Det serbiske alfabetet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kursiv versjon av det serbiske alfabetet.
Samanlikningar av kyrilliske alfabet.

Det serbiske alfabetet er ein variant av det kyrilliske alfabetet. Det består av 30 teikn som kvart svarer til éin lyd; alfabetet er altså fonetisk. Det blei konstruert av Vuk Stefanović Karadžić i 1818 ved ei tilpassing det russiske alfabetet, som allereie var i bruk for å skriva serbisk, til å betre passa lydane i språket. I 1868 blei alfabetet formelt anerkjend i Serbia. Samanlikna med det russiske alfabetet har nokre teikn rekna som overflødige blitt tekne ut, mellom anna ю, й, ъ, ь, щ, я. Dei nye teikna ћ, ђ, љ, њ, ј og џ blei lagde til. Desse blir ikkje brukte i nokre andre kyrilliske alfabet bortsett frå det makedonsk, men dette bruker ѓ og ќ i staden for ђ och ћ.

Store og små bokstavar i det serbiske alfabetet, med latinsk translitterering:

А а A a Н н N n
Б б B b Њ њ Nj nj
В в V v О о O o
Г г G g П п P p
Д д D d Р р R r
Ђ ђ Đ đ С с S s
Е е E e Т т T t
Ж ж Ž ž Ћ ћ Ć ć
З з Z z У у U u
И и I i Ф ф F f
Ј ј J j Х х H h
К к K k Ц ц C c
Л л L l Ч ч Č č
Љ љ Lj lj Џ џ Dž dž
М м M m Ш ш Š š

Tabell[endre | endre wikiteksten]

Serbisk-kyrilliska alfabetet
Versal Gemen Transkrib. Namn Uttale Noter
А а a а /a/ [a]
Б б b бе /be/ [b]
В в v ве /ve/ [v]
Г г g ге /ge/ [g]
Д д d де /de/ [d]
Ђ ђ đ ђе /dʑe/ [dʑ] Også translitterert som đ.
Е е e е /e/ [e]
Ж ж ž же /ʒe/ [ʒ] Også translitterert som ž.
З з z зе /ze/ [z]
И и i и /i/ [i]
Ј ј j је /je/ [j] Også translitterert som ǰ.
К к k ка /ka/ [k]
Л л l ле /le/ [l]
Љ љ lj ље /ʎe/ [ʎ] Også translitterert som l̂.
М м m ме /me/ [m]
Н н n не /ne/ [n]
Њ њ nj ње /ɲe/ [ɲ] Også translitterert som n̂.
О о o о /o/ [o]
П п p пе /pe/ [p]
Р р r ре /re/ [r]
С с s се /se/ [s]
Т т t те /te/ [t]
Ћ ћ ć ће /tʃʲe/ [tʃʲ]
У у u у /u/ [u]
Ф ф f фе /fe/ [f]
Х х h ха /ha/ [h] Også translitterert som h.
Ц ц c це /ʦe/ [ʦ] Også translitterert som c.
Ч ч č че /tʃe/ [tʃ] Også translitterert som č.
Џ џ џе /dʒʲe/ [dʒʲ] Også translitterert som d̂.
Ш ш š ша /ʃa/ [ʃ] Også translitterert som š.
Serbisk-latinska alfabetet
Versal Gemen Namn Uttale
A a a /a/ [a]
B b be /be/ [b]
C c ce /ʦe/ [ʦ]
Č č če /tʃe/ [tʃ]
Ć ć će /tʃʲe/ [tʃʲ]
D d /de/ [d]
dže /dʒʲe/ [dʒʲ]
Đ đ đe /dʑe/ [dʑ]
E e e /e/ [e]
F f fe /fe/ [f]
G g ge /ge/ [g]
H h ha /ha/ [h]
I i i /i/ [i]
J j je /je/ [j]
K k ka /ka/ [k]
L l le /le/ [l]
Lj l lje /ʎe/ [ʎ]
M m me /me/ [m]
N n ne /ne/ [n]
Nj nj nje /ɲe/ [ɲ]
O o o /o/ [o]
P p pe /pe/ [p]
R r re /re/ [r]
S s se /se/ [s]
Š š ša /ʃa/ [ʃ]
T t te /te/ [t]
U u u /u/ [u]
V v ve /ve/ [v]
Z z ze /ze/ [z]
Ž ž že /ʒe/ [ʒ]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]