Diskusjon:Den internasjonale romstasjonen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Eg får fram ein melding om minnefeil frå servaren istaden for biletet, kan det vera ein midlertidig feil? --Anders 12. februar 2006 kl. 20:40 (UTC)

Ja, no ser det greitt ut her, i alle fall. -- Ranveig 12. februar 2006 kl. 21:00 (UTC)

Her og, då var det nok noko midlertidig. --Anders 12. februar 2006 kl. 21:09 (UTC)

Burde ikkje "Den Internasjonale Romstasjonen" vere "Den internasjonale romstasjonen"? Så lenge ikkje DIR gir noko meining ser ikkje poenget med å behalde stor forbokstav. --Bep 12. februar 2006 kl. 22:27 (UTC)

DIR gjev ein redirect til Dir. --Anders 12. februar 2006 kl. 22:40 (UTC)

Eg går ut frå at Bjørn Erik meinte i innleiinga -- den rette skrivemåten er «Den internasjonale romstasjonen». Den forkortinga som ser ut til å vera mest brukt er ISS... -- Ranveig 13. februar 2006 kl. 08:47 (UTC)

Eg meinte ikkje å seie at "Dir" er ei brukt forkorting for "Den internasjonale romstasjonen". Det eg meinte var at "Den Internasjonale Romstasjonen" er ein omdirigering til "Den internasjonale romstasjonen" etter at du flytta den. Det er då ikkje meir gale enn at me kan slette den skrivemåten eg fyrst la den inn under... --84.48.91.145 13. februar 2006 kl. 16:14 (UTC)

Tyngdekraft og sånn[endre wikiteksten]

Dette har eg ikkje greie på.

Sitat: Den reelle høgda vil heile tida vere litt over/under, ettersom stasjonen heile tida vert påverka av tyngdekrafta frå jorda, samt rakettane som jamleg vert avfyrt for å motverka denne.

Den svenskspråklege artikkelen har eit anna syn.: Den faktiska höjden varierar med tiden med flera kilometer på grund av atmosfärisk friktion och korrigerande raketstötar.

Min teori: Om det berre er tyngdekrafta som påverkar romstasjonen ville han halde fram i ein perfekt bane til evig tid. Og tyngdekrafta er svært reell: ho motsvarar akkurat sentrifugalkrafta, ein effekt av farta i banen.

Eg trur meir på den svenskspråklege akkurat her og om ikkje nokon motseier meg vil eg endre ein dag. --84.48.46.73 09:30, 29 oktober 2006 (UTC)

Dette har du nok heilt rett i. Sidan ISS går i ei temmeleg låg bane, så vil det vere sopass med atmosfære igjen at friksjonen etterkvart vil bremse farten til stasjonen. Utan banekorrigering, vil stasjonen etterkvart gå inn i atmosfæra, og brenne opp. Ein anna ting: stasjonen går utansett ikkje i ei perfekt sirkulær bane, litt grunn av at tyngdefeltet frå jorda ikkje her likt over det heile. Dessutan skal vel stasjonen uansett gå i ei (svakt) elliptisk bane, ikkje sirkulær. Skal prøve å skrive om litt. Roger 09:45, 29 oktober 2006 (UTC)

Mange tal[endre wikiteksten]

Det er mykje statistikk i infoboksen på sida. Eg veit ikkje kor mykje av det me treng. Mengda av opplysingar kan verka ganske overveldande, og nokre av dei må oppdaterast jamnleg for at det skal vera nokon vits. Ein del kan nok kuttast ut, og noko kanskje innarbeidast i teksten? --Ranveig 16:00, 29 oktober 2006 (UTC)

Eg ordna litt medan du skreiv, alle Soyuz fartøy lenkjer tilbake til Romfartøyet Soyuz, medan STS turnummer er bytta ut med namnet på romferja som køyrde turen. Ser det betre ut no?Tabbellen bør byttast ut med fin tabbell etter som den ikkje verkar som på en. --Anders 16:04, 29 oktober 2006 (UTC)
No ser eg i ettertid at du meinte infoboksen. Eg er no meir for å behalde den og fjerne ekspedisjonstabellen, den er lang og brei, og sannsymlegvis uintersang for dei fleste. Det er mykje statistikk i infoboksen, men det er jo det som er meininga med tabellar at det skal trekkje fram sentral informasjon. Ikkje alt høver som rein tekst, heller...
Det eg ville gjort, og sannsynlegvis gjer om ingen protesterer er altså å fjerne ekspedisjonslista og kanskje flytte den til ein underartikkel kalla "Mannskap ombord den internasjonale romstasjonen" som er lenkja frå denne (dermed hovud)artikkelen. Synspunkt? --Anders 14:10, 30 oktober 2006 (UTC)
Eg sikta eigentleg til den første infoboksen, som etter mi meining har alt for mange tal. Er alle desse tala informative? Høyrer dei til i eit allment leksikon? Ekspedisjonstabellen synest eg óg er litt vel detaljert, og han kan gjerne slettast, eller leggast til ein underartikkel som fortel litt om ekspedisjonane (viss det er noko å fortelja). --Ranveig 16:08, 30 oktober 2006 (UTC)
Beklagar Ranveig, dette var sløvt av meg: Strike var ikkje nesta riktig, så den strauk over byrjinga av innlegget mitt. Eg har retta det no.Forøvrig, kanskje ikkje verd å ha med lufttrykk og slikt, og "Rogern" virka like uviss på Apogee/Perigree som meg. Inklinasjon seier meg ikkje mykje. Elles trur eg eg ville hatt med resten, då det kan verta "bale" med å få det som godt lesbar rein tekst. Anders 23:14, 30 oktober 2006 (UTC)
Eg har no kommentert ut lufttrykk, inklinasjon og diverse tal som må oppdaterast så godt som kvar dag for å halda følge med romstasjonen. Dei kan takast heilt ut viss ikkje nokon synest dei er veldig nødvendige. "Apogee" og "perigee" viser til størst og minst avstand frå jorda, og då er det kanskje best å omtala dei slik at alle forstår. Eg har sortert dei ulike tala i Mål og Bane, som eg synest gjev betre oversyn. Dette kan kanskje gjerast finare. --Ranveig 12:01, 31 oktober 2006 (UTC)

Den internasjonale romstasjonen på fransk wikipedia[endre wikiteksten]

Fransk Wikipedia har ein del stoff om dei forskjellige land sine bidrag til romstasjonen og om kva Europa/ESA har laga for romstasjonen. Eg snakkar ikkje fransk sjølv, men kanskje nokon med fransk-kunnskapar kunne tenke seg å oversettje til norsk? Anders 23:14, 30 oktober 2006 (UTC)

New images[endre wikiteksten]

Please note that there are new versions for one of your ISS configuration images. They can be found here. Since the new images are SVGs, you can also translate them into your language! More about SVG translation. Greetings from commons! -- commons:User:Enricopedia 23:52, 7. des. 2006 (UTC)