Det Norske Institutt for Kosmisk Fysikk

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Det Norske Institutt for Kosmisk Fysikk var ein statsinstitusjon som vart oppretta i 1927 for å gjere undersøkingar av fysikken i den øvre atmosfæren. Nordlysobservatoriet i Tromsø og avdelinga for kosmisk fysikk i Oslo var underlagt instituttet. Instituttet vart nedlagd då Universitetet i Tromsø vart oppretta i 1972.

Kjelder[edit | edit source]