Dictablanda

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Dictablanda er eit omgrep frå statsvitskapen som syner til eit diktatur der sivile rettar for det meste er tekne vare på, heller enn å verta vanda.

Ordet dictablanda kjem frå spansk dictadura («diktatur») og blanda («mild»); ordet speglar òg at blanda kjem i staden for dura («hard»).

Omgrepet vart fyrst nytta in Spania i 1930 då general Dámaso Berenguer overtok for general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja som overhovud for militærjuntaen (directorio militar) og freista svekkja spenningane i landet ved å mykja opp nokre av dei strengaste tiltaka som hadde kome til under diktaturet. Det vart òg nytta om dei seinare åra i regimet åt general Francisco Franco, og om det sytti år varande hegemoniet åt Institutional Revolutionary Party (PRI) i Mexico.

Omgrepet «dictablanda» er bruka som eit motstykke til democradura, som tyder illiberalt demokrati — eit system der styremakter og leiarar er valde, men like fullt tek tolleg lett på sivile rettar.

Eit døme på dette er Pakistan under Pervez Musharaff.