Diskusjon:Britisk India

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Desse landa var okkuperte av Storbritania, på same måte som Noreg var okkupert av Tyskland, så artikkelen bør vel heita «Britiskokkupert India», i staden for «Britisk India». --Sigmundg 19:48, 30 september 2007 (CEST)

Og «norskokkupert Finnmark», «svenskokkupert Skåne», «polskokkupert Danzig», «romerskokkupert Gallia», «vandalokkupert Hispania», «makedonskokkupert Babylon», ... ? --kjetil r 01:41, 2 oktober 2007 (CEST)
Ja, den norske okkupasjonen av dei samiske områda i Finnmark (og Troms) var ikkje noko betre enn den britiske okkupasjonen av India. Fornorskinga vart innført med makt, det samiske språket var freista utrydda, okkupantmakta sin religion var innført med tvang, osb. Og det helt fram enda lengre enn den britiske okkupasjonen av India. --Sigmundg 8. februar 2009 kl. 14:11 (CET)
Vi må vere varsame med terminologien. Okkupasjon er eit omgrep i folkeretten, og er noko anna enn anneksjon eller kolonisering. Sidan Noreg ikkje er okkupasjonmakt i Finnmark, har ikkje det samiske folket dei rettane eit okkupert folk har etter folkeretten. Nokre kan usamde i denne terminologien, men om det vi skriv skal vere forståeleg for folk, må vi bruke den terminologien som gjeld. --Knut 8. februar 2009 kl. 14:22 (CET)
Okkupasjonsmakta er ofte varsam med terminilogien. Då bushregimet okkuperte Irak nytta dei «demonkrtisering» i staden for «okkupasjon».

Sanninga bør fram[endre wikiteksten]

Eg tykkjer setninga:

«Gjennom ei avgjerd i det britiske parlamentet den 2. august 1858 vart Britisk India formelt skipa, og lagd inn under den britiska krona.»

er missvisande. Storbritania hadde ingen rett til å bestemma dette. Det bør gå klårt fram at denne avgjerda i det britiske parlamentet var folkerettstridig og at det i røynda vat eit vedtak om å okkupera og undertrykkja eit annan nasjon. --Sigmundg 20:06, 30 september 2007 (CEST)

Folkerettsstridig? Dei fleste land oppretta før nitten-hundre-og-noko (og praktisk talt alle grenseendringar opp gjennom historien) var i så fall folkerettsstridige. Det er ingen grunn til at dette må gå klarare fram. --kjetil r 01:36, 2 oktober 2007 (CEST)

I artikkelen "Noreg under andre verdskrigen" går det svært klart fram at "Noreg var under tysk okkupasjon frå 1940 til 1945". Kvifor skal det då ikkje heita at "India var under britisk okkupasjon"? --Sigmundg 09:48, 16 desember 2007 (CET)

Og det kan det gjerne gjera etter mi meining, men ikkje i kvar setning. Sjå om ikkje det eine ordet eg satt inn gjer det noko klarare. Ekko 10:01, 16 desember 2007 (CET)
Det burde gå fram av namnet på artikkelen. --Sigmundg 8. februar 2009 kl. 14:14 (CET)
Britisk India var ein koloni, det er verre enn å vere okupert. Vi hadde ein diskusjon om dette for eit par år sidan, men eg finn han ikkje no .--Knut 8. februar 2009 kl. 14:29 (CET) - sjå her. - Knut 8. februar 2009 kl. 18:43 (CET)