Dataspelet Portal

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Portal

Utviklar(ar)Valve[a]
Utgjevar(ar)Valve
DistributørElectronic Arts, Steam, Google Play
SkaparValve Corporation
Design(ar)Kim Swift
ForfattarErik Wolpaw
Chet Faliszek
Komponist(ar)Kelly Bailey
Mike Morasky
Basert påNarbacular Drop
SeriePortal
SpelmotorSource
Plattform(er)Windows
Xbox 360
PlayStation 3
Mac OS X
Linux
Android
Nintendo Switch
Utgjeving
10. oktober 2007
Windows, Xbox 360
NA: 10. oktober 2007
EU: 18. oktober 2007
PlayStation 3
EU: 23. november 2007
NA: 11. desember 2007
Mac OS X
12. mai 2010
Linux
2. mai 2013
Android
12. mai 2014
Nintendo Switch
28. juni 2022
SjangerPlattform-hjernetrim
SpelemodusEinspelar
AldersgrensePEGI 12
Nettstadhttp://www.whatistheorangebox.com/
Del av serien Portal⠀
Portal 2→

Portal er eit plattform-hjernetrimspel utvikla og utgjeve av Valve. Det var først utgjeve som del av samlepakken The Orange Box til Windows, Xbox 360 og PlayStation 3 og seinare til Mac OS X, Linux, Android (via Nvidia Shield) og Nintendo Switch.

Portal består hovudsakleg av ein serie av kammer med gåter som må løysast ved å teleportera spelefiguren og enkle objekt ved å bruka «Aperture Science Handheld Portal Device», ofte kalla «portal gun» (portal-pistolen), eit apparat som kan laga inter-spatiale portalar mellom to flate plan. Spelefiguren, Chell, blir utfordra og håna av den kunstige intelligensen GLaDOS (Genetic Lifeform and Disk Operating System) til å greia kvart kammer i Aperture Science Enrichment Center ved å bruka portal-pistolen, med lovnad om å få kake på slutten. Den unike fysikken i spelet lèt kinetisk energi bevarast gjennom to portalar, og krev kreativ bruk av portalane for å manøvrera spelaren gjennom testkammera. Denne spelemekanikken er basert på eit liknande konsept frå spelet Narbacular Drop. Fleire av utviklarane frå DigiPen Institute of Technology som arbeidde på Narbacular Drop vart hyra av Valve for å utvikla Portal.

Portal vart hylla som eit av dei mest originale spela i 2007, trass kritikk for den korte lengda og avgrensa historia. Det fekk ros for originaliteten, dei unike spelemekanikkane og den dystre historia med humoristisk dialog. GLaDOS, gjeve stemme av Ellen McLain i den engelske utgåva, fekk hyllester for si unike karakterisering, og songen «Still Alive» under rulleteksten på slutten av spelet, skriven av Jonathan Coulton, var prisa for den originale komposisjonen og humoristiske vrien. Portal har ofte vore vørda som eit av dei viktigaste dataspela gjennom tidene. Sett bort frå digitale kopiar via Steam, har spelet selt over fire millionar kopiar sidan utgjevinga.

Ein versjon med ekstra gåter, Portal: Still Alive, var utgjeven av Valve på Xbox Live Arcade i oktober 2008 eksklusivt til Xbox 360. Spelet fekk ein oppfølgjar i 2011, med Portal 2, som utvida historia og la til fleire nye spelemekanikkar og ein samarbeidsmodus for to spelarar.

Spelemekanikkar[endre | endre wikiteksten]

Ei framstilling av korleis lineært momentum er bevart gjennom portalar. Ved å hoppa inn i den blå portalen, vil karakteren sendast ut av den oransje portalen og oppå plattforma til høgre.
Ein meir avansert portalteknikk. Karakteren bygger opp fart ved å bruka to blå portalar, for å nå eit elles utilgjengeleg område. Den andre blå portalen er laga i lufta, etter å ha forlate den oransje portalen første gong, som øydelegg den første blå portalen i prosessen.

I Portal kontrollerer spelaren protagonisten Chell, sett frå eit perspektiv i førsteperson, medan ho blir utfordra til å navigera gjennom ein serie av testkammer ved å bruka Aperture Science Handheld Portal Device, eller portalpisolen, under tilsyn av den kunstige intelligensen GLaDOS. Portalpistolen kan laga to distinkte portal-endar, oransje og blå. Portalane lagar eit visuelt og fysisk samband mellom to ulike lokasjonar i tredimensjonalt rom. Korkje av portalendane er ein inn- eller utgang, ettersom alle objekt som går gjennom ein av dei vil koma ut av den andre. Eit viktig aspekt ved fysikken i spelet er omdirigering og bevaring av momentum.[1] Når objekt i rørsle går gjennom portalar, kjem dei ut av den utgangsportalen i same retning som portalen er vend og med same fart som dei gjekk inn i inngangsportalen.[2] Til dømes, ein vanleg manøver er å plassera ein portal eit stykke under spelaren på golvet, hoppa gjennom han, bygga opp fart i fritt fall og koma ut av den andre portalen på ein vegg, som sender spelaren over ein avgrunn eller eit anna hinder. Denne prosessen med å bygga opp fart og omdirigera farten mot eit anna område av eit problem lèt spelaren senda objekt eller Chell over store distansar, både vertikalt og horisontalt, kalla «flinging» (slenging) av Valve.[1] Dersom portalendar ikkje er på parallelle plan, vil karakteren som går gjennom bli reorientert til oppreist posisjon i høve gravitasjonsretninga etter å gå ut av portalen.

Chell og alle andre objekt i spelet som kan passa inn i portalendane vil gå gjennom portalen. Ein portal som er send ut kan derimot ikkje på gjennom ein open portal, han vil då deaktiverast eller laga ein ny portal i ein forskyva posisjon. Å laga ein portalende vil straks deaktivera ein eksisterande portal med same farge. Objekt i rørsle, glas, spesielle veggoverflater, væsker og område som er for tronge vil ikkje kunna halda på ein portal. Chell er stundom gjeve kubar som ho kan plukka opp og bruka til å klatra på eller til å halda nede store knappar som opnar dører eller aktiverer mekanismar. Partikkelfelt, kjende som «Emancipation Grills», finst på slutten av alle testkammera. Når ein passerer dei vil dei deaktivera alle aktive portalar og bryta ned alle objekt som ein ber gjennom. Desse felta blokkerer også forsøk på å fyra av portalar gjennom dei.[3]

Sjølv om Chell er utstyrt med mekaniserte hælfjører for å hindra fallskader,[1] kan ho mista livet av fleire andre farer i testkammea, som skot, energiballar og giftig væske. Ho kan òg bli drepen av objekt som treffer henne i høg fart, og av ein serie av store stempel som dukkar opp i nokre av nivåa. Til skilnad frå dei fleste actionspel på den tida er det ingen indikator på helsa til spelefiguren, Chell døyr dersom ho blir utsett for nok skade over ein kort periode, men returnerer raskt att ved full helse. Nokre hinder, som energiballar og stempel, gjev brått fatal skade ved eit treff.

Fleire løysningar er ofte mogelege for å fullføra kvar gåte.[4] To ekstra modi er låste opp etter å ha greidd spelet, som utfordrar spelaren med å finna alternative måtar å fullføra kvart testkammer. Meir utfordrande brett er låste opp midtvegs i spelet (Challenge Mode) og meir avanserte kammer er låste opp etter at spelet er fullført (Advanced Mode).[5] I Challenge mode går ein gjennom nivåa på nytt med eit tilleggsmål som å fullføra nivået raskast mogeleg, med færrast mogeleg portalar eller ved å ta færrast mogeleg steg. I Advanced mode er nokre nivå gjorde meir komplekse ved at fleire hinder og farar er lagde til.[6][7]

Oversyn[endre | endre wikiteksten]

Karakterar[endre | endre wikiteksten]

Spelet har to karakterar i handlinga: den stille hovudpersonen Chell som spelaren kontrollerer og GLaDOS (Genetic Lifeform and Disk Operating System), ein kunstig intelligens i ein datamaskin som overvakar og rettleier spelaren. I den engelske utgåva er GLaDOS gjeve stemme av Ellen McLain, men stemmen hennar er justert for å verka meir kunstig. Den einaste bakgrunnsinformasjonen ein får om Chell er gjeve av GLaDOS, men truverdet til desse faktaa, som at Chell er adoptert, foreldrelaus og utan vener, er heller tvilsamt ettersom GLaDOS sjølv innrømmer at ho er ein løgnar. I teikneserien «Lab Rat», laga av Valve for å fylla tomrommet mellom Portal og Portal 2, avslører arkivaliane til Chell at ho til slutt vart avvist som testperson av di ho var «for uthaldande» – som er hovudgrunnen til at Doug Rattman, ein tidlegare tilsett ved Aperture Science, flytte Chell fremst i testkøen.[8][9]

Setting[endre | endre wikiteksten]

Logoen til Aperture Science Laboratories

Portal går føre seg i Aperture Science Laboratories Computer-Aided Enrichment Center, eit forskingsanlegg ansvarleg for utviklinga av portalpistolen. Ifølge informasjon presentert i Portal 2, er komplekset lokalisert på den nordlege halvøya i Michigan. Aperture Science finst i det same universet som Half-Life-serien, sjølv om koplingar mellom dei to seriane er avgrensa til referansar.

Lokalitetane i Enrichment Center som Chell utforskar ymtar om at det er del av ein massiv forskingsinstallasjon. I det tidsrommet hendingane i Portal går føre seg, framstår fasiliteten å ha vore aude lenge, sjølv om det meste av utstyret held fram å vera operasjonelt utan menneskeleg kontroll.[10] Under utviklingsfasen av Half-Life 2: Episode Two inneheldt spelet eit kapittel sett til Aperture Science-isbrytaren Borealis, men dette vart avbrote og fjerna før utgjevinga.[11]

Handling[endre | endre wikiteksten]

Spelet byrjar med at Chell vaknar opp og høyrer instruksjonar frå GLaDOS, ein kunstig intelligens, om komande testar. Chell går inn i sekvensielle distinkte kammer som introduserer henne for ulike utfordringar som ho må løysa ved bruk av portalpistolen, med GLaDOS som sin einaste interaksjon.[1] GLaDOS lovar henne kake som lønning dersom ho fullfører alle testkammera.[12] Medan Chell nærmar seg enden av testane, blir oppførselen og motiva til GLaDoS stadig meir uhyggelege, noko som tyder på ei uoppriktig og kynisk ignorering av trygginga og velværet til tidlegare testpersonar. Testkammera blir gradvis farlegare etter som Chell kjem vidare, inkludert ein kamptreningsbane for militære androidar og kammer fylte av farleg væske. I eitt av kammera tvingar GLaDOS Chell til å «eutanasera» ein assisterande kube (Weighted Companion Cube) ved å kasta han inn i ein forbrenningsomn, som ho brukte til å klara gåtene i det kammeret.[10][13][14]

Etter at Chell greier det siste testkammeret, manøvrerer GLaDOS henne inn i ein forbrenningsomn i eit forsøk på å ta livet av henne. Chell slepp unna ved å bruka portalpistolen og finn vegen gjennom vedlikehaldsområda inni Enrichment Center.[15] GLaDOS får panikk og insisterer på at ho berre lata som at ho skulle drepa Chell som del av testinga, medan det kjem fram at GLaDOS tidlegare har drepe alle innbyggarane i senteret.[8][9] Chell går vidare gjennom vedlikehaldsområda og oppdagar falleferdige rom bak kulissane dekte av grafitti med setningar som «the cake is a lie», og pastisjar med sitat frå kjende poetar som Henry Wadsworth Longfellow and Emily Brontë.[1]

Trass forsøka til GLaDOS om å avråda henne med løgner og trugslar, kjem Chell fram til eit stort kammer der maskinvara til GLaDOS heng i taket. Ei kule fell av GLaDOS og Chell hiv henne inn i ein forbrenningsomn. GLaDOS avslører at kula var den moralske kjernen av samvitet hennar, ein av fleire personlegdomskjernar som Aperture Science-tilsette installerte etter at ho fløyma senteret med nervegass, og med kjernen fjerna har ho tilgang på utsleppsmekanismane att. Ei nedtelling på seks minutt startar medan Chell losnar og brenn opp fleire personlegdomskjernar, samtidig som GLaDOS hånar og angrip henne. Etter at Chell øydelegg den siste kjernen, blir rommet rive i stykke av ein malfunksjon og sender alt opp til overflata. Chell ligg føre inngangsporten til fasiliteten blant restane av GLaDOS, men blir straks dregen vekk av ein usett robotisk entitet.[b]

Den endelege scena, sett frå ein stad inni fasiliteten, viser ei blautkake med eit levande lys[18] og ein Weighted Companion Cube, omringa av hyller med fleire inaktive personlegdomskjernar. Kjernane lysar opp før ein robotarm kjem ned og sløkker lyset på kaka, slik at rommet blir mørkt.[19] Medan rulleteksten syner seg på skjermen, leverer GLaDOS ein avsluttande rapport gjennom ein song, der ho erklærer eksperimentet for å vera ein suksess.[20]

Utvikling[endre | endre wikiteksten]

Konsept[endre | endre wikiteksten]

Portal er den spirituelle oppfølgjaren til Valve av freeware-spelet Narbacular Drop, eit indiespel frå 2005 utgjeve av studentar ved DigiPen Institute of Technology. Gruppa som utvikla Narbacular Drop vart seinare hyra av Valve.[21][22] Valve vart interessert i Narbacular Drop etter å ha sett spelet under den årlege karrieremessa til DigiPen. Robin Walker, ein av utviklarane ved Valve, såg spelet under messa og kontakta seinare utviklarane, der han gav dei råd og tilbydde å visa det fram på kontora til Valve. Etter presentasjonen, tilbydde Valve-president Gabe Newell heile gruppa jobb ved Valve for å utvikla spelet vidare.[23] Newell kommenterte seinare at han var imponert over DigiPen-gruppa ettersom «dei faktisk hadde greidd å gjennomføra konseptet», der interaksjonen mellom portalar og fysikken allereie var inkludert, noko som fullførte det meste av arbeidet som Valve ville ha måtta utføra på eiga hand.[23] For å testa effektiviteten av portalmekanikken, laga gruppa ein prototype i ein eigen todimensjonal spelemotor brukt i DigiPen.[24] Nokre element har vorte behaldne frå Narbacular Drop, som systemet med å identifisera dei to ulike portalendane med fargane oransje og blå. Ein markant skilnad i portalmekanikken mellom dei to spela er likevel at portalpistolen i Portal ikkje kan laga ein portal gjennom ein eksisterande ein, ulikt som i Narbacular Drop. Den opphavlege settinga i spelet, der ei prinsesse prøver å koma seg ut av eit fangehòl, vart erstatta med Aperture Science-settinga.[23] Portal tok om lag to år og fire månader å fullføra etter at DigiPen-teamet vart hyra av Valve,[25] og berre ti personar var involverte i utviklinga av spelet.[26] Portal-forfattar Erik Wolpaw, som saman med medforfattar Chet Faliszek, var hyra av Valve for spelet, hevda at «Utan avgrensingane, ville ikkje Portal bli eit like godt spel».[27]

Det første året av utviklingsfasen fokuserte gruppa hovudsakleg på spelemekanikkane utan nokon narrativ struktur. Testpersonar av spelet syntest at det var underhaldande, men spurde om kva desse testkammera førte mot. Dette oppmana gruppa til å koma opp med eit narrativ i Portal.[28] Utviklargruppa arbeidde med forfattar for Half-Life-serien, Marc Laidlaw, til å få spelet til å passa med historia i serien.[29] Dette vart delvis gjort på grunn av den avgrensa kunstnarlege kapasiteten til den vesle gruppa. I staden for å laga nye fasadar for Portal, gjekk dei inn for å kopla spelet til ein eksisterande serie, Half-Life, for å kunna bruka fasadane frå Half-Life 2.[16] Wolpaw og Faliszek vart sett i arbeid med dialogen i Portal.[22] Konseptet med ein kunstig intelligens som leier spelaren gjennom forsøksanlegg for å testa portalpistolen vart tenkt ut tidleg i forfattarprosessen.[16] Dei skisserte tidlege replikkar til den då namnlause «høflege» kunstige intelligensen i humoristiske situasjonar, som å be spelefiguren å «innta stillinga som partieskorte», og fann denne tilnærminga som passande for spelet dei ville skapa, som til slutt førte til skapinga av GLaDOS-karakteren.[16] GLaDOS var sentral i handlinga, som Wolpaw påpeiker «Vi designa spelet til å ha ein tydeleg start, midte og slutt, og vi ville at GLaDOS skulle gå gjennom ei endring av personlegdommen ved kvart av desse punkta.»[30] Wolpaw skildrar vidare at ideen om å bruka kake som premie kom til «under starten av utviklingsprosessen av Portal, sat vi saman som gruppe for å avgjera kva filosof eller filosofilære spelet vårt skulle baserast på. Det var etterfølgt med om lag 15 stille minutt før nokon nemna at mange folk liker kake.»[16][30] Kake-elementet, i tillegg til beskjedar gjeve spelaren i områda bak kulissane, vart skrivne og teikna av Kim Swift.[31]

Design[endre | endre wikiteksten]

Den tronge settingen i spelet kom til av di testarar brukte for mykje tid på å fullføra gåtene ved å bruka dekorative, men ikkje-funksjonelle element. Som resultat, vart settingen minimert for å gjera dei brukande aspekta av gåta lettare å få auge på, ved å bruka den kliniske stilen i settinga i filmen The Island som referanse.[32] Sjølv om det var planar for å ha med eit tredje område, eit kontormiljø, etter testkammera og vedlikehaldsområda, gjekk gruppa tom for tid til å inkludere dette.[32] Dei droppa også introduksjonen av Rat Man, ein karakter som legg att beskjedar i vedlikehaldsområda, for å unngå å skapa for mykje narrativ i spelet,[33] sjølv om karakteren var utvikla vidare i teikneserien «Lab Rat», som koplar saman historiene i Portal og Portal 2.[8][9] Ifølge prosjektleiar Kim Swift, gjekk den endelege kampen mot GLaDOS gjennom mange iterasjonar, inkludert å ha spelaren jaga av James Bond-laserar, som delvis var brukt på androidane, Portal Kombat der spelaren ville ha måtta omdirigera rakettar og samtidig unnå skot frå androidar, og ei rømmingscene der spelaren skulle følga ei flyktande GLaDOS. Til slutt fann dei ut at personar som testa spelet likte ei enklare type gåte med ei nedteljing på slutten. Switft uttalte at «tidspress får folk til å tru at noko er langt meir komplisert enn det faktisk er», og Wolpaw innrømte «Det var ganske billig å bruka [nervegassen]» for å forenkla dialogen under kampen.[26]

Andletet og kroppen til Chell er modellert etter Alésia Glidewell, ei amerikansk frilans skodespelarinnne, som var vald av Valve frå eit lokalt modellbyrå.[25][34] Ellen McLain gav stemme til antagonisten GLaDOS. Erik Wolpaw uttalte at «då vi framleis var på leit etter stemme til androidane, utførte Ellen ein sensuell versjon. Det fungerte ikkje for androidane, men vi likte det veldig godt, så ein lett modifisert versjon vart modell for den endelege inkarnasjonen av GLaDOS.»[30]

Weighted Companion Cube, ein kube spelaren bruker for å koma gjennom eitt av testkammera. På slutten må kuben utslettast før ein kan gå vidare, ved å sleppa han ned i ein forbrenningsomn.

Inspirasjonen for Weighted Companion Cube kom frå prosjektleiaren Kim Swift med innspel frå Wolpaw etter å ha lese eit «deklassifisert regjeringsavhøyr» der «isolasjon gjer at subjekt knytar seg til livlause ting».[26][30] Swift kommenterte at «Vi hadde eit langt nivå kalla «Box Marathon», vi ville at spelarar skulle bringa denne boksen med seg frå start til slutt. Men folk ville gløyma denne boksen, så vi la til dialog, laga eit hjarte på kuben og heldt fram å bygga på heilt til folk vart knytte til boksen. Vi la til ideen om å brenna han seinare. Det kunstnarlege uttrykket voks fram frå spelinga.»[32] Wolpaw tilføydde at behovet for å brenna opp kuben vart til på grunn av designen til den endelege kampen mot GLaDOS. Dei såg at dei ikkje hadde introdusert forbrenning av objekt som er naudsynt for å greia kampen, og ved å trena spelaren til å gjera dette med kompanjongkuben, gjorde «døden» til kuben narrativet «langt sterkare».[35] Swift tilføydde at likskapar med psykologiske situasjonar i Milgram-eksperimentet og 2001: A Space Odyssey er heilt tilfeldige.[32]

Det fullstendige namnet til portalpistolen, Aperture Science Handheld Portal Device, kan forkortast til ASHPD, som liknar ei forkorting av namnet Adrian Shephard, protagonisten i Half-Life: Opposing Force. Fans la merke til denne likskapen før utgjevinga av spelet, som resulterte i at utviklarane plasserte ein «red herring» i spelet ved å ved å lysa opp bokstavane i Adrian Shephard på tastatur som finst i spelet.[32] Ifølge Kim Swift er kaka i spelet av typen «Black Forest cake» (sjokoladekake med kirsebær og krem) som ho syntest såg best ut i den nærliggande bakeriet Regent Bakery and Café i Redmond, Washington, og som eit «Easter egg» inni spelet er oppskrifta spreidd mellom ulike skjermar som viser linjer med binær kode.[18][36]

Lydspor[endre | endre wikiteksten]

Det meste av lydsporet er ikkje-lyrisk ambient musikk komponert av Kelly Bailey og Mike Morasky, noko mørk og mystisk for å passa til stemninga i miljøa. Songen under rulleteksten, «Still Alive», var skriven av Jonathan Coulton og sungen av Ellen McLain som GLaDOS-karakteren. Ein kort instrumental versjon av «Still Alive» er spelt av i ein raskare, latinsk stil over radioar i spelet. Wolpaw sa at Coulton var invitert til Valve eitt år før utgjevinga av Portal, sjølv om det ikkje enno var avgjort kvar Coulton ville bidra. «Då Kim [Swift] og eg møtte han, vart det raskt tydeleg at han hadde den perfekte varleiken til å skriva ein song for GLaDOS.»[20][30] Bruken av songen under rulleteksten var basert på eit liknande konsept frå spelet God Hand, eit av favorittspela til Wolpaw.[37] Songen vart utgjeven som gratis nedlasting for musikkspelet Rock Band den 1. april 2008.[38][39][40] Lydsporet i Portal vart utgjeve som del av The Orange Box Original Soundtrack[41]

Lydsporet var utgjeve att i ei samling på fire diskar, Portal 2: Songs To Test By (Collector's Edition), den 30. oktober 2012 med musikk frå begge Portal-spela.[42] Lydsporet var også utgjeve via Steam Music den 24. september 2014.[43]

Utgjeving[endre | endre wikiteksten]

Portal var først utgjeve som del av The Orange Box til Windows og Xbox 360 den 10. oktober 2007,[44][45] og til PlayStation 3 den 11. desember 2007.[46] Windows-utgåva er også tilgjengeleg som separat nedlasting gjennom innhaldstenesta til Valve, Steam,[47] og var utgjeven som fysisk utgåve for detaljhandelen den 9. april 2008.[48] I Orange Box var, i tillegg til Portal, spela Half-Life 2, dei to ekstra episodane av spelet og Team Fortress 2 inkludert. Inkluderinga av Portal i samlepakken var rekna som eit eksperiment av Valve, som ikkje visste om Portal ville bli ein suksess og gav spelet eit «sikkerheitsnett» i form av dei andre spela i pakken. Lengda til Portal var avgrensa i tilfelle spelet ikkje fall i smak hos spelarane.[19]

I januar 2008 gav Valve ut ein spesiell demoversjon titulert Portal: The First Slice, gratis for alle brukarar av Steam som brukte grafikkort frå Nvidia som del av eit samarbeid mellom dei to selskapa.[49] Versjonen inkluderer òg Half-Life 2: Deathmatch, Peggle Extreme og Half-Life 2: Lost Coast. Testkammer 00 til 10 (totalt 11) er inkludert i denne utgåva av Portal. Valve har i ettertid gjort demoen tilgjengeleg for alle brukarar av Steam.[50]

Portal er det første dataspelet utvikla av Valve som var lagt til lista over OS X-kompatible spel tilgjengelege ved lanseringa av Steam-klienten til Mac den 12. mai 2010,[51] som støttar Steam Play, der kjøp av spelet på Macintosh eller Windos gjer det tilgjengeleg for spelaren på begge plattformene. Som del av promoteringa var Portal tilbydd som eit gratis spel for alle Steam-brukarar dei to første vekene etter lanseringa av klienten til Mac.[52] I løpet av den første veka dette tilbodet var tilgjengeleg, var over 1,5 millionar kopiar av spelet lasta ned via Steam.[53] Ei liknande promotering var halden i september 2011, ved starten av det tradisjonelle skuleåret, som oppmoda bruk av spelet som eit utdanningsverktøy for vitskap og matematikk.[54][55] Valve skreiv at dei syntest at Portal «gjer fysikk, matematikk, romleg resonnement, sannsyn og problemløysing interessant, kult og gøy», som er viktig for å trekka unge inn i læreprosessen.[56] Dette var knytt til Digital Promise, eit initiativ frå United States Department of Education, for å hjelpa med å utvikla nye digitale verktøy innan utdanning, og som Valve er del av.[57]

Portal: Still Alive var annonsert eksklusivt til Xbox Live Arcade under E3-messa i 2008, og var utgjeve 22. oktober 2008.[58] Denne utgåva inneheld originalspelet, 14 nye utfordringar og nye prestasjonar spelarane kan prøva å oppnå.[59] Det ekstra innhaldet var basert på nivå frå pakken Portal: The Flash Version laga av We Create Stuff og inneheld ingen nye historie-relaterte nivå.[60] Ifølge Valve-talsman Doug Lombardi, hadde Microsoft tidlegare avvist Portal på Live Arcade-plattforma på grunn av den store filstorleiken.[61] Portal: Still Alive fekk positiv mottaking frå kritikarar.[62] Andrew Hayward i 1UP.com uttalte at, med den lettare tilgangen og lågare prisen i høve The Orange Box, var Portal no «sterkare enn noko sinne».[63] IGN-redaktør Cam Shea rangerte det som det femte spelet i topp 10-lista si over Xbox Live Arcade-spel. Han uttalte at det var diskutabelt om ein eigar av The Orange Box burde kjøpa dette, ettersom dei ekstra nivåa ikkje tilfører noko til handlinga. Han roste derimot kvaliteten til dei nye nivåa inkluderte i spelet.[64] Spelet rangerte på ein sjuandeplass i ein seinare liste av toppspel til Xbox Live Arcade laga av personalet i IGN i september 2010.[65]

Under GPU Technology Conference den 25. mars 2014, annonserte Nvidia ei portering av Portal til Nvidia Shield, den handhaldne Android-eininga deira,[66] som var utgjeven 12. mai 2014.[67] Både Portal og Portal 2 var utgjevne til Nintendo Switch den 28. juni 2022 som del av Portal: Companion Collection, utvikla av Valve og Nvidia Lightspeed Studios.[68][69]

Mottaking[endre | endre wikiteksten]

Aggregat av omtalar
Aggregat Poengsum
Metacritic PC: 90/100[70]
X360 (Still Alive): 90/100[71]
Omtalar
Publikasjon Poengsum
1UP.com A[10]
Eurogamer 9/10[13]
GameSpot 9.0/10
GameSpy 4.5/5.0[12]
IGN 8.2/10[14]

Portal fekk særs positiv mottaking av kritikarar, ofte meir positiv enn Half-Life 2: Episode Two eller Team Fortress 2, to titlar som òg var inkluderte i The Orange Box. Spelet fekk ros for dei unike spelemekanikkane og for sin mørke, tørre humor.[72] Eurogamer skreiv at «måten spelet utviklar seg frå å vera ei enkel samling av overflatiske oppgåver til ein fullt ut del av Half-Life-handlinga er absolutt genial»,[73] medan GameSpy tilføydde at «Det Portal maglar av lengde, gjer det meir enn opp for seg i form av begeistring.»[74] Spelet fekk kritikk for glisne miljø, og både kritisert og hylla for den korte lengda.[75] Aggregat av omtalar for den enkeltståande PC-versjonen av Portal gav spelet 90 av 100 poeng frå 28 omtalar på Metacritic.[70] I 2011 oppgav Valve at Portal hadd selt meir enn fire millionar kopiar i detaljhandelen, inkludert einskildutgåva og The Orange Box, og frå Xbox Live Arcade-utgåva.[76]

Spelet genererte ein tilhengarskare for objektet «Weighted Companion Cube»[77] — sjølv om denne ikkje snakkar eller gjer noko i spelet. Tilhengarar har laga plysj-[78] og papirvariantar av kuben og dei ulike androidane,[79] i tillegg til case-modifikasjonar av PC-utgåva[80] og modellar av Portal-kaka og portalpistolen.[81][82][83] Jeep Barnett, ein programmerar for Portal, noterte seg at spelarar hadde sagt til Valve at dei fann det meir emosjonelt å brenna opp Weighted Companion Cube enn å skada ein av «Little Sisters» frå Bioshock.[32] Både GLaDOS og Weighted Companion Cube vart nominerte for «Beste nye karakter» på G4, der GLaDOS vann prisen for «å ha setningar som ville bli siterte av spelarar i mange år framover.»[84][85][86] Ben Croshaw i Zero Punctuation roste spelet som «absolutt sublimt frå start til slutt … Eg venta meg ein serie av interessante portalbaserte gåter, og det var akkurat det eg fekk, men det eg ikkje venta meg var noko av den mest morosame kolsvarte humoren eg nokon gong har høyrt i eit spel.» Han syntest den korte lengda var ideell ettersom spelet ikkje endte opp med å kjennast langdrygt.[87]

Spaltisten Daniel Johnson, som skreiv for GameSetWatch i 2009, peikte ut likskapane mellom Portal og essayet The Presentation of Self in Everyday Life om dramaturgisk tilnærming av Erving Goffman, som sidestiller personlegdommen til ein med sceneområdet og bak kulissane på eit teater.[88] Spelet vart også gjort del av naudsynt kursmateriell mellom andre klassiske og moderne verk, inkludert verket av Goffman, for eit førsteårskurs «vigd til å engasjera studentar med grunnleggande spørsmål om menneskja frå fleire perspektiv og fremma ei kjensle av fellesskap» for Wabash College i 2010.[89][90] Portal har òg vorte nemnt som eit framståande døme for «instructional scaffolding», som omtrent tyder instruksjonell stønad, som kunne tilpassast meir akademiske læresituasjonar, ettersom spelaren gjennom nøye utforming av nivåa utvikla av Valve først er «halden i handa» gjennom enkle gåter med mange hint mot den riktige løysninga, men denne stønaden er gradvis fjerna ettersom spelaren kjem vidare i spelet, og heilt fjerna når spelaren er i siste halvdel av spelet.[91] Hamish Todd i Rock, Paper, Shotgun rekna Portal som eit eksemplarisk døme på speldesign gjennom å demonstrera ein serie av kammer etter at spelaren har fått tak i portalpistolen som skånsamt introduserer konseptet med slenging utan eksplisitte intruksjonar.[92]

Sidan utgjevinga er Portal framleis rekna som ein av dei mest framståande dataspela nokon gong, der det har vore med på fleire lister over «Beste dataspel gjennom tidene» til og med 2018.[93][94][95]

Prisar[endre | endre wikiteksten]

Portal har vunne fleire prisar:

 • Under Game Developers Choice Awards i 2008 vann Portal Game of the Year-prisen, i tillegg til «Innovation Award» og «Best Game Design».[96]
 • IGN heidra Portal med fleire prisar, for «Best Puzzle Game» til PC[97] og Xbox 360,[98] «Most Innovative Design» til PC,[99] og beste rulletekstsong (for «Still Alive») for Xbox 360,[100] i tillegg til andre prisar for beste hjernetrimspel[101] og mest innovative design.[102]
 • I sin «Best of 2007» æra GameSpot The Orange Box med fire prisar som ei sannkjenning av Portal, med prisane «Best Puzzle Game»,[103] «Best New Character(s)» (for GLaDOS),[104] «Funniest Game»,[105] og «Best Original Game Mechanic» (for portalpistolen).[106]
 • Portal var utnemnt til «Game of the Year» (PC), «Best Narrative» (PC), og «Best Innovation» (PC og konsoll) av dei redaksjonelle prisane til 1UP.com i 2007.[107]
 • GamePro heidra spelet for mest minneverdige antagonist (for GLaDOS) i sitt Editors' Choice 2007 Awards.[108]
 • Portal fekk «Game of the Year»-prisen i 2007 av Joystiq,[109] Good Game,[110] og Shacknews.[111]
 • «Most Original Game»-prisen av X-Play.[112]
 • I 2007 Game of the Year Awards til Official Xbox Magazine vann Portal for beste nye karakter (for GLaDOS), beste originale song (for "Still Alive"), og årets innovasjon.[113]
 • I 2007 Game of the Year awards til GameSpy , vann Portal kategoriane for beste hjernetrimspel,[114] beste karakter (for GLaDOS), og beste følgjesvein (for Weighted Companion Cube).[114]
 • The A.V. Club kåra Portal til det beste spelet i 2007.[115]
 • Penny Arcade tildelte Portal prisar for beste lydspor, beste forfattarskap og beste nye spelmekanikk i sitt satiriske We're Right Awards i 2007.[116]
 • Eurogamer gav Portal førsteplass på si topp 50-rangering av dataspel frå 2007.[117]
 • IGN plasserte GLaDOS frå Portal øvst på topp 100-lista si over antagonistar frå dataspel.[118]
 • GamesRadar kåra det til det beste dataspelet gjennom tidene.[119]
 • I november 2012, lista Time spelet som eit av dei 100 mest framståande dataspela gjennom tidene.[120]
 • Wired rekna Portal for å vera eit av dei viktigaste spela frå 2000-åra og det fremste dømet på kvalitet over kvantitet innan dataspel.[121]

Kulturell innverknad[endre | endre wikiteksten]

Grafitti på ein vegg i Urbana i Illinois. Frasen «the cake is a lie» frå Portal vart populær i internettkulturen og kan brukast når ein jagar etter eit tomt, uoppnåeleg mål.[122]

Populariteten til spelet og karakterane i det fekk Valve til å utvikla lisensierte handelsvarer for Portal. Nokre av dei mest populære var plysjfigurar og fuzzy dice av Weighted Companion Cube.[123] Båe vart utselde på under eitt døgn etter den første utgjevinga.[124] Andre produkt som vart selde inkluderte t-skjorter og Aperture Science-kaffikrus og andre produkt som refererte til frasen «the cake is a lie», som har utvikla seg til eit internettfenomen (meme). Wolpaw uttalte at dei ikkje venta seg at nokre element i spelet skulle visa seg å bli så populære.[16][125]

Swift uttalte at framtidige utviklingar av Portal ville avhenga av mottakinga frå publikum, og sa «Vi vurderer situasjonen per no, og funderer på om vi vil prøve fleirspelar som det neste, eller Portal 2 eller gje ut nivåpakkar.»[6] Nokre rykte rundt ein oppfølgjar kom til etter at stemmeskodespelarar var kalla inn.[126][127] Den 10. mars 2010 vart Portal 2 offisielt annonsert til å koma ut seinare same året.[128] Annonseringa vart innleidd av eit alternativt røyndomsspel basert på uventa patchar av Portal som inneheldt kryptiske meldingar relaterte til annonseringa av Portal 2, inkludert ei oppdatering av spelet som la til ein endra slutt, som gav Chell ein ny skjebne. Det opphavlege spelet etterlét henne på ein aude parkeringsplass etter å ha utsletta GLaDOS, men oppdateringa involverte at Chell vart dregen tilbake i fasiliteten av ein robot. Sjølv om Portal 2 opphavleg vart annonsert å utgjevast i fjerde kvartal i 2010, kom det ut 19. april 2011.[17][129][130][131]

Ein filmadapsjon har vore i «produksjonshelvete» sidan 2013, og det vart rapportert den 25. mai 2021 at prosjektet framleis er under utvikling av Bad Robot Productions og at manuset er skrive ferdig.[132]

Merknader[endre | endre wikiteksten]

 1. Nvidia Lightspeed Studios utvikla Nvidia Shield and Nintendo Switch-versjonane.
 2. Den opphavlege slutten i spelet inkluderer ikkje at Chell blir dregen vekk, og var inkludert retroaktivt etter annonseringa av Portal 2.[16][17]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Valve (9. oktober 2007). Portal. Level/area: In-game developer commentary. 
 2. Alessi, Jeremy (26. august 2008). «Games Demystified: Portal». Gamasutra. Arkivert frå originalen 7. august 2010. Henta 28. august 2008. 
 3. The Orange Box manual (Xbox 360 version). Valve. 2007. s. 12–17. 
 4. Ocampo, Jason (13. juli 2006). «Half-Life 2: Episode Two — The Return of Team Fortress 2 and Other Surprises». GameSpot. Arkivert frå originalen 23. mars 2014. Henta 21. juli 2006. 
 5. Craddock, David (3. oktober 2007). «Portal: Final Hands-on». IGN. Arkivert frå originalen 15. april 2011. Henta 5. oktober 2007. 
 6. 6,0 6,1 Bramwell, Tom (15. mai 2007). «Portal: First Impressions». Eurogamer. Arkivert frå originalen 28. oktober 2007. Henta 5. oktober 2007. 
 7. Francis, Tom (9. mai 2007). «PC Preview: Portal— PC Gamer Magazine». ComputerAndVideoGames.com. Arkivert frå originalen 12. juni 2010. Henta 5. oktober 2007. 
 8. 8,0 8,1 8,2 Esposito, Joey (8. april 2011). «Portal 2: Lab Rat – Part 1». IGN. Arkivert frå originalen 10. april 2011. Henta 11. april 2011. 
 9. 9,0 9,1 9,2 Esposito, Joey (11. april 2011). «Read Portal 2: Lab Rat – Part 2». IGN. Arkivert frå originalen 13. april 2011. Henta 11. april 2011. 
 10. 10,0 10,1 10,2 Elliot, Shawn (10. oktober 2007). «Portal (PC)». 1UP. Arkivert frå originalen 25. juni 2012. Henta 3. august 2008. 
 11. Valve (2004). Raising the Bar. Roseville: Prima Games. s. 117. ISBN 978-0-7615-4364-0. OCLC 57189955. 
 12. 12,0 12,1 Accardo, Sal (9. oktober 2007). «Portal (PC)». GameSpy. Arkivert frå originalen 5. januar 2011. Henta 25. februar 2008. 
 13. 13,0 13,1 Bradwell, Tom (10. oktober 2007). «Portal». Eurogamer. Arkivert frå originalen 10. august 2011. Henta 25. februar 2008. 
 14. 14,0 14,1 Adams, Dan (9. oktober 2007). «Portal Review». IGN. Arkivert frå originalen 10. mars 2011. Henta 25. februar 2008. 
 15. Montfort, Nick (2009). «Portal of Ivory, Passage of Horn». I Drew Davidson; et al. Well Played 1.0: Video Game, Value and Meaning. ETC Press. ISBN 978-0-557-06975-0. Arkivert frå originalen 8. januar 2010. Henta 17. januar 2010. 
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Davenport, James (10. oktober 2017). «'The cake is a lie'—the life and death of Portal's best baked meme». PC Gamer. Arkivert frå originalen 10. oktober 2017. Henta 10. oktober 2017. 
 17. 17,0 17,1 Faylor, Chris (3. mars 2010). «Portal Mystery Deepens with Second Update». Shacknews. Arkivert frå originalen 5. mars 2010. Henta 3. mars 2010. 
 18. 18,0 18,1 Geoff, Keighley (1. mars 2008). «GameTrailers Episode 106». GameTrailers.com. Arkivert frå originalen 5. mars 2008. Henta 25. mars 2008. 
 19. 19,0 19,1 VanBurkleo, Meagan (April 2010). «Portal 2». Game Informer: 50–62. 
 20. 20,0 20,1 Coulton, Jonathan (15. oktober 2007). «Portal: The Skinny». Jonathan Coulton's blog. Arkivert frå originalen 30. august 2015. Henta 1. november 2007. 
 21. «Things are heating up!». Narbacular Drop official site. 17. juli 2006. Arkivert frå originalen 28. september 2007. Henta 21. juli 2006. 
 22. 22,0 22,1 Berghammer, Billy (25. august 2006). «GC 06:Valve's Doug Lombardi Talks Half-Life 2 Happenings». Game Informer. Arkivert frå originalen 2. oktober 2007. Henta 27. september 2007. 
 23. 23,0 23,1 23,2 Dudley, Breir (17. april 2011). «'Portal' backstory a real Cinderella tale». Seattle Times. Arkivert frå originalen 20. april 2011. Henta 17. april 2011. 
 24. Portal Problems - Lecture 11 - CS50's Introduction to Game Development 2018. CS50. 2018-05-04. Hendinga skjer ved 27:45. 
 25. 25,0 25,1 Pratt (30. september 2007). «Pratt and Chief interview the Portal team at VALVe headquarters». Planet Half-Life. Arkivert frå originalen 15. januar 2008. Henta 7. februar 2008. 
 26. 26,0 26,1 26,2 Faylor, Chris (23. februar 2008). «GDC 08: Portal Creators on Writing, Multiplayer, Government Interrogation Techniques». Shacknews. Arkivert frå originalen 14. august 2009. Henta 23. februar 2008. 
 27. Irwin, Mary Jane (23. februar 2008). «GDC: A Portal Postmortem». Next-Gen Biz. Arkivert frå originalen 5. september 2012. Henta 26. februar 2008. 
 28. Roberts, Samuel (10. oktober 2017). «Valve reflects on The Orange Box, ten years later». PC Gamer. Arkivert frå originalen 10. oktober 2017. Henta 10. oktober 2017. 
 29. Leone, Matt (September 8, 2006). «Portal Preview». 1UP.com. Arkivert frå originalen 27. september 2007. Henta 11. september 2006. 
 30. 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 Walker, John (31. oktober 2007). «RPS Interview: Valve's Erik Wolpaw». Rock Paper Shotgun. Henta 31. oktober 2007. 
 31. Pinchefsky, Carol (26. juni 2012). «Kim Swift, Creator of 'Portal,' Discusses Her Latest Game, 'Quantum Conundrum'». Forbes. Arkivert frå originalen 29. juni 2012. Henta 26. juni 2012. 
 32. 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 Elliot, Shawn (6. februar 2008). «Beyond the Box: Orange Box Afterthoughts». 1UP. Arkivert frå originalen 6. desember 2012. Henta 14. februar 2008. 
 33. McWhertor, Michael (23. februar 2008). «Portal Devs Reveal the GLaDOS That Never Was, Inspiration Behind Weighted Companion Cube». Kotaku. Arkivert frå originalen 26. februar 2008. Henta 26. februar 2008. 
 34. Glidewell, Alésia. «On-Camera — Alésia Glidewell — Voice Over Artist». AlesiaGlidewell.com. Arkivert frå originalen 3. september 2011. Henta 27. april 2014. 
 35. Graff, Kris (2. november 2009). «Valve's Writers And The Creative Process». Gamasutra. Arkivert frå originalen 5. november 2009. Henta 2. november 2009. 
 36. VanBurkleo, Meagan (31. mars 2010). «Let There Be Cake». Game Informer. Arkivert frå originalen 2. april 2010. Henta 31. mars 2010. 
 37. Turi, Tim (24. september 2012). «Chell Almost Married A Turret In Portal 2». Game Informer. Arkivert frå originalen 5. september 2012. Henta 6. september 2012. 
 38. Baptiste, Sean (21. februar 2008). «Valve Party at GDC + Special Preview of an Upcoming DLC Song». Harmonix. Arkivert frå originalen 25. februar 2008. Henta 21. februar 2008. 
 39. Baptiste, Sean. «DLC April 1st! Huge success!». Rockband.com forums. Arkivert frå originalen 2. april 2008. Henta 31. mars 2008. 
 40. Faylor, Chris (31. mars 2008). «'Still Alive' Hits Rock Band X360 Tomorrow for Free, PlayStation 3 Edition Due Mid-April». Shacknews. Arkivert frå originalen 2. april 2008. Henta 31. mars 2008. 
 41. «The Orange Box Original Soundtrack». Valve. Arkivert frå originalen 25. desember 2007. Henta 31. januar 2008. 
 42. Hinkle, David (24. september 2012). «Portal 2: Songs to Test By (Collectors Edition) out on Oct. 30». Joystiq. Arkivert frå originalen 25. november 2012. Henta 24. september 2012. 
 43. «Introducing the Steam Music Player». Steam. Valve. Arkivert frå originalen 29. oktober 2014. Henta 3. oktober 2014. 
 44. «The Orange Box (PC)». Metacritic. Arkivert frå originalen 18. august 2009. Henta 27. desember 2017. 
 45. «The Orange Box (Xbox 360)». Metacritic. Arkivert frå originalen 18. august 2009. Henta 27. desember 2017. 
 46. «The Orange Box (PS3)». Metacritic. Arkivert frå originalen 18. august 2009. Henta 25. februar 2008. 
 47. «Portal». Steam. Valve. Arkivert frå originalen 10. august 2010. Henta 11. august 2010. 
 48. Kiestmann, Ludwig (6. mars 2008). «Individual Orange Box games hit retail April 9». Joystiq. Arkivert frå originalen 6. mars 2008. Henta 6. mars 2008. 
 49. «Valve and NVIDIA Offer Portal: First Slice Free to GeForce Users». Steam. Valve. 9. januar 2008. Arkivert frå originalen 16. juli 2010. Henta 11. august 2010. 
 50. «Everyday Shooter Makes PC Debut on Steam Today». Valve. 8. mai 2008. Arkivert frå originalen 21. september 2008. Henta 15. mai 2008. «In other Steam news, Portal: First Slice – the official demo for the title named Game of the Year by over 30 publications – is now available for free to all gamers via Steam.» 
 51. Hollister, Sean (29. april 2010). «Steam for Mac Opens a Portal to May 12, steps through». Engadget. Arkivert frå originalen 3. mai 2010. Henta 11. mai 2010. 
 52. Caolli, Eric (12. mai 2010). «Steam Launched For Mac, Portal Offered For Free». Gamasutra. Arkivert frå originalen 13. mai 2010. Henta 13. mai 2010. 
 53. Remo, Chris (19. mai 2010). «Portal Racks Up 1.5M Free Downloads On PC, Mac». Gamasutra. Arkivert frå originalen 21. mai 2010. Henta 19. mai 2010. 
 54. Purchase, Robert (16. september 2011). «Portal free on Steam until 20th Sept». Eurogamer. Arkivert frå originalen 23. september 2011. Henta 16. september 2011. 
 55. «Learn With Portals». learningwithportals.com. Valve. 15. september 2011. Arkivert frå originalen 6. oktober 2011. Henta 27. april 2014. 
 56. Kuchera, Ben (16. september 2011). «Portal is used to teach science as Valve gives game away for limited time». Ars Technica. Arkivert frå originalen 23. september 2011. Henta 16. september 2011. 
 57. Toppo, Greg (19. september 2011). «Valve teams with White House in digital learning program». USA Today. Arkivert frå originalen 21. september 2011. Henta 20. september 2011. 
 58. Faylor, Chris (16. oktober 2008). «Portal: Still Alive Hits Xbox Live Arcade Next Wed; Promises Cake and Companionship». Shacknews. Arkivert frå originalen 17. oktober 2008. Henta 16. oktober 2008. 
 59. Faylor, Chris (14. juli 2008). «Portal: Still Alive Coming Exclusively to Xbox 360». Shacknews. Arkivert frå originalen 15. juli 2008. Henta 14. juli 2008. 
 60. Remo, Chris (20. juli 2008). «Portal: Still Alive Explained». GameSetWatch. Arkivert frå originalen 29. juli 2008. Henta 21. juli 2008. 
 61. Lee, James (28. april 2008). «Portal was offered to XBLA, but rejected». GamesIndustry.biz. Arkivert frå originalen 17. mai 2008. Henta 14. juni 2008. 
 62. «Portal: Still Alive (xbox360: 2008)». Metacritic. Arkivert frå originalen 25. oktober 2008. Henta 27. oktober 2008. 
 63. Hayward, Andrew (27. oktober 2008). «Portal: Still Alive (Xbox 360)». 1UP. Arkivert frå originalen 18. juli 2012. Henta 27. oktober 2008. 
 64. «IGN's Top 10 Xbox Live Arcade Games». IGN. 7. mai 2009. Arkivert frå originalen 13. april 2012. Henta 7. august 2009. 
 65. «The Top 25 Xbox Live Arcade Games». IGN. 18. september 2010. Arkivert frå originalen 18. september 2010. Henta 16. september 2010. 
 66. Paul, Jason (25. mars 2014). «What's in the Box? Portal – Valve's Popular PC Title – Coming to SHIELD». Nvidia. Arkivert frå originalen 5. juni 2014. Henta 27. mai 2014. 
 67. Tach, Dave (26. mai 2014). «Why Nvidia created its own hardware platform and started developing games». Polygon. Vox Media. Arkivert frå originalen 27. mai 2014. Henta 27. mai 2014. 
 68. Carpenter, Nicole (9. februar 2022). «Portal and Portal 2 coming to Nintendo Switch». Polygon. Henta 9. februar 2022. 
 69. Phillips, Tom (9. februar 2022). «Portal and Portal 2 coming to Nintendo Switch». Eurogamer. Henta 9. februar 2022. 
 70. 70,0 70,1 «Portal (pc: 2007): Reviews». Metacritic. Arkivert frå originalen 28. august 2011. Henta 22. oktober 2007. 
 71. «Portal: Still Alive for Xbox 360 Reviews». Metacritic. Red Ventures. Henta 10. april 2022. 
 72. Keil, Matt. «G4 Review — The Orange Box». G4TV. Arkivert frå originalen 3. november 2012. Henta 19. oktober 2007. 
 73. Reed, Kristen (10. oktober 2007). «The Orange Box». Eurogamer. Arkivert frå originalen 26. oktober 2007. Henta 14. februar 2008. 
 74. McGarvey, Sterline (10. oktober 2007). «The Orange Box (X360)». GameSpy. Arkivert frå originalen 19. januar 2008. Henta 14. februar 2008. 
 75. Adams, Dan. «IGN: Portal Review». IGN. Arkivert frå originalen 11. mars 2011. Henta 19. oktober 2007. 
 76. Rose, Mike (20. april 2011). «Portal Sells 4 Million Excluding Steam Sale». Gamasutra. Arkivert frå originalen 24. april 2011. Henta 20. april 2011. 
 77. Alexander, Leigh (19. desember 2007). «Gamasutra's Best Of 2007: Top 5 Poignant Game Moments». Gamasutra. Arkivert frå originalen 21. desember 2007. Henta 19. desember 2007. 
 78. Jetlogs (29. oktober 2007). «Companion Cube Plushie Sewing Pattern». Jetlogs. Arkivert frå originalen 13. februar 2008. Henta 31. januar 2008. 
 79. Jetlogs (14. oktober 2007). «Portal: Weighted Companion Cube Papercraft». Jetlogs. Arkivert frå originalen 4. februar 2008. Henta 31. januar 2008. 
 80. Persson, Magnus (28. januar 2008). «Weighted Companion Cube PC case mods.». Bit-tech.net. Arkivert frå originalen 14. februar 2008. Henta 25. februar 2008. 
 81. Lizzie (1. januar 2008). «How to Make a Weighted Companion Cube Cake». Arkivert frå originalen 13. august 2011. Henta 7. februar 2008. 
 82. de Marco, Flynn (21. oktober 2007). «The Weighted Companion Cube Cake». Kotaku. Arkivert frå originalen 2. februar 2008. Henta 31. januar 2008. 
 83. Cavali, Earnest (21. januar 2009). «Fan Crafts Gorgeous Replica Portal Gun». Wired. Henta 20. mai 2010. 
 84. «Winners of X-Play Best of 2007 Awards Announced—BioShock is Video Game of the Year». G4TV. 17. desember 2007. Arkivert frå originalen 13. januar 2012. Henta 31. januar 2008. 
 85. Neuls, Johnathan (12. november 2007). «Valve to sell official Weighted Companion Cube plushies». Ars Technica. Arkivert frå originalen 19. april 2008. Henta 18. april 2008. 
 86. Kurchera, Ben (2. januar 2008). «Kiss Me, Kill Me, Thrill Me: ups and downs in gaming 2007». Ars Technica. Arkivert frå originalen 29. august 2015. Henta 18. april 2008. 
 87. «The Orange Box - Zero Punctuation Video Gallery - The Escapist». The Escapist. Arkivert frå originalen 6. oktober 2014. Henta 6. oktober 2014. 
 88. Johnson, Daniel (1. juni 2009). «Column: 'Lingua Franca' – Portal and the Deconstruction of the Institution». GameSetWatch. Arkivert frå originalen 5. juni 2009. Henta 1. juni 2009. 
 89. Goldman, Tom (22. august 2010). «College Professor Requires Students to Study Portal». The Escapist. Arkivert frå originalen 25. august 2010. Henta 22. august 2010. 
 90. Klepek, Patrick (18. mai 2011). «Intro to GLaDOS 101: A Professor's Decision to Teach Portal». Giant Bomb. Arkivert frå originalen 21. mai 2011. Henta 18. mai 2011. 
 91. Schiller, Nicholas (2008). «A Portal to Student Learning: What Instruction Librarians can Learn from Video Game Design». Reference Services Review 36 (4): 351–365. doi:10.1108/00907320810920333. Arkivert frå originalen 21. september 2013. Henta 25. juni 2009.  Den ukjende parameteren |citeseerx= vart ignorert (hjelp)
 92. Todd, Hamish (20. september 2013). «Untold Riches: An Analysis Of Portal's Level Design». Rock Paper Shotgun. Arkivert frå originalen 21. september 2013. Henta 20. september 2013. 
 93. Polygon Staff (27. november 2017). «The 500 Best Video Games of All Time». Polygon.com. Arkivert frå originalen 3. mars 2018. Henta 1. desember 2017. 
 94. «The Top 300 Games of All Time». Game Informer (300). April 2018. 
 95. «Top 100 Video Games of All Time». IGN. 2018. Arkivert frå originalen 14. juni 2018. Henta 15. juni 2018. 
 96. «Portal BioShocks GDC Awards». GameSpot. Arkivert frå originalen 4. januar 2012. Henta 21. februar 2008. 
 97. «IGN Best of 2007: PC  Best Puzzle Game». IGN. Arkivert frå originalen 16. oktober 2013. Henta 27. april 2014. 
 98. «IGN Best of 2007: Xbox 360 – Best Puzzle Game». IGN. Arkivert frå originalen 14. juni 2012. Henta 27. april 2014. 
 99. «IGN Best of 2007: PC — Most Innovative Design». IGN. Arkivert frå originalen 16. oktober 2013. Henta 27. april 2014. 
 100. «IGN Best of 2007: Xbox 360 – Best End Credit Song». IGN. Arkivert frå originalen 26. februar 2012. Henta 27. april 2014. 
 101. «IGN Best of 2007: Overall — Best Puzzle Game». IGN. Arkivert frå originalen 12. november 2013. Henta 27. april 2014. 
 102. «IGN Best of 2007: Overall — Most Innovative Design». IGN. Arkivert frå originalen 12. november 2013. Henta 27. april 2014. 
 103. «GameSpot's Best of 2007: Best Puzzle Game Genre Awards». GameSpot. Arkivert frå originalen 24. juni 2018. Henta 18. februar 2008. 
 104. «GameSpot's Best of 2007: Best New Character(s) Special Achievement». GameSpot. Arkivert frå originalen 28. januar 2012. Henta 18. februar 2008. 
 105. «GameSpot's Best of 2007». Pure Nintendo. 2007. Arkivert frå originalen 12. juni 2018. Henta 29. desember 2015. 
 106. «GameSpot's Best of 2007: Best Original Game Mechanic Special Achievement». GameSpot. Arkivert frå originalen 5. desember 2008. Henta 18. februar 2008. 
 107. «2007 1UP Network Editorial Awards from 1UP.com». 1UP.com. Arkivert frå originalen 26. februar 2009. Henta 18. februar 2008. 
 108. The GamePros (27. desember 2007). «GamePro Editors' Choice *2007* (Pg. 2/5)». GamePro. Arkivert frå originalen 31. desember 2007. Henta 18. februar 2008. 
 109. Kietzmann, Ludwig (1. januar 2008). «Joystiq's Top 10 of 2007: Portal». Joystiq. Arkivert frå originalen 27. oktober 2012. Henta 18. februar 2008. 
 110. «Game of the Year». Good Game Stories. 12. desember 2007. Arkivert frå originalen 7. januar 2012. Henta 31. januar 2008. 
 111. Shack Staff (4. januar 2008). «Game of the Year Awards 2007». Shacknews. Arkivert frå originalen 4. februar 2009. Henta 31. januar 2008. 
 112. «X-Play Best of 2007: Most Original Game». G4. 18. desember 2007. Arkivert frå originalen 9. mai 2018. Henta 25. februar 2008. 
 113. «OXM's 2007 Game of the Year Awards». Official Xbox Magazine. 17. mars 2008. Henta 21. mars 2008. 
 114. 114,0 114,1 «GameSpy's Game of the Year 2007: Special Awards». GameSpy. Arkivert frå originalen 29. oktober 2013. Henta 27. april 2014. 
 115. Dahlen, Chris; Mastrapa, Gus (24. desember 2007). «A. V. Club Best Games of 2007». A. V. Club. Arkivert frå originalen 29. desember 2008. Henta 27. april 2014. 
 116. «Penny Arcade! We're Right Returns». Penny Arcade. 28. desember 2007. Arkivert frå originalen 17. juli 2011. Henta 28. desember 2007. 
 117. «Eurogamer's Top 50 Games of 2007». Eurogamer. 28. desember 2007. Arkivert frå originalen 29. august 2011. Henta 1. januar 2008. 
 118. «IGN's top 100 villains». IGN. Arkivert frå originalen 18. mai 2010. Henta 18. mai 2010. 
 119. GamesRadar Staff (25. februar 2015). «The 100 best games ever». GamesRadar. s. 12. Arkivert frå originalen 15. januar 2013. Henta 4. oktober 2018. 
 120. «All-TIME 100 Video Games». Time (Time Inc.). 15. november 2012. Arkivert frå originalen 16. november 2012. Henta 15. november 2012. 
 121. Kohler, Chris (24. desember 2009). «The 15 Most Influential Games of the Decade». Wired. Arkivert frå originalen 15. mars 2014. Henta 24. desember 2009. 
 122. «The Cake is a Lie». Know Your Meme. Henta 17. september 2022. 
 123. «Steam Updates: Friday, November 9, 2007». Valve. 9. november 2007. Arkivert frå originalen 11. november 2007. Henta 9. november 2007. 
 124. De Marco, Flynn (15. desember 2007). «Official Plush Weighted Companion Cube Sells Out». Kotaku. Arkivert frå originalen 4. mars 2008. Henta 21. februar 2008. 
 125. Davenport, James (10. oktober 2017). «'The cake is a lie'—the life and death of Portal's best baked meme». PC Gamer. Arkivert frå originalen 10. oktober 2017. Henta 10. oktober 2017. 
 126. Plunkett, Luke (10. juni 2008). «Casting call reveals Portal 2 details». Kotaku. Arkivert frå originalen 24. juni 2008. Henta 18. juli 2008. 
 127. Plunkett, Luke (10. juni 2008). «More details on Portal 2's bad guy». Kotaku. Arkivert frå originalen 24. juni 2008. Henta 18. juli 2008. 
 128. Webster, Andrew (5. mars 2010). «Portal 2 is official, first image inside». Ars Technica. Arkivert frå originalen 7. mars 2010. Henta 5. mars 2010. 
 129. Leahy, Brian (1. mars 2010). «Portal Patch Adds Morse Code, Achievement – Portal 2 Speculation Begins». Shacknews. Arkivert frå originalen 3. mars 2010. Henta 2. mars 2010. 
 130. Mastrapa, Gus (2. mars 2010). «Geeky Clues Suggest Portal Sequel Is Coming». Wired. Arkivert frå originalen 3. mars 2010. Henta 2. mars 2010. 
 131. Gaskill, Jake (3. mars 2010). «Rumor: Valve To Make Portal 2 Announcement During GDC 2010». X-Play. Arkivert frå originalen 8. januar 2018. Henta 3. mars 2010. 
 132. Jorgensen, Tom (24. mai 2021). «Portal Movie Still Alive, in Development at Warner Bros., Says Producer JJ Abrams». IGN (på engelsk). Henta 15. mars 2022. 

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Wikifrasar Wikifrasar har ei sitatsamling som gjeld: Dataspelet Portal