Diskusjon:Dei to Sicilia

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Villar?[endre wikiteksten]

Det bør vel vera Begge Siciliaer på same vis som villaer o.a.? -- Olve 01:06, 7 januar 2008 (CET)

Tja, sei det. Det heiter Begge Sicilier på bokmål, ikkje Siciliaer, så då burde det i såfall heite Begge Sicilier om ein skal endre.--Frokor 01:09, 7 januar 2008 (CET)
På italiensk er det Due Sicilie, det seier kanskje nokon om kva kjønn namnet har?--Frokor 01:11, 7 januar 2008 (CET)
Det er hokjønn, men slikt endrer seg lett frå språk til språk. På nynorsk plar me vel helst ha -aer-endingar, som Olve seier. --Ranveig 01:20, 7 januar 2008 (CET)
Men det heiter ikkje viller på bokmål. Eg kan gjerne vere med på å flytte til Siciliaer, men eg vil gjerne verte meir overtydd først. --Frokor 01:29, 7 januar 2008 (CET)

Kanskje nokon har tid til å skrive til Språkrådet for å høre om dei har noko syn på saka? -- Olve 02:36, 7 januar 2008 (CET)


Det heiter vel Begge Sicilia,heilt vanleg at eintals og fleirtalsforma er lik på norsk (tal-talet-tal-tala).Siciliar er vel ein so bur på Sicilia? Og ein seier vel ikkje: Det er ikkje 2 Spaniaer eller 2 Englander men kansje 2 Norger går an? Det heiter vel og Begge Sicilia på bokmål :) .Kansje lurt med redirekt frå sidene To Sicilia og Kongeriket begge Sicilia mm,Titlane kan vel ikkje nyttast til noko anna alikavel. Sogning 08:33, 7 januar 2008 (CET)

Eg har sendt til Språkrådet, så får me sjå kva dei seier. --Frokor 11:27, 7 januar 2008 (CET)

Språkrådet[endre wikiteksten]

Her er svaret eg fekk frå Språkrådet (kjapp service igjen! Og svar på nynorsk ;-) ):

I Allkunneboka står det under artikkelen "Sicilia" "Begge Sicilier". Det har du gjerne sett. På bokmål heiter det anten "Begge Sicilier" eller "De to Sicilier". Den siste varianten ser ut til å ha ei viss overvekt m.a. i Store Norske Leksikon, og vi synest den lyder best på norsk. Under ein viss tvil landar vi på Dei to Sicilier som nynorskform. Å ha med heile namnet "Sicilia" verkar for tungt. Ending "-ar" eller "-er" er det vanskeleg å ha finne noko særskilt grunnlag for.

Så kva seier de? Skal me flytte til Dei to Siclier eller lage oss ei form på eiga hand? --Frokor 13:51, 9 januar 2008 (CET)

Dei to Sicilier. --Ekko 14:56, 9 januar 2008 (CET)
Høyrest ikkje «Dei to Siciliene» betre ut? --EIRIK\diskusjon 15:06, 9 januar 2008 (CET)
Eller «Dei to Siciliane»? Slik eg ser det står me mellom Begge Sicilier, Dei to Sicilier, Dei to Siciliene og Dei to Siciliane. Skulle eg valt no hadde eg kanskje gått for sistnemnde. --Frokor 16:13, 9 januar 2008 (CET)
Eller Dei to Sicilia. Som Sogning går inn på er land som regel (alltid?) inkjekjønn. ("Ein Sicilia" er kanskje ein bilmodell eller noko liknande. "Ei Sicilia" er ei jente som stavar namnet sitt på ein uvanleg måte.) Men eg er med på alt for å unngå tvilsamt ufullstendig fleirtal basert på bokmål. --Ranveig 16:32, 9 januar 2008 (CET)
Min argumentasjon er såpass overflatisk som: dette er ein snål konstruksjon frå gamle dagar. Då kan gjerne tittelen vera nett det. --Ekko 17:12, 9 januar 2008 (CET)
Kongedømet dei to Sicilia høyrest greitt ut. Utan ordet "kongedømet" framfor vil namnet på dette landet høyrast litt teit ut, same korleis ein bøyer særnamnet Sicilia i bunden form fleirtal. Og til parallellane som nokon lenger oppe prøver å trekkja til andre land: det heiter ikkje Englandet eller Noreget heller, det heiter England og Noreg i bunden form eintal, så det er etter mi meining feil å seia at land vert bøygde som inkjekjønn. Men så lenge me unngår "begge" og tvilsamt ufullstendig fleirtal basert på bokmål, så...
Nei, takke meg til Den komiske republikken. Der har me eit bra land, sjølv på nynorsk. --Tannkrem 17:18, 9 januar 2008 (CET)
Ein rotur...

Eg greier ikkje å slå meg til ro med rådet frå Språkrådet her, ettersom det nynorske skriftgrunnlaget for namnet er svært svakt — og sidan det språkleg sett ikkje stemmer med det morfologiske landskapet...(!) I alle dei falla der ein har ei eintalsform på -lia, får ein ubunden fleirtalsform på -liaer på nynorsk. [1] Endinga -ier er som fleirtalsform på nynorsk er ikkje bruka i ord med -ia, men berre i ord på -i. [2] Dermed verkar det kunstig for meg å operere med ei samantrekt form her. Skal vi ha ei god nynorsk omsetjing av dette namnet, så ville eg seie at Dei to Siciliaene er nokolunde presist og formrett omsett av kortnamnet. Men i og med at både Språkrådet og Wikipedia (inkludert meg) er ute og rør her, så ville eg no heller seie at vi burde ha akkurat denne artikkelen under «Regno delle Due Sicilie»... -- Olve 22:29, 9 januar 2008 (CET)

Ja! Ekko 22:36, 9 januar 2008 (CET)
Gå utanom, sa bøygen. Skjer igjennom, meiner no eg. Skal eg uttale namnet, må det vere på norsk. Må eg på bokmålswikipediaen for å finne det norske namnet? Språkrådet skriv at dei synsar. Eg synst vi skal skrive «Dei to Sicilia», etter mønster av «dei to Korea» frå moderne norsk, jf [3]. Både Korea og Sicilia er vel å rekne som ubøyelege ord, og då vert det vel gale, same koss vi bøyer dei. -- Knut 23:19, 9 januar 2008 (CET)
Litt tynt mønster... [4] -- Olve 23:52, 9 januar 2008 (CET)
Det er uansett eit rart namn på eit land, men har bakgrunn i at det ein gong var eitt kongedøme Sicilia, så vart det delt («Kongedømet Sicilia på denne sida av fyret» var faktisk det offisielle namnet på delen som låg på fastlandet (på italiensk/napolitansk/siciliansk då sjølvsagt), men er mest kjend som Kongedømet Napoli i dag) og seinare vart begge dei to kongedøma samla i eit kongedøme igjen. Etter å ha vingla mykje fram og tilbake så trur eg at eg er samd med Knut, Tannkrem og Ranveig her. Knut har eit godt poeng med dømet sitt synest eg. --Frokor 23:42, 9 januar 2008 (CET)
Tre (3) norske treff på Google for «De to Korea», ingen for «Dei to Korea» og ingen for «De(i) to Vietnam»? -- Olve 23:55, 9 januar 2008 (CET)
Dei to Siciliaene får heller ingen treff i Google ;-) (ikkje dei andre forslaga våre heller sjølvsagt). Klarar med å bli samde om dette eller skal me berre sette i gong ei avstemming så me får ei avgjersle? --Frokor 00:15, 10 januar 2008 (CET)
Nei, nettopp! :-] Eg synest (mykje synsing her, ja...) at vi kan tenkje litt til og prøve å finne den beste og mest solide løysinga på sikt. Vi har god tid og vi skal gjera godt, solid arbeid heller enn snararbeid...! :-) Olve 01:03, 10 januar 2008 (CET)

For kva det kan vera verdt, så står ordet for Sicilia i bestemd form fleirtal i de fleste europeiske språk (delle due Sicilie, of the two Sicilies, des Deux-Siciles), det verkar bare vera på dei skandinaviske språka som det ikkje er slik (svensk: bägge Sicilierna i bestemd form fleirtal, dansk: begge Sicielier i ubestemd form fleirtal). Navnet på bokmål kjem jo truleg frå dansk, med ubestemd form. Eg tykkjer de burde skrive på kontinentalt vis, med -ane eller -ene (men eg er ikkje norsktalar, så eg kan jo ikkje seie så mykje om det...). Kanskje burde de skrive det på norrønt vis; begge Sikeløyane :P Aszev 00:18, 10 januar 2008 (CET)

Båe Sicili! --Jorunn 00:54, 10 januar 2008 (CET)
Dei tvau Sicili? ;-p Olve 01:04, 10 januar 2008 (CET)
Eller kanskje Regnu dî Dui Sicili, som dei skriv det på siciliansk Wikipedia? Eg stemmer for å fylgje Språkrådet. (I løynd skal eg arbeide for at Språkrådet skal få augene opp for kor best forslaget Båe Sicili er.) --Jorunn 01:21, 10 januar 2008 (CET)

Ja, kanskje vi skal ta ein diskusjon med språkrådet! For dei som ikkje kjøper synsinga mi, går eg over til å påstå: Alle landsnamn er inkjekjøn. Difor heiter det «vårt Noreg» (sjølvom 'veg' er hankjøn), «mitt Danmark» (sjølvom 'mark' er hokjøn), «eit USA» «og mitt Italia». Då Sicilia var eige kongedøme, må det ha hett «eit Sicilia». Eg held på at Sicilia er ubøyeleg, men om de vil radbrekke namnet, så gjer det etter eit inkjekjønsmønster! - - Knut 07:33, 10 januar 2008 (CET) Sjå Beito Nyn. gramatikk (1986), §175 s. 159: «Namn på land er oftast nøytra» og § 182 s. 166-167: «Stadnamn har derimot anten berre eintals- eller fleirtalsformer». Knut 17:25, 10 januar 2008 (CET)

For meg er det naturleg å sei: Me har ikkje 2 England , Me har ikkje 2 Spania ,Me har ikkje 2 Italia, Me har ikkje 2 Sicilia,Me har ikkje 2 kattar,(den siste tok eg med for å syna at orda står i fleirtal). so eg er fortsatt enig med meg sjølv :) Begge Sicilia eller tysk Kongeriket begge Sicilia eller? iallefall flertalsforma Sicilia (høyrest meir nynorsk ut).Ps i Gyldendals storleksikon 1972, som er på bokmål står det "Begge Sicilier" . Sogning 10:49, 10 januar 2008 (CET)
Delvis einig med Sogning. Men la iallfall ikkje artikkelen stå under det oppslagsordet me har no! Det måtte i tilfelle vera "båe", som Jorunn påpeikar! Elles synest eg "dei to" er betre enn både båe og begge.
Når det gjeld det italienske namnet, vil det kanskje funka som oppslagsord, men det vert krøkkete om ein skal bruka det når namnet er gjenteke nedover i artikkelteksten. Er du ikkje einig, Olve? --Tannkrem 19:58, 10 januar 2008 (CET)

Nytt språkråd[endre wikiteksten]

Eg bad språkrådet tenkje på saka ein gong til og sende slik epost:

----------
Sendt: 11. januar 2008 07:20
Emne: Sicilia - historisk namn
På nynorsk wikipedia er det for tida ein diskusjon om det norske namnet på landet som på italiensk het Regno delle Due Sicilie (1816 - 1861). Diskusjonen skaut fart då språkrådet kom med sitt råd. Kanskje det vil lese gjennom diskusjonen frå lenkja?
Eg er blant dei som meiner vi som prinsipp bør følgje råda frå språkrådet, men sidan det nemnde rådet var gjeve under tvil, kunne det trengje ei betre grunngjeving - eller kanskje ei revurdering.
Med vennleg helsing Knut
-------------
Svar:
Sidan sist har vi òg hatt ein diskusjon her på huset i tråd med den de har hatt på Wikipedia, og vi vil gjerne korrigere oss sjølve. Som "alle" no veit, er namn på land - og landområde - oftast inkjekjønnsord. Eg nemner døme, først to litterære, deretter frå Oslo-korpuset (bokmålsdelen):
Norge, mitt Norge
Du mitt Nordmøre
et vakrere Bergen
et samlet Europa
et nederlagsdømt Stavanger
Òg:
mitt kjære Bømlo
Dermed vil vi konkludere med at namnet bør vere "Dei to Sicilia". Reint ortografisk kan ein tenkje seg ein ekstra a til slutt ("Siciliaa", jf. "skjema(a)), men vi vil tilrå at ein forenklar såpass at ein ser bort frå denne forma.
Vennleg helsing
Ma---- Ho---
Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO

Så om ikkje vi følgde språkrådet, så følgde dei oss - og vi er på lag att! -- Knut 16:09, 17 januar 2008 (CET)

Hurra for Språkrådet! --Ekko 19:32, 17 januar 2008 (CET)
Og hurra for oss! Eg har fulgt litt passivt med på denne diskusjonen, og kjenner meg stolt over å vere med i ein dugnad som syner slik vilje og kunnskap med mål om å gjere ting korrekt, og ikkje med ein gong tek det offisielle svaret for god fisk. --Bep 20:55, 17 januar 2008 (CET)