kommune vald i staden. Strekninga mellom Hønefoss stasjon i Ringerike kommune og Roa stasjon vart opna i 1909, og med det vart Bergensbana knytt til Gjøvikbana, og toga køyrde på Gjøvikbana inn og ut av Oslo. Gjøvikbana var knytt til jarnbanestasjonen Oslo Ø, som såleis vart stasjonen i Oslo for persontoga mellom Oslo og Bergen. For før Oslotunnelen vart bygd og Oslo Sentralstasjon opna, var det i Oslo to åtskilde endestasjonar for kvart sitt nett av jarnbaneliner, Oslo V for Drammensbana og Oslo Ø for dei andre jarnbanelinene inn til byen.

Ei anna rute mellom Hønefoss og Oslo går over dei to banene Randsfjordbana om Hokksund til Drammen stasjon, og Drammensbana mellom Drammen og Oslo. Etter at Liertunnelen mellom Lier og Asker stasjon vart opna på 70-talet, og Oslotunnelen og Oslo Sentralstasjon seinare vart opna, vart Drammensbana merkbart kortare og dobbeltspora heilt fram til sentralstasjonen, og i den seinare tida kom dessutan høgfartsbana Askerbana til som køyreveg på mykje av strekninga. I våre dagar går difor persontoga på Bergensbanen om Drammen, med dei føremonane dette gjev for dei av passasjerane på Bergensbana som skal til eller frå desse folkerike områda, eller som òg skal nytte toga på Vestfoldbana eller Sørlandsbana på ein del av reisa, og kan byte tog på Drammen stasjon. Strekninga frå Hønefoss stasjon til Roa stasjon vart etter denne omlegginga berre nytta av godstoga mellom Bergen og Oslo, som framleis skal gå over Gjøvikbana, og har no fått namnet Roa-Hønefosslina.

Både lina om Hokksund og Drammen og lina over Roa er ein stor omveg og eit tidstap for dei som skal reise snøgt mellom stasjonane på strekninga mellom Bergen, Hallingdal, Hønefoss og Oslo. Jernbaneverket arbeider difor med planane om å byggje ei ny og stuttare line, kalla Ringeriksbana, mellom Hønefoss og fram til Askerbana/Drammensbana i Sandvika i Bærum kommune. Dette vil korte ned Bergensbana med om lag 60 km og reisetida med om lag 50 minutt.[3]

Trafikk[endre | endre wikiteksten]

På Bergensbana går det no (2009) fire daglege avgangar kvar veg på heile distansen. Reisetida varierer frå 6 timar og 28 minutt på det raskaste ettermiddagstoget til 7 timar og 47 minutt på det langsamaste nattoget.[4]

Turisme[endre | endre wikiteksten]

Bergensbana er i seg sjølv eit turistmål, som fleire gonger er rangert blant dei vakraste togreisene i verda.[5]

Jernbanelina er i dag eit populært turistmål. Den gamle arbeidarvegen Rallarvegen ligg tett inn til lina og er eit populært turmål, NSB leiger ut syklar mellom anna på Finse. Frå Myrdal går det ei sidebane til Flåm ved Sognefjorden (Flåmsbana). Hardangerbana frå Voss til Granvin i Hardanger vart nedlagd i 1988.

Bergensbana mellom Finse og Haugastøl, filma av NRK. (høg oppløysing)

Stasjonar på Bergensbana[endre | endre wikiteksten]

Stasjon Opna (årstal) Høgd (moh.) Avstand frå
Oslo (km)
Avstand frå
Bergen (km)
Østbanen sjøsiden.jpg Oslo S 1854/1981 2 0 493
Lysaker stasjon - 2010-05-02 at 13-36-04.jpg Lysaker 1872 7,5 7,00
IC-tog til Larvik og Flytoget på Asker stasjon TRS 061028 027.jpg Asker 1872 104 24 469
Drammen1.jpg Drammen 1866 2 41 452
Hokksund station.jpg Hokksund 1866 8 58 435
Vikersund station.jpg Vikersund 1866 67 84 409
Honefoss-stasjon-1tb.jpg Hønefoss 1866 96 112 381
Flå stasjon URN NBN no-nb digifoto 20170206 00174 NB MIT GNR 01480.jpg Flå 1907 155 174 319
Nesbyen stasjon.jpeg Nesbyen 1907 168 208 285
Gol Station.JPG Gol 1907 207 225 268
Al station Norway.jpg Ål 1907 436 250 243
Geilo Bahnhof.jpg Geilo 1907 794 275 218
Ustaoset stasjon.jpeg Ustaoset 1912 990 286 207
Haugastøl stasjon.jpeg Haugastøl 1908 988 297 196
Finse zugtunnel.jpg Finse 1908 1222 324 169
Hallingskeid stasjon oktober 2007.jpg Hallingskeid 1908 1110 345 148
Myrdal P9230240.JPG Myrdal 1908 867 358 135
Upsete stasjon.jpeg Upsete 1908 850 364 129
Mjølfjell stasjon.jpeg Mjølfjell 1908 627 376 117
Voss Station.jpg Voss 1883 57 407 86
Dale-hordaland-stasjon.jpg Dale 1883 43 447 46
Arna stasjon.JPG Arna 1964 8 483 10
Bergen Railway Station facade2.jpg Bergen 1913 2 493 0
Teiknforklaring
Vis alt Vis oversikt +
BSicon STR+l.svgBSicon LSTRq.svgBSicon ABZg+r.svg Sjå Gjøvikbanen
BSicon LSTR.svgBSicon .svgBSicon BHF.svg 0,00 km Oslo S (1854)
BSicon LSTR.svgBSicon .svgBSicon LSTR.svg sjå Drammenbanen
BSicon LSTR.svgBSicon exSTR+l.svgBSicon eABZgr.svg Ringeriksbanen, under planlegging[6]
BSicon BHF.svgBSicon exSTR.svgBSicon LSTR.svg Roa
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon exSTR.svgBSicon BHF.svgBSicon d.svg 52,86 km Drammen (1866) 2,2 moh.
BSicon LSTR.svgBSicon exSTR.svgBSicon LSTR.svg sjå Randsfjordbanen
BSicon LSTR.svgBSicon exHST.svgBSicon LSTR.svg Hole
BSicon STRl.svgBSicon xABZg+lr.svgBSicon STRr.svg Roa-Hønefossbanen frå Roa
BSicon BHF.svg 124,21 km Hønefoss (1868) 96,8 moh.
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg Randsfjordbanen til Hen
BSicon eHST.svg Sørumtoppen (haldeplass, 1954)
BSicon SBRÜCKE.svg E16
BSicon eHST.svg Weksal (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Ramsrud (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Halsteinrud (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Nøkleby (1915)
BSicon eABZgr.svg sidespor til omformarstasjon
BSicon TUNNEL2.svg Tveit-tunnelen (115 m)
BSicon eHST.svg Heggen (haldeplass, 1930)
BSicon hKRZWae.svg Heggen bru over Hegga
BSicon eHST.svg Øst Veme (haldeplass, 1930)
BSicon eBHF.svg 135,09 km Veme (1909)
BSicon eHST.svg Borglund (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Fonkalsrud (haldeplass, 1930)
BSicon hKRZWae.svg Fonkalsrud bru over Væla (20 m)
BSicon eHST.svg Jonsrud (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Gardhammar (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg 141,21 km Bårnås (1913)
BSicon eHST.svg Evjen (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Skraperud (haldeplass, 1930)
BSicon eABZgr.svg sidespor til Soknabruket
BSicon eHST.svg Lofthus (haldeplass, 1930)
BSicon hKRZWae.svg Sokna bru over Sogna (34 m)
BSicon eBHF.svg 146,63 km Sokna (1909)
BSicon eHST.svg Kroksrud (haldeplass, 1934)
BSicon TUNNEL2.svg Ulsrud-tunnelen (106 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rud-tunnelen (31 m)
BSicon eHST.svg Grindbakken (haldeplass, 1930)
BSicon TUNNEL2.svg Juvet-tunnelen (163 m)
BSicon eHST.svg Juve (haldeplass, 1932)
BSicon TUNNEL2.svg Store Langvassoset-tunnelen (331 m)
BSicon TUNNEL2.svg Lille Langvassoset-tunnelen (38 m)
BSicon eHST.svg Langvassoset (haldeplass, 1949)
BSicon eDST.svg 155,24 km Rallerud (1914)
BSicon eHST.svg Hansomplass (haldeplass, 1930)
BSicon eHST.svg Haversting (haldeplass, 1930)
BSicon TUNNEL1.svg Haverstingtunnelen (2 300 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre lille Ørgenvika-tunnelen (66 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre lille Ørgenvika-tunnelen (120 m)
BSicon eBHF.svg 162,92 km Ørgenvika (1909)
BSicon TUNNEL2.svg Lange Ørgenvika tunnel (193 m)
BSicon TUNNEL2.svg Trolldalen tunnel (634 m)
BSicon ÜST.svg 164,34 km Trolldalen (1986)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Trolldal tunnel (153 m)
BSicon TUNNEL2.svg Dragonbråten-tunnelen (123 m)
BSicon BS2+l.svgBSicon eBS2+r.svg gamal linje
BSicon STR.svgBSicon exTUNNEL2.svg Øvre Lindelia-tunnelen (73 m)
BSicon STR.svgBSicon exTUNNEL2.svg Midtre Lindelia-tunnelen (39 m)
BSicon TUNNEL2.svgBSicon exSTR.svg Lindelia-tunnelen (872 m)
BSicon STR.svgBSicon exTUNNEL2.svg Nedre Lindelia-tunnelen (211 m)
BSicon BS2l.svgBSicon eBS2r.svg gamal linje
BSicon eHST.svg Sønsteby (1930)
BSicon eHST.svg Trommald (1931)
BSicon eBHF.svg 175,42 km Gulsvik (1907)
BSicon TUNNEL1.svg Gulsvik-tunnelen 1 002 m)
BSicon TUNNEL2.svg Store Haremo-tunnelen (415 m)
BSicon TUNNEL2.svg Lille Haremo-tunnelen (63 m)
BSicon eHST.svg Flatsjø (1930)
BSicon eHST.svg Buøyni (1935)
BSicon TUNNEL2.svg Flå-tunnelen (30 m)
BSicon BHF.svg 186,64 km Flå (1907) 155,0 moh.
BSicon hKRZWae.svg Bru over Saulidelva (24 m)
BSicon eHST.svg Hei (1935)
BSicon eHST.svg Kvie (1930)
BSicon eHST.svg Jorde (1947)
BSicon TUNNEL2.svg Østre Gaptjernnatten-tunnelen (28 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vestre Gaptjernnatten-tunnelen (48 m)
BSicon eDST.svg 194,51 km Austvoll (1907)
BSicon TUNNEL2.svg Mælebråten-tunnelen (56 m)
BSicon TUNNEL2.svg Tjærenatten-tunnelen (247 m)
BSicon TUNNEL1.svg Østre Kolsrud-tunnelen (340 m)
BSicon eDST.svg 198,61 km Kolsrud (1914)
BSicon TUNNEL2.svg Midtre Kolsrud-tunnelen (26 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vestre Kolsrud-tunnelen (48 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nøbb-tunnelen (98 m)
BSicon TUNNEL2.svg Kleven-tunnelen (35 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rauk-tunnelen (90 m)
BSicon eBHF.svg 204,61 km Bergheim (1913)
BSicon TUNNEL2.svg Sevre-tunnelen (291 m)
BSicon eHST.svg Velta (1938)
BSicon TUNNEL2.svg Geitsund-tunnelen (64 m)
BSicon TUNNEL2.svg Børtnes-tunnelen (71 m)
BSicon TUNNEL2.svg Løvik-tunnelen (22 m)
BSicon eDST.svg 208,41 km Bromma (1907)
BSicon TUNNEL2.svg Gråsult-tunnelen (57 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nordhagen-tunnelen (51 m)
BSicon eHST.svg Støe (1936)
BSicon eHST.svg 213,47 km Liodden (1913)
BSicon TUNNEL2.svg Blingsmo-tunnelen (60 m)
BSicon hKRZWae.svg Heggen bru over Todøla (25 m)
BSicon eHST.svg Grønna (1931)
BSicon BHF.svg 220,06 km Nesbyen (1907) 168,8 moh.
BSicon eHST.svg Gunnbjørnsdokk (1930)
BSicon hKRZWae.svg Svenkerud bru over Hallingdalselve (53 m)
BSicon STRo.svg Rv7 (ca. 15 m)
BSicon eDST.svg 229,22 km Svenkerud (1914)
BSicon eHST.svg Eikle (1935)
BSicon BHF.svg 237,02 km Gol (1907) 207,4 moh.
BSicon eHST.svg Rotneim (1930)
BSicon eHST.svg Trillhus (1931)
BSicon eHST.svg 252,49 km Torpo (1907) 326,6 moh.
BSicon eHST.svg Torpemoen (1958)
BSicon eHST.svg Sando (1931)
BSicon eHST.svg 259,81 km Jegermoen (1954)
BSicon BHF.svg 262,85 km Ål (1907) 436,6 moh.
BSicon eHST.svg 276,20 km Hol (1907)
BSicon hKRZWae.svg Svenkerud bru over Usta (41,4 m)
BSicon eHST.svg Breidfoss (1931)
BSicon eHST.svg Bardøla (1947)
BSicon BHF.svg 287,38 km Geilo (1907) 794,2 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Såbal-tunnelen (313 m)
BSicon TUNNEL2.svg Ustaoset-tunnelen (101 m)
BSicon BHF.svg 299,31 km Ustaoset (1912) 990,6 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Karistøl-tunnelen (37 m)
BSicon BHF.svg 310,14 km Haugastøl (1908) 988,0 moh.
BSicon BS2+l.svgBSicon eBS2+r.svg gamal linje
BSicon tSTRa.svgBSicon exSTR.svg Gråskallen-tunnelen (2 710 m)
BSicon tÜST.svgBSicon exSTR.svg Tunga kryssingsspor
BSicon tSTRe.svgBSicon exDST.svg Tunga stasjon
BSicon BS2l.svgBSicon eBS2r.svg gamal linje
BSicon BHF.svg 336,74 km Finse (1908) 1222,2 moh.
BSicon .svgBSicon eABZgl.svgBSicon exSTR+r.svg gammel linje (1993)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exÜST.svg 312,28 km Kvinå (1959)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exSTR.svg 313,00 km Taugevatn (sjå artikkelen) 1300 moh.
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exTUNNEL2.svg (ca. 300 m)
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon exSTR.svg Finsetunnelen (1993, 10 300 m) 1 237 moh.
BSicon .svgBSicon tÜST.svgBSicon exSTR.svg 344,15 km Fagernut kryssingsspor
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon exTUNNEL2.svg (ca. 850 m)
BSicon exSTR+l.svgBSicon eKRZ.svgBSicon exSTRr.svg
BSicon exSTRl.svgBSicon eABZg+r.svgBSicon .svg 353,21 km Høgheller grenpunkt gamal linje (1993)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Høgda-tunnelen (143 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Høgda-tunnelen (80 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Høgheller-tunnelen (106m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Høgheller-tunnelen (154 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Midtstua-tunnelen (55 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Midtstua-tunnelen (55 m)
BSicon TUNNEL2.svg Skara-tunnelen (66 m)
BSicon TUNNEL2.svg Skomå-tunnelen (52 m)
BSicon TUNNEL2.svg Hallingskeid-tunnelene (111 m)
BSicon BHF.svg 357,44 km Hallingskeid (1908) 1110,1 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Østre Hallingskeid-tunnelen (103 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vestre Hallingskeid-tunnelen (78 m)
BSicon TUNNEL2.svg Grøndalshalsen-tunnelen (265 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Tjoadal-tunnelen (486 m)
BSicon TUNNEL2.svg Midtre Tjoadal-tunnelen (41 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Tjoadal-tunnelen (72 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Grøndalen-tunnelen (242 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Grøndalen-tunnelen (163 m)
BSicon TUNNEL2.svg Klevefeten-tunnelen (154 m)
BSicon TUNNEL2.svg Kleven-tunnelen (136 m)
BSicon hKRZWae.svg Kleva bru over Moldåa (30 m)
BSicon TUNNEL2.svg Klevenosi-tunnelen (126 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Lillekleven-tunnelen (54 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Lillekleven-tunnelen (146 m)
BSicon TUNNEL2.svg Seltuft-tunnelen (45 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Seltuftberg-tunnelen (279 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Seltuftberg-tunnelen (96 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Bodladal-tunnelen (55 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Bodladal-tunnelen (21 m)
BSicon TUNNEL1.svg Reinunga-tunnelen (1 820 m)
BSicon TUNNEL2.svg Styvedalen-tunnelen (65 m)
BSicon TUNNEL2.svg Lille Geithammer-tunnelen (76 m)
BSicon TUNNEL2.svg Midtre Geithammer-tunnelen (39 m)
BSicon TUNNEL2.svg Store Geithammer-tunnelen (584 m)
BSicon TUNNEL2.svg Myrdalsleite-tunnelen (31 m)
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Flåmsbana
BSicon BHF.svg 370,44 km Myrdal (1908) 866,8 moh.
BSicon TUNNEL1.svg Gravhalstunnelen (1908, 5 311 m)
BSicon HST.svg 376,79 km Upsete (1908) 850,2 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Upsete-tunnelen (430 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rustedal-tunnelen (79 m)
BSicon HST.svg Vieren (1948)
BSicon TUNNEL2.svg Langvannsoset-tunnelen (115 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Ørneberget-tunnelen (140 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Ørneberget-tunnelen (76 m)
BSicon HST.svg 382,14 km Ørneberget (1958)
BSicon TUNNEL1.svg Kleivane-tunnelen (1 220 m)
BSicon TUNNEL2.svg Ljosandal-tunnelen (253 m)
BSicon HST.svg 384,01 km Ljosandbotn (1948)
BSicon TUNNEL2.svg Helle-tunnelen (29 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rjoandal-tunnelen (229 m)
BSicon BHF.svg 388,86 km Mjølfjell (1908) 627,2 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Almenningen-tunnelen (15 m)
BSicon TUNNEL2.svg Grytestølen-tunnelen (70 m)
BSicon HST.svg 392,19km Eggjareid (1936)
BSicon HST.svg 394,44 km Volli (1936)
BSicon TUNNEL2.svg Øvre Vold-tunnelen (59 m)
BSicon TUNNEL2.svg Midtre Vold-tunnelen (78 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nedre Vold-tunnelen (28 m)
BSicon HST.svg 397,37 km Reimegrend (1908) 464,6 moh.
BSicon TUNNEL1.svg Store Skiple-tunnelen (564 m)
BSicon HST.svg 400,94 km Skiple (1931)
BSicon TUNNEL2.svg Lille Skiple-tunnelen (150 m)
BSicon HST.svg Øyeflaten (1931)
BSicon TUNNEL2.svg Bø-tunnelen (89 m)
BSicon HST.svg 371,52 km Urdland (1908)
BSicon TUNNEL1.svg Urdland-tunnelen (545 m) 304,0 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Rastadlia I-tunnelen (57 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rastadlia II-tunnelen (229 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rastadlia III-tunnelen (248 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rastadlia IV-tunnelen (313 m)
BSicon HST.svg 410,54 km Kløve (1908)
BSicon HST.svg 413,67 km Ygre (1908) 168,0 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Ygre-tunnelen (62 m)
BSicon HST.svg Gjerdåker
BSicon TUNNEL2.svg Tvilde-tunnelen (338 m)
BSicon hKRZWae.svg Bru over Strandelva (59 m)
BSicon STRo.svg E16 (ca. 15 m)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exLSTR.svg Hardangerbana (nedlagt)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTxa.svg Palmafoss (1935)
BSicon .svgBSicon ABZg+l.svgBSicon STRr.svg
BSicon BHF.svg 419,96 km Voss (1883) 56,5 moh.
BSicon BS2+l.svgBSicon eBS2+r.svg del av Gamle Vossebanen (nedlagt og fjerna)
BSicon TUNNEL1.svgBSicon exLSTR.svg Kvålsåsen-tunnelen (1990, 4 923 m)
BSicon BS2l.svgBSicon eBS2r.svg
BSicon BHF.svg Bulken (1883)
BSicon TUNNEL2.svg Bulken-tunnelen (705 m)
BSicon SBRÜCKE.svg E16 (ca. 30 m)
BSicon hKRZWae.svg Bru over Vosso (48 m)
BSicon HST.svg Seimsgrend (1936)
BSicon TUNNEL2.svg Ho-tunnelen (710 m)
BSicon eHST.svg Saghaug (1936)
BSicon TUNNEL2.svg Skorve-tunnelen (7 m)
BSicon BHF.svg Evanger (1883)
BSicon TUNNEL1.svg Hærnes-tunnelen (3 336 m)
BSicon eHST.svg Hærnesvik (1936)
BSicon TUNNEL1.svg Kattegjelet-tunnelen (529 m)
BSicon TUNNEL2.svg Kattegjel viadukt-tunnelen (19 m)
BSicon TUNNEL2.svg Lillevik-tunnelen (292 m)
BSicon HST.svg Jørnevik (1936)
BSicon TUNNEL1.svg Røvstona-tunnelen (542 m)
BSicon BHF.svg Bolstadøyri
BSicon eBS2+l.svgBSicon BS2+r.svg del av Gamle Vossebanen (nedlagt og fjerna)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Bolstad-tunnelen (110 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL1.svg Trollkona-tunnelen (1987, 8 043m)
BSicon eBS2l.svgBSicon BS2r.svg
BSicon TUNNEL2.svg Holhøyden-tunnelen (73 m)
BSicon BHF.svg Dale (1883) 43,4 moh.
BSicon eABZgl.svg Dalegården Spor
BSicon TUNNEL2.svg Dalebrygga-tunnelen (475 m)
BSicon TUNNEL2.svg Daleura-tunnelen (29 m)
BSicon eHST.svg Hellestræ (1936)
BSicon hKRZWae.svg Stanghelle bru (32,8 m)
BSicon BHF.svg Stanghelle (1883)
BSicon TUNNEL1.svg Hetta-tunnelen (1 243 m)
BSicon eHST.svg Fossmarkli (1936)
BSicon TUNNEL2.svg Lille Fossmark I-tunnelen (38 m)
BSicon TUNNEL2.svg Lille Fossmark II-tunnelen (93 m)
BSicon TUNNEL1.svg Store Fossmark-tunnelen (742 m)
BSicon TUNNEL2.svg Skreien I-tunnelen (300 m)
BSicon TUNNEL1.svg Skreien II-tunnelen (662 m)
BSicon BHF.svg 475,17 km Vaksdal (1883) 16,0 moh.
BSicon STRo.svg Vaksdal bru (22 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vaksdal-tunnelen (180 m)
BSicon TUNNEL2.svg Boge I-tunnelen (70 m)
BSicon TUNNEL2.svg Boge II-tunnelen (81 m)
BSicon HST.svg Bogegrend (1938)
BSicon eBS2+l.svgBSicon BS2+r.svg del av Gamle Vossebanen (nedlagt og fjerna)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Bogelia kvelv I (92 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Bogelia kvelv IIn (37 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Bogelia kvelv III (30 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Bogelia kvelv IVn (83 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Bogelia kvelv V (109 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Kjenes-tunnelen (410 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL1.svg Hananipatunnelen (1971, 6 096 m)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Trengereid spor 2 tunnel (54 m)
BSicon eBS2l.svgBSicon BS2r.svg
BSicon BHF.svg 487,05 km Trengereid (1883)
BSicon TUNNEL2.svg Trengereid I-tunnelen (83 m)
BSicon TUNNEL2.svg Sunnes bekk-tunnelen (83 m)
BSicon TUNNEL2.svg Trengereid II-tunnelen (116 m)
BSicon TUNNEL2.svg Slåttabekk-tunnelen (20 m)
BSicon TUNNEL2.svg Risnes I-tunnelen (26 m)
BSicon TUNNEL2.svg Risnes II-tunnelen (92 m)
BSicon TUNNEL2.svg Risnes III-tunnelen (291 m)
BSicon eHST.svg Risneset (1935)
BSicon TUNNEL1.svg Romslo I-tunnelen (581 m)
BSicon TUNNEL2.svg Romslo II-tunnelen (377m)
BSicon eHST.svg Romslo (1935)
BSicon TUNNEL1.svg Songstad I-tunnelen (583 m)
BSicon TUNNEL2.svg Songstad II-tunnelen (330 m)
BSicon TUNNEL2.svg Songstad III-tunnelen (295 m)
BSicon eBS2+l.svgBSicon BS2+r.svg del av Gamle Vossebanen (nedlagt og fjerna)
BSicon exLSTR.svgBSicon TUNNEL2.svg Herlandtunnelen (781 m)
BSicon eBS2l.svgBSicon BS2r.svg
BSicon HST.svg 493,27 km Takvam (1966)
BSicon TUNNEL2.svg Takvam-tunnelen (251 m)
BSicon TUNNEL2.svg Tunestveit-tunnelen (61 m)
BSicon STR+l.svgBSicon ABZgr.svgBSicon .svg 494,00 km Tunestveit Gamle Vossebanen
BSicon LSTR.svgBSicon tSTRa.svgBSicon .svg Arnanipa-tunnelen (2 190 m)
BSicon STRl.svgBSicon tKRZ.svgBSicon STR+r.svg
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon LSTR.svg
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon LSTR.svg 496,57 km Arna (1964) 8,0 moh.
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon exLSTR.svg Ulrikentunnelen (1964, 7 670 m)
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon exLSTR.svg
BSicon .svgBSicon STRo.svgBSicon exLSTR.svg Undergang Kalfarveien (68 m)
BSicon .svgBSicon SBRÜCKE.svgBSicon LSTR.svg E39
BSicon .svgBSicon ABZg+l.svgBSicon STRr.svg sidespor til Solheim på Gamle Vossebanen
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon STR+r.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon DST.svg Nygårdstangen terminal
BSicon STR+l.svgBSicon ABZgr.svgBSicon TUNNEL1.svg Nygårdsparken
BSicon TUNNEL1.svgBSicon STR.svgBSicon STR.svg Havnebane nord (1421 m, 1921)
BSicon STR.svgBSicon KBHFe.svgBSicon STR.svg 505,89 km Bergen (1913) 3,9 moh.
BSicon STR.svgBSicon .svgBSicon KDSTe.svg Dokken
BSicon eABZgr.svgBSicon .svgBSicon .svg sidespor til Skuteviken
BSicon KDSTe.svgBSicon .svgBSicon .svg Skoltegrunnskaien

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Om den opphavlege Bergensbanen på strekninga mellom Hønefoss og Oslo, sjå Roa-Hønefosslinja og Gjøvikbanen.