Diskusjon:Hovudside

Sideinnhaldet er ikkje støtta på andre språk.
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

For press contact see Wikipedia:Press. For other contact see Wikipedia:Embassy or the Village Pump.

Denne sida skal nyttast først og fremst for å diskutera forma/designet på hovudsida. Ver vennleg og les dette før du legg inn kommentarar på denne diskusjonssida:

 • Dersom du trur kommentaren din er generelt for Wikipedia, og ikkje har noko direkte med framsida å gjera, gå til Samfunnshuset og skriv kommentaren din der.
 • Dersom du ønskjer å læra meir om dei ulike funksjonane til sida, gå til Wikipedia:Hovudside, eller direkte til Wikipedia-diskusjon:Hovudside for å kommentera eller diskutera funksjonelle aspekt ved sida.
 • Dersom du ønskjer å redigera innhaldet i ein av bolkane, gå til den rette malen nedanfor. Etter å ha endra på ein av malane kan det vera lurt å oppdatera hovudsida slik at endringane blir viste der.

Saknar du gamle kommentarar? Dei har anten vorte flytta til Diskusjon:Hovudside/Arkiv eller til diskusjonssidene til dei ulike malane for kommentarar som gjekk direkte på innhaldet i dei (sjå lista ovanfor).

Nytt format på framsida[endre wikiteksten]

Hei, eg har brukt ein del tid i dag på å gjera framsida ennå meir innbydande. Enkelte av forandringane er ganske drastiske som de sikkert har sett allereie, og eg er ikkje sikker på alle er samde i det eg har gjort. Eg skal skriva litt om alle forandringane og kva dei kjem til å bety for alle som driv med oppdatering av framsida. Først må eg ta meg ein matbete. :) Bjarte 25. mar 2005 kl. 0843 (UTC)

Dette ser bra ut! Det einaste eg har å seia på utforminga er at høgrespalta er kortare enn den venstre, slik at det blir eit tomrom nedst. Ser dette slik ut for andre òg? Me kunne kanskje legga småskriftdelen av innleeinga der, eller nyheiter (frå verda, og ikkje berre wikiverset)? -- Ranveig 25. mar 2005 kl. 0946 (UTC)
Ja, høgrespalta er for augneblinken kortare, men ramma til denne er like lang som venstrespalta. Det ser ein heil del finare ut, tykkjer eg (teke frå :en), men det krever at vi prøver å fylla dei spaltene nokolunde likt opp. Du har sikkert rett, det er vel på tide me får verdsnyhende på framsida, me òg. Denne kan i så fall gå øvst, slik ho gjer på :no og :en. Bjarte 25. mar 2005 kl. 1010 (UTC)

Eg lagar ei side Wikipedia:Hovudside der eg kjem til å leggja ut instruksar og tekniske forklaringar om framsida. Eg føreslår at me fortset og diskuterer designet på framsida (eller form om du vil) her på Diskusjon:Hovudside, men at me diskuterer funksjonen til framsida på Wikipedia-diskusjon:Hovudside. Bjarte 25. mar 2005 kl. 1017 (UTC)

Frå innleiinga øvst: "Me har ei liste over artiklar VI bør ha.." Når det står "me" i resten av teksten bør det stå "me" i denne lenkja og, synest eg. --Erling 25. mar 2005 kl. 1054 (UTC)
Samd. Skal ordna med det :) Gå og til Wikipedia:Hovudside for å finna ut koss de kan forandra slike ting sjølv :) Bjarte 25. mar 2005 kl. 1113 (UTC)

Bra ny framside![endre wikiteksten]

Start på bolk frå perioden 25. mars – 2. april 2005, flytta frå Samfunnshuset av Eddi (Snakk) 30. august 2005 kl. 09:49 (UTC)

Flott at nn.wikipedia går føre med eit godt døme når det gjeld wikipedisk samarbeid i skandinavia! Applaus for BjarteSorensen :) kurtber 25. mar 2005 kl. 1331 (UTC)

:P Takkar for det. Vonar ikkje nokon har noko i mot at eg sette det heile i gong utan å rådføra meg. Uansett må mange andre også få ros for idéar for samarbeidsløysingar - Wolfram, Profoss, Olve, Wintermute, Guttorm og Ranveig berre for å nemna nokon - og det må seiast me har ennå mange ting som kan gjerast. Kom gjerne med forslag på Wikipedia:Skanwiki. No går eg og legg meg, og veit eg kjem til å sova godt. I morgon må eg ut å gå ein lang tur! :) God natt! Bjarte 25. mar 2005 kl. 1347 (UTC)
Glimrings! --Eddi (Snakk) 25. mar 2005 kl. 1428 (UTC)
Fin innsats, Bjarte!!! :-) -- Olve 25. mar 2005 kl. 1746 (UTC)
Seint, men godt: Framsida vart svært ryddig og flott! --Bep 2. apr 2005 kl. 1956 (UTC)

Slutt på bolk frå perioden 25. mars – 2. april 2005, flytta frå Samfunnshuset av Eddi (Snakk) 30. august 2005 kl. 09:49 (UTC)

Størrelsar på bilete[endre wikiteksten]

Nett no har alle bileta på framsida den samme breidda, 120px, og det ser ganske ryddig ut. Eg føreslår at så lenge me skal ha bilete både i venstre og høgre spalta at me fortset med det mesteparten av tida. Eit unntak kan vera viss breidd:høgd-forholdet er særs høgt ("landscape") i staden for lågt ("portrait" eller kvadratisk), då kan det nok lønna seg å gå opp til ei større breidd, t.d. 180px (særskilt i Vekas artikkel). Bjarte 25. mar 2005 kl. 2204 (UTC)

Bileta på hovudsida er krympa[endre wikiteksten]

På den PC'en eg sit no er alle bileta i halv høgd eller mindre. Slik var det ikkje på fredag. Er det ein mal som er endra? Hogne 4. juli 2005 06:51 (UTC)

Dette er i orden no! Hogne 4. juli 2005 08:43 (UTC)

Wikipedianytt vs. Visste du at[endre wikiteksten]

Mi meining er at «Visste du at» burde stå over «Wikipedianytt». Wikipedianytt er jo ikkje så interessant for ein tilfeldig besøkande. Men småstykkene i «Visste du at» er det. Andre meiningar? --Kristian André 29. mar 2005 kl. 2258 (UTC)

Ja eg er heilt samd, eg tenkte på det i går faktisk, og skulle forandra det, men må ha gløymt det ut og gjort noko anna! :) Eg forandrar det nå, så for me sjå kva folk meiner om det etter kvart. Bjarte 29. mar 2005 kl. 2303 (UTC)

Alfabetisk kategoriliste > Alfabetisk artikkelliste?[endre wikiteksten]

Eg gjer framlegg om at lenka på framsida under kategoriane blir endra frå Spesial:Categories til Spesial:Allpages, og lenketeksten endra i samsvar med dette. Det at lenka står nettopp rett under kategoriane kan tala mot dette, men eg personleg tykkjer dette ikkje blir forvirrande uansett. Bakgrunnen for framlegget mitt er at den noverande lenka er lite interessant, i og med at ein må blada seg gjennom ekstremt mange talkategoriar før ein kjem til noko anna (berre prøv å klikke på Categories-lenka over!). Allpages-sida er greiare å klikke seg vidare frå. --Erlend 10. jun 2005 kl. 1819 (UTC)

Eg ville ikkje føreslått dette før eg gjorde det, men så er jo eg administrator då, så eg kan skjønna det dersom tykkjer det er best å spørja først ;]. For min del må du berre gjera det, og dei som ikkje likar det kan jo berre gjera det om... kanskje ein kan ha lenkjer til båe sidene? --Guttorm 10. jun 2005 kl. 1843 (UTC)
Ok, da endra eg det, eg. :) Tykte det var best å spørje først, ja, når det var O store hovudsida... Kan vel iallfall vera sånn fram til "insektet" (som du kallar det) på Spesial:Categories blir retta! :) --Erlend 10. jun 2005 kl. 1901 (UTC)

Hvem rota til forsida?[endre wikiteksten]

Start på bolk frå 19.-20. juni 2005, flytta frå Samfunnshuset av Eddi (Snakk) 30. august 2005 kl. 09:49 (UTC)

Og hvordan søren klarte de det? Jon Harald Søby 19. jun 2005 kl. 1146 (UTC)

Det rare er at viss ein ikkje er innlogga ser hovudsida heilt normal ut. Men innlogga er det bare rør (eg har Firefox 1.0.4 under Linux (Fedora Core 3)). --KRISTAGAα-ω 19. jun 2005 kl. 1159 (UTC)
For meg (via eldgamle Opera 7.54 3865a, Windows XP ) ser alt heilt greit ut. --Jorunn 19. jun 2005 kl. 1217 (UTC)
Og plutseleg var alt i orden igjen. Mystisk. --KRISTAGAα-ω 19. jun 2005 kl. 1306 (UTC)

Utan at eg veit noko som helst om kva som kan ha hendt, reknar eg med at det kan ha vore HTML Tidy som ikkje var på på maskina som genererte sida til dykk. HTML Tidy ryddar opp i dårleg HTML kode slik at den (oftast) blir slik den skal vera. Grunnen til at det var rotete når ein logga inn og som vanleg når ein ikkje var logga inn er nok at når du er innlogga må sida genererast kvar gong du spør etter henne, medan anonyme brukarar får sida frå mellomlageret åt tenarane (squid-tenarane). Mellomlageret åt tenarane er ikkje alltid oppdatert, difor har me "oppdater hovudsida"-lenkja på "siste endringar". --Guttorm 19. jun 2005 kl. 1907 (UTC)

Takk til Guttorm for eit informativt svar!
--Verdlanco\ordskifte 20. jun 2005 kl. 0727 (UTC)
Berre ein liten kommentar: Eg tykkjer det hadde vore fint at me held simple banneord vekke frå Wikipediadiskusjonar (sjølv om dei kan hende har ein plass i nokre få artiklar). Ovannemnde banneord let gjerne ikkje så gale på norsk for mange(?), men det høyrer likevel ikkje til her. Det let slettes ikkje godt i dei (halv-engelske) øyrene mine. Bjarte 20. jun 2005 kl. 0723 (UTC)
Einig med Bjarte. Hugs at Samfunnshuset er ein del av Nynorsk Wikipedia og at det vi skriv her faktisk er «utgjeve» av oss og dermed er med på å bestemme kor seriøst folk tek oss. -- Olve 20. jun 2005 kl. 0731 (UTC)
Einig eg au, justerte tittelen på bolken til ein litt meir almenn brukeleg form. --KRISTAGAα-ω 20. jun 2005 kl. 1200 (UTC)

Slutt på bolk frå 19.-20. juni 2005, flytta frå Samfunnshuset av Eddi (Snakk) 30. august 2005 kl. 09:49 (UTC)

Eg veit ikkje om nokon andre wikipediaer som har gjort det, men sidan dette ikkje er ein artikkel burde ikkje hovudside flyttast til Wikipedia:hovudside? Det som er der no kan flyttast ein annan stad. --Guttorm 15. sep. 2005 kl. 15:36 (UTC)

Spenstig framlegg, men ikkje heilt i det blå. Hovudsida er ei jo slags blanding av redaksjonelt innhald og meta-innhald. Nokon typisk artikkel er det definitivt ikkje, og kva for namnerom ein skal velja er eit godt spørsmål. Veit du om det har vore noko ordskifte om namnerom på en:Talk:Main Page eller andre stader? --Eddi (Snakk) 2. okt. 2005 kl. 00:02 (UTC)
Nei, eg trur ikkje eg har sett dette drøfta nokon annan stad. --Guttorm 29. okt. 2005 kl. 22:55 (UTC)
Eg kan ikkje skjøna anna enn at Guttorm har rett: Under «Hovudside» skulle ein jo tru at det eventuelt låg ein artikkel om hovudsider! Hovudsida for Wikipedia er ei metaside og høyrer difor utvilsamt meir heime på Wikipedia:Hovudside enn på Hovudside! Bra observert!
No ligg det alt ei side på Wikipedia:Hovudside. Men dét er ei meta-metaside, og difor synest eg ho heller burde liggja under Wikipedia-diskusjon:Hovudside.
--Verdlanco\ordskifte 2. okt. 2005 kl. 12:34 (UTC)
Ingen imot? Tykkjer framlegget åt Verdlanco er bra. --Guttorm 29. okt. 2005 kl. 22:55 (UTC)
Godt tenkt, og isolert sett heilt logisk. Men dette er ei svært sentral side og vi lyt tenkje ekstra godt gjennom kva vi gjer. Eitt av problema vi får da er at det ligg ein god del lenkjer til Nynorsk Wikipedia ute på nettet (og lokalt her) som viser til http://nn.wikipedia.org/wiki/Hovudside . Ein grunn til at desse lenkjene finst er at det går fortare å opne sida med den tittelen enn med berre http://nn.wikipedia.org/wiki/ . Dette er altså éin av grunnane til at eg trur vi bør tenkje grundig gjennom dette før vi eventuelt gjennomfører endringa. Vi bør òg tenkje gjennom om vi eigentleg treng nokon artikkel om ordet «hovudside»... (Trur kanskje den artikkelen hører meir heime på http://nn.wiktionary.org ) -- Olve 30. okt. 2005 kl. 00:49 (UTC)
Ja, det hastar ikkje, og bør nok tenkjast godt gjennom. Kva meinar du med at det går fortare å opne sida med den tittelen enn med berre ...? nn: er då kortare og fortare enn nn:hovudside, og likeeins i http...-lenkjer? Eg tenkjer meg at hovudside skal omdirigere til wikipedia:hovudside, og det kan den fortsettje med veldig lenge. --Guttorm 30. okt. 2005 kl. 09:00 (UTC)

Frå wikitech-l:

Message: 4
Date: Wed, 16 Nov 2005 06:03:07 +0000
From: ?var Arnfj?r? Bjarmason <avarab@_____.___>
Subject: Re: [Wikipedia-l] Main Page under a namespace
To: wikipedia-l@wikimedia.org
Message-ID:
	<51dd1af80511152203g68f31895h516aa5b68aacdbde@___.___.___>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1

On 11/16/05, Puzzlet Chung <puzzlet@gmail.com> wrote:
> Korean Wikipedia is seeking for new name for the Main Page, for
> ambiguity of the term we've chosen. Some support to put it under a
> namespace like Wikipedia: or Portal:(which hasn't been created yet),
> but I haven't seen any other Wikipedia had done it before. Is it OK 
to
> put Main Page under a namespace?

Currently the name of the main page and its url are the same, so this
would require a change in the software (split them into visible text &
url).

Vandalism report[endre wikiteksten]

A vandal from an anonymous IP (131.111.203.154) blanked my user page and left a profane remark.

It's not a big deal, but if someone could make sure an administrator knows about it, I would appreciate it. Also, if you would let me know the proper place here at nn:wiki to report vandalism in the future, I would be most grateful.

You may reply on this page, or on my English or Norsk talk pages.

Kind regards,

paul klenk en:?!

Vandalism noted. I won't block the IP unless more vandalism occurs. You can always get hold of any of us at Wikipedia:Samfunnshuset, our village pump equivalent. Bjarte 5. okt. 2005 kl. 09:25 (UTC)

Tilbakevending til hovudsida etter redigering av bolk?[endre wikiteksten]

Når ein står på hovudsida og velgjer å redigera ein bolk, så ville det vera naturleg om ein kom tilbake til hovudsida etter å ha redigert ferdig. Slik det er no, kjem ein berre til den nye versjonen av bolken. Kan det gjerast noko med [endre]-lenkjene i hovudside-malane? --Eddi (Snakk) 14. okt. 2005 kl. 02:11 (UTC)

Erstatte eine vekas artikkelbolken med ny-artikkel-funksjon?[endre wikiteksten]

Som eg har skrive på maldiskusjon:velkommen så kunne eg tenkt meg å korta endå meir inn på hovudsida, først og fremst ved å berre ha ein skanwiki-utvald-artikkel (som vekslar mellom svensk og dansk) i tillegg til bokmålsartikkelen. No har eg funne endå ein grunn til å gjera dette. Eg tenkte kanskje det kunne vera ein idé å leggja til ein slik lag-artikkel-funksjon som dei har på en.wikinews. Eg har difor kopiert frå [1] i bolken under og omsett, kva tykkjer de? (det er mykje som kan fiksast og forbetrast) --Guttorm 29. okt. 2005 kl. 23:07 (UTC)

Eg veit at dette skal vera "uwiki" (og eg er jo normalt mot alt som er "uwiki") sidan det gjerne fører til at dei nye artiklane får dårleg formulerte titlar og blir "foreldrelause" ved at det ikkje er andre artiklar som lenkjer til dei, men dette trur eg me fort skal klara å ordna opp i med kryssreferansar, flytting, omdirigeringar osb. Slik eg har forstått Trond og andre er det uansett ofte ein slik foreldrelaus metode som blir bruka. --Guttorm 29. okt. 2005 kl. 23:10 (UTC)

Lag ny artikkel[endre wikiteksten]

Skriv inn ein tittel i boksen under:

Also check the list of new pages to see whether someone else has started an article on the subject.
Help and advice
Har dessverre lite sans for denne idéen. Som du seier, så er han «uwiki». Eg synest ikkje det er rett å taka ut svensk og dansk som faste artiklar og samtidig halde på bokmål. (Synest derimot godt vi kan gjera skrifta i nokre eller alle av dei eksterne artiklane mindre.) Og eg trur ein «ny artikkel»-snarveg er fullstendig unødvendig (ein får allereie ein liknande dialog ved vanleg søk) og er den ideelle oppskrifta til unødig rot i systemet. Beklagar. :] Olve 30. okt. 2005 kl. 00:06 (UTC)
Som både du og eg seier så er dette noko brukarar ofte kjem fram til ved søk. Slik sett er det allereie lagt opp til "rot i systemet", eit rot som eg trur me allereie taklar veldig bra. Ein slik funksjon ville gjera det mykje meir opplagt for nye brukarar korleis dei kan bidra, for dei fleste er det heilt i det blå korleis dei kan bidra (difor tenkjer eg òg på å forandre "endre" til "endre denne sida"). Hugs også at med denne funksjonen så kan sida fyllast med standard malar (sjå på koden under og prøv på en.wikinews) noko som gjer det endå lettare, og kanskje kan vera med på å gje nye brukarar ei lita innføring i wikisyntaksen. Kva med å prøve ei stund? --Guttorm 30. okt. 2005 kl. 09:00 (UTC)
Eg skal òg gjerne vera med på endringar på framsida. Presentasjon er noko av det viktigaste verkemiddelet me har for å auka aktiviteten her. Eg har ikkje talet på kor mange gonger eg har vegra meg for å kjøpa eit produkt, tilby mine eigne tenester osb på grunn av eg følte det var lagt lite arbeid i webdesign.
Enkelte ting likar eg ikkje:
 • Mindre skrift på dei ikkje-nynorske artiklane. Ein viktig tommelfingerregel for folk som driv med "Desktop Publishing" er at ein ikkje bør nytta meir enn fire fontar på same sida (då snakkar ein ikkje berre om teiknsettet, men òg storleik, kursiv osb.). Det blir veldig rotete, uoversiktleg og ser mindre profesjonelt ut med fleire.
 • Å ta vekk tomrom me har i dag. Tomrom er òg særs viktige i presentasjonen.
Idéar ovanfor eg tykkjer om:
 • Veksling mellom dei tre skandinaviske artiklane på hovudsida. Dette gjer dei med godt hell på da, og det har vore snakk om å gjera det på :no òg. Eg har ein god idé for korleis ein enkelt kan implementera dette i dag, utan å måtta redesigna heile systemet vårt. Ein fortset med å leggja inn artiklane der me gjer det no, medan ein lagar ein mal for kvar dag der ein rullerer gjennom desse. Dersom me bestemmer at kvar dag i veka får sin eigen artikkel, treng ein berre laga sju malar. Eg føreslår bokmål på måndag, torsdag og søndag, dansk på tysdag og fredag og svensk på onsdag og laurdag.
 • Lag ny artikkel: Dette er interessant, for det kan vera med på å rekruttera ein del nye. Det tok meg ganske lang tid i byrjinga å finna ut korleis ein skulle laga ein ny artikkel. Dette krever litt meir arbeid for oss meir erfarne, men nye skribentar kjem nok fort nok inn i tralten.
 • Å leggja hovudsida på Wikipedia-namnerommet er ingen dum idé, då med ein omdirigering frå Hovudside går eg ut i frå. Det er vel av historiske grunnar at ho har hamna der ho er nå på alle wikipediaene. Men at me skal skilja oss ut frå alle andre på dette punktet veit eg ikkje om er så utruleg smart. Me kan venta å sjå litt kanskje?
Andre idéar eg har:
 • Ta bort meta-nyhendene. Desse er av begrensa interesse for andre enn oss som allereie har vorte godt involverte, og då er det ikkje noko problem om desse ligg på ei anna side.
 • Ta bort interwiki-lista på framsida. Eg trur ikkje denne legg til ekstra funksjonalitet sidan me har så mange andre lenkjer til andre wikiar på hovudsida likevel (jf. velkommen-malen, lenkjesamlinga på botn av sida og lenkje under utvald artiklar). I tillegg kan vi ha ei side med lenkjer til ALLE wikipediaer (og andre wikimedia-prosjekt) på ei eiga side, og denne kan lenkjast til i lenkjesamlinga på botn. Ved å ta vekk denne lista, slepp ein det noko uprofesjonelle store tomrommet på botn.
Ved å implementera forandringane ovanfor, ender me opp me 2 x 2 bolkar på framsida, pluss velkommen-malen på toppen og lenkjesamlinga på botn. Eg trur det kan verta veldig fint. Eg skal freista ordna med det nå, om folk likar det så kan det få stå, viss ikkje kan det omgjerast. Bjarte 30. okt. 2005 kl. 08:07 (UTC)
Eg likar alle ideane dine, men er ikkje sikker på om alle interwikilenkjene treng fjernast. --Guttorm 30. okt. 2005 kl. 09:00 (UTC)
Hovudsida no er mykje betre! Då står det berre att å få inn ein betre interwikibolk og kanskje få snike inn ein slik ny artikkel-funksjon ein stad. --Guttorm 30. okt. 2005 kl. 09:07 (UTC)
Det er greitt at lita skrift-idéen ikkje slår an. :) Men eg tykkjer nok det vart litt valdsamt å gå til så drastiske endringar som dette (fjerning av faste vekas artiklar frå alle skandinaviske, fjerning av alle interwikilenkjer) utan litt meir tid til diskusjon først. Når det gjeld fjerning av interwikilenkjer, så synest eg det blir heilt feil å taka dei bort når resultatet blir som det er no utan lenkjer til dei viktigaste innvandrarspråka våre på hovudsida. Når det gjeld «Ny artikkel-boksen», så synest eg heller at han hører heime på søkje- og nulltreff-sidene. Eg er einig i at det var tungt for nye brukarar å finne ut korleis ein laga nye artiklar slik det var for eit års tid sidan. Men sidan den tid har vi da fått lenkja «Opprett denne artikkelen» på søkje- og nulltreffsidene. No innser eg sjølvsagt at verken Bjarte eller Guttorm eller eg eller nokon andre har vetorett her. Men kan vi ikkje diskutere dette med interwikilenkjene o.a. først? :) ? (Mitt forslag ville vera å halde på alle dei nordiske nasjonal-, urfolk- og nasjonale minoritetsspråka, dei viktigaste internasjonale støttespråka og dei ca ti største innvandrarspråka i Noreg. Det vil redusere lista kraftig, men ikkje utradere ho... Olve 30. okt. 2005 kl. 11:59 (UTC)
Eg føreslår at du støttar opp forslaga dine med endringar. --Guttorm 30. okt. 2005 kl. 12:26 (UTC)
Har gjort det no. Sett inn eit mindre utval av interwikilenkjer. Eit par til kan nok setjast inn. T.d. vil det truleg snart bli ein vlax romani-wikipedia — relevant for ein norsk/svensk nasjonal minoritet. Men hugs altså at denne interwikilenkjelista òg er eit forslag som kan diskuterast og endrast på. :-) Olve 30. okt. 2005 kl. 13:13 (UTC)
Fint det ... :) Eg visste sjølvsagt at det var drastiske forandringar eg gjorde på alle felt, men om folk ikkje er samde så er det berre å revertera, eller plukka attende det ein ønskjer. :)

Interwikiliste og lenkjer til språkgrupper[endre wikiteksten]

Eg tykkjer faktisk at Interwiki-lenkjene på framsida kan fjernast til fordel for "Wikipedia i norden og nærområda", som ligg nedst på framsida nett no. Der har vi ei forklarande og oversiktleg lenkjesamling. Eg trur interwiki-lenkjene virkar ganske rotete og forvirrande, fordi den framstår som ei lang liste av lenkjer på eit utal språk og med so mange rare teikn at det uansett ikkje virkar relevant... Dei fleste brukarane vil kunne eitt, to eller kanskje t.o.m. tre av språka, og resten vil framstå som uforståeleg, og difor framandgjerande. "Wikipedia i norden og nærområda"-lista er derimot oversiktleg, og forklarar kva "kategori" lenkjene høyrer til under (Døme: Innvandrarspråk:)/ Kurtber|Ordskifte 31. okt. 2005 kl. 12:53 (UTC)

Eg tykkjer at vi bør legge til ei "Wikipediar med meir enn 100 000 artiklar"-liste rett ovanfor/nedanfor "Wikipedia i Norden og nærområda"-lista. Ei slik liste er relevant for brukarar som ikkje finn det dei leitar etter, og kan eitt av dei store språka (t.d. svensk eller japansk). / Kurtber|Ordskifte 31. okt. 2005 kl. 12:53 (UTC)

Ja, no som innvandrarspråka òg er med under «Norden og nærområda», så er interwikilista litt mindre viktig og kan truleg kortast ned meir. Eg vil likevel føreslå at vi i det minste held på bokmål, svensk, dansk, færøysk, islandsk, nordsamisk og finsk. Og at vi tek inn det lokale skandinaviske nasjonale minoritetsspråket romani rakripa (eit strukturelt sett skandinavisk språk) når det kanskje kjem ein gong i framtida.
«Wikipediaer med over 100 000 artiklar» (merk er-endinga av hannkjønnsord på trykklett -a) kan vi i og for seg kanskje ha med. Men eg er ikkje så sikker på at det er så viktig at det er verdt å bruke plass på når så mykje anna på hovudsida laut gå... Svensk er det allereie rimeleg lett å finne på denne sida for den som kan det. Japansk synest eg vel ikkje det er så farleg med. (Kor aktuelt er eigentleg japansk blant potensielle wikipediabrukarar i Noreg?) -- Olve 31. okt. 2005 kl. 13:08 (UTC)
-Ja.. Du har vel forsåvidt rett i at det er litt urettferdig mot alt stoff som har vorte kasta... Men trass i at japansk ikkje særleg relevant, trur eg nok at språk som nederlandsk, fransk og tysk i høg grad er relevant, og dei er ikkje nemnde andre stader... --Men eg skal passe meg litt kanskje, i og med at eg er ein forkjempar for å fjerne overflødig informasjon frå framsida... Ei alt for stor lenkjesamling er jo i høg grad overflødig informasjon det òg....
-Interwikilenkjelista bør avgrensast til å innehalde toppen skandinaviske minoritetsspråk (kanskje berre norske?), ja. / Kurtber|Ordskifte 31. okt. 2005 kl. 13:14 (UTC)
Nederlandsk og tysk er nemnde under nærområda som germanske språk. Polsk og spansk er òg nemnde som innvandrarspråk. Ikkje noko problem å taka inn romanske språk som fransk og portugisisk (tilkn. nasjonal minoritet) der. Og da er det berre italiensk att av dei over 100 000. -- Olve 31. okt. 2005 kl. 13:48 (UTC)
Vil ikkje interwiki atteroppstå av seg sjølv på grunn av robotar? --Eddi (Snakk) 1. nov. 2005 kl. 02:23 (UTC)

Skandinaviske minoritetsspråk, ja... Dei er det så visst ikkje reint få av. Skulle dei alle få wikipediaer, så får vi nok å fylle opp med. (Og det håpar no eg at dei gjer!) Her er eit lite utdrag:

 1. Skandinavisk: bokmål, svensk, dansk, færøysk, islandsk.
 2. Heilt eller delvis skandinaviske språk spesifikt tilknytte nasjonale minoritetar: romani rakripa, rodi (og kanskje òg månsing).
 3. Andre språk tilknytte nasjonale minoritetar:
  1. Kvener, skogfinnar og finnar: finsk, kvensk
  2. Sigøynarar: romanés
  3. Jødar: hebraisk, ladino, spansk, portugisisk, jiddisch
 4. Urfolk:
  1. Samar: nordsamisk, lulesamisk, pitesamisk, sørsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, umesamisk osv. (!)
  2. Inuittar: grønlandsk.

Og til dette kjem sjølvsagt språk som plattysk og frisisk i Danmark. Det er i grunnen ikkje noko anna alternativ som er så lite plasskrevjande som å slengje mykje av dette inn i venstre marg. Og eg meiner no i alle fall at språk med hevd i Skandinavia (ikkje berre i Noreg) aller helst bør vera med på forsida i ei eller anna form. -- Olve 31. okt. 2005 kl. 13:33 (UTC)

Sorry I can only write this in English, but it should probably be noted here:

The Communism vandal is going to try and vandalise this place up Easter (Evidence). I'm also posting this to the other Norwegian WikipediA. 68.39.174.238 5. april 2006 kl. 04:14 (UTC)

Press contact[endre wikiteksten]

Is there anyone who wants to be the official press contact for this language, in case anyone from the press wants to talk to a contributor to this project? If so, contact me at en:user:zanimum/press. -- Zanimum 12. april 2006 kl. 16:44 (UTC)

There are several press contacts already. See Wikipedia:Press. --Eddi (Snakk) 12. april 2006 kl. 16:58 (UTC)

Søkjeboks[endre wikiteksten]

Kva synest de andre om søkjeboksen som ein anonym brukar la til på hovudsida? Eg synest den er unødvendig sidan vi allereie har ein i menyen. --EIRIK\diskusjon 28. april 2006 kl. 13:02 (UTC)

Ja, den tek for mykje plass. Larsivi 28. april 2006 kl. 14:00 (UTC)
Malplassert i høve til kva som er rundt han, og ikkje er han der korkje på bokmål, engelsk, tysk eller svensk. Vekk med han. --Ekko 28. april 2006 kl. 14:09 (UTC)

Wikispecies[endre wikiteksten]

Moved to our version of the village pump: Wikipedia:Samfunnshuset. --KRISTAGAα-ω 8. juli 2006 kl. 23:47 (UTC)

Burde det ikke vært

– eit fritt oppslagsverk der alle kan vera med på å skriva og redigera artiklane

? Hilsen bokmålswikipedia (84.202.133.179) 19:19, 10 september 2006 (UTC)

Fiksa. --EIRIK\diskusjon 19:29, 10 september 2006 (UTC)
I "Frå Wikipedia - det frie oppslagsverket" er det også feil. Det må også rettes. Er det mulig? 84.202.133.179 17:01, 19 oktober 2006 (UTC)
Nå skulle det òg vera greitt. -- Ranveig 17:35, 19 oktober 2006 (UTC)

Jeg synes det strengt tatt ikke bør bære ndash; goran og bak i setningen, det ser tøysete ut. Slik er det nå:
– eit fritt oppslagsverk der alle kan vera med på å skriva og redigera artiklane –
Jeg vil har det slik:
– eit fritt oppslagsverk der alle kan vera med på å skriva og redigera artiklane
84.202.133.179 16:30, 30 oktober 2006 (UTC)

Eg synest det ser fint og symmetrisk ut med to strekar. --Ranveig 12:19, 31 oktober 2006 (UTC)

Vern av hovudsida[endre wikiteksten]

Etter hærverk no nett, tok eg og verna hovudsida slik at ho berre kan redigerast av registrerte brukarar. Er det ein idé at det kan vera slik i framtida, eller er det eit viktig prinsipp at alle kan redigera hovudsida (framsida)? --Gunnernett 10:28, 4 oktober 2006 (UTC)

Eg er samd med deg. Å heve terskelen litt for hærverk der er no berre greit. --Ekko 10:54, 4 oktober 2006 (UTC)
Då er hovudsida verna slik at ho berre kan redigerast av registrerte brukarar, fram til nokon kjem med prinsipielle innvendingar. --Gunnernett 09:32, 6 oktober 2006 (UTC)

På framsida burde det stå Velkomen til nynorsk wikipedia og ikkje Velkommen. Det skal vera ein m i velkomen. --Norway 17:17, 21 oktober 2006 (UTC)

Eg er samd med deg. --Tannkrem 18:30, 21 oktober 2006 (UTC)
Nei, velkomen er ikkje betre enn velkommen. Dei er jamstelde i fylgje Nynorskordboka, og då er det ingen grunn til å endre frå det eine til det andre. Med mindre ein gjer store utvidingar av ei side eller artikkel er skikken her at me ikkje endrar skrivemåtar som er i trå med Nynorskordboka. (Og om nokon har tenkt å gjere ei stor omvøling på Hovudsida er det av det slaget saker ein gjer lurt i å leggje fram i grannsame einskilddrag og samrå seg vel med hine før ein set i gong med brigdinga.) --Jorunn 20:09, 21 oktober 2006 (UTC)

Få ut Wikinytt-seksjonen igjen[endre wikiteksten]

Wikinytt seksjonen vart fjerna frå hovudsida, men av ein av moderatorane som aldri er der la seksjonen inn pånytt. Hiv ut wikinytt seksjonen igjen og erstatt den med noko anna, som for eksempel ein "På denne dagen" eller noko. --Anders 14:43, 30 oktober 2006 (UTC)

Kva med ei «I tida»-avdeling med merkedagar, jubileum for folk og hendingar og slikt, og i tillegg peikarar til artiklar om emne som finst i nyheitene? --Ranveig 12:21, 31 oktober 2006 (UTC)
Godt framlegg, Ranveig. Eg er heilt einig. --EIRIK\diskusjon 22:43, 9 november 2006 (CET)
Sånn foreløpig har eg hivi ut wikinytt og erstatta han med litt tekst omsett frå hovudsida på bokmålswikien. Så får vi sjå på kva vi gjør framover. --KRISTAGAα-ω 23:45, 9 november 2006 (CET)
Eg har no lagt til ein fantastisk flott automatisk namnedags-, nasjonaldags- og merkedagsopplysingsteneste (dessverre bare kristennorske merkedagar, men). Eit tilfeldig funn på nb: sparte meg for mykje planlagd pirkearbeid. Denne seksjonen kan utvidast med det me måtte ønska. --Ranveig 01:45, 14 desember 2006 (CET)

The idiosyncratic obtrusive nynorsk-underlining[endre wikiteksten]

I have nothing against the Nynorsk Wikipedia per se, even though it is and will continue to be a serious problem that its sister version, the so-called bokmål at no.wikipedia, simply is bigger (86,000 articles compared to 18,000 articles) and better (many no-wiki pages are longer and have a more thorough editing history than their nn-wiki counterparts). But this particular note is to question the idiosyncratic and to me rather obtrusive use of underlining all wiki-linked words. Is the nn-wiki the only one, in the jungle of hundred or so wikipediae out there, with this habit? Who made this initial & fate-ful decision, Ivar Aasen? I think Aasmund Olavsson Vinje would have voted against. The nynorsk community, already an endangered species, sadly, might check up on unintended consequences on en:wiki; perhaps no-wiki will win over nn-wiki in purely Darwinian terms? Slavatrudu 14:01, 21 november 2006 (CET)

You should be able to adjust this for yourself by makeing the wanted change in the first pull down menu in My Preferences>Misc. Adjustment can be made on the personal level, beeing annoyed by underlinings is your choice. What Darwin, Aasen and Vinje might have made of that we will never know.--Jorunn 14:35, 21 november 2006 (CET)
Re: Underlining: I agree — taking it away as the default option would be much better.
Re: Darwinism: The mission of Nynorsk Wikipedia is to provide a Nynorsk encyclopaedia, not to defeat any other given Wikipedia.
Respectfully,
Olve, who thinks it is better to have both than just one of them 18:03, 21 november 2006 (CET)

Dagen i dag[endre wikiteksten]

Burde ikkje denne bolken og ta med hendingar og fødde/døde? Eg synst det ser litt stusseleg og lite ut no. stykkjet 23:40, 7 januar 2007 (CET)

Bolken er under utvikling. Eg jobber med heilagdager først no, men me kan gjerne ha med eit par hendingar, særleg jubileum. Viss du lager lister kan eg laga mal av dei -- eller prøv deg fram sjølv, det er ikkje så vanskeleg når ein hermer. --Ranveig 00:33, 9 januar 2007 (CET)

Eg har skore ned og elles fare fram og endra utsjånade på hovudsida. Om nokon synest det var betre før eller at noko anna kan endrast er det berre å seia ifrå. Ho kan heilt sikkert blir betre. --Ranveig 00:32, 9 januar 2007 (CET)

viktige sprak - ALBANIAN?[endre wikiteksten]

impossible how albanian is important and greek is not in the list...

There simply aren't that many Greek-speaking immigrants in Norway. Our intention was never to hurt your national pride, or whatever. --Ranveig 16:32, 15 oktober 2007 (CEST)

Eg har verna hovudsida mot endringar frå andre enn administratorar fordi det stadig blir lagt til interwikiar til alle wikipediene av bottar. Sidan det er ulike bottar som gjer dette, går det ikkje an å be dei om å la vera. Det er vel ikkje så mykje ein treng endra på hovudsida uansett, men viss nokon ønsker endringar eller er ueinige, sei ifrå! --Ranveig 12:57, 21 oktober 2007 (CEST)

Vekas artikkel er eit år for seint ute![endre wikiteksten]

Vekas artikkel, både for oss og for bokmål, er eit år for seint ute. dei syner veke 1, 2007, ikkje 2008! --Ekko 14:07, 31 desember 2007 (CET)

Det skulle ordne seg ved midnatt. :) Olve 14:11, 31 desember 2007 (CET)
Om ein hadde tenkt på det før (og ikkje minst til neste årsskifte) kunne ein kanskje berre kopiert artikkelen for veke 1 2008 til veke 53 2007 og så hadde ingen merka noko? Kva når årsskifte skjer seinare i veka? Eg har derimot ingen aning om det berre er så enkelt. --Frokor 14:24, 31 desember 2007 (CET)
Det er mogleg, men ikkje særleg elegant. Det er kanskje ikkje parserknotinga mi heller, men det er i det minste innvikla... --Ranveig 17:55, 31 desember 2007 (CET)
Det er visst ikkje berre me som har dette problemet, men på nb-wiki ser dei ut til å kome opp med ei løysing. Kanskje me (dvs Ranveig kanskje) kan hente nokre tips frå her?

Korleis har det seg at framsida viser til artikkelen Korfu, når artikkelen ligg under Kérkyra?--Barend 11:20, 8 januar 2008 (CET)

Tippar det er fordi artikkelen har vorte endra/flytt etter at malen som legg stoffet opp på hovudsida var laga. --Jorunn 12:32, 8 januar 2008 (CET)
19. november?--Barend 15:01, 8 januar 2008 (CET)

Samfunnshuset er vekk[endre wikiteksten]

samfunnshuset er vekk frå framsida, og erstatta med ein meiningslaus peikar til aktuelt. Kva er dette for skøy? --Ekko 13:55, 21 januar 2008 (CET)

Det er vel strengt tatt MediaWiki:Sidebar som tydelegvis blir ignorert, og i staden bytta ut med det meiningslause. Det er nok mediawiki-oppdateringa som har skulda, men eg aner ikkje kven me kan klaga til for å få det retta. Nokon som veit? --Ranveig 15:50, 21 januar 2008 (CET)
Samfunnshuset er lenkja til på framsida. Men ikkje i venstre marg. Og det ligg framleis på Wikipedia:Samfunnshuset --Tannkrem 16:01, 21 januar 2008 (CET)
Desse oppdateringane har òg gått utover andre ting som edittoolsboksen. --Frokor 16:09, 21 januar 2008 (CET)

Eg var innom ein tur på Wikipedia på andre språk her om dagen. Då slo det meg at enkelte språk hadde mykje meir estetisk vakre framsider enn både nynorsk, bokmål og faktisk også engelsk. Desse var den islandske, den danske og den spanske Wikipediaen (med fleire). Er det mogleg å endre vår framside, slik at ho bli meir estetisk og innbydande for lesaren? Martin NH 3. juni 2008 kl. 16:01 (CEST)[svar]

Det kunne absolutt vera på tide, ja. Trur berre me har hatt to typer framside så lenge nn: har vore til. Eg liker alle utformingane du viser til, men kanskje es: sin vil vera den som lettast kan tilpassast våre krav? Me kan også tenka på om det er noko av innhaldet på hovudsida me vil legga til eller trekka frå mens me held på. --Ranveig 4. juni 2008 kl. 01:47 (CEST)[svar]
Eg er samd med deg. Kjeldekodane til den framsida er jo enkel å få tak i, så det burde vel kanskje ikkje vere vanskeleg? Martin NH 4. juni 2008 kl. 08:43 (CEST)[svar]
Samd, dette såg lekkert ut. Mykje betre enn det me har no. --Bep 4. juni 2008 kl. 20:54 (CEST)[svar]

Burde det ikkje vera ein peikar ttil The Embassy? --Ekko 16. juni 2008 kl. 11:03 (CEST)[svar]


Mobiltelefon-ikonet[endre wikiteksten]

På min Firefox dekkjer Mobiltelefon-ikonet "Ho" i "Hovudside".--Andreasv 16. juni 2008 kl. 11:56 (CEST)[svar]

Hos meg også (både Firefox og IE), når eg trykker «gøym» (site notice). Det bør gjerast noko med. --Frokor 16. juni 2008 kl. 13:03 (CEST)[svar]
Ikkje hjå meg, men eg har lagt inn:
body.page-Hovudside h1.firstHeading { display:none; }
body.page-Hovudside #siteSub { display:none; }
Kanskje nokon skal legge det inn på rett plass? Hogne 16. juni 2008 kl. 14:30 (CEST)[svar]
Eg skjulte koden til WAP-lenkja og mobiltelefonbilete fram til nokon finn ut av det. --Frokor 16. juni 2008 kl. 14:42 (CEST)[svar]
Common.css er oppdatert, det ser OK ut hjå meg (ingen overskrift). Men den mobiltelefonen var litt malplassert uansett... --Bep 16. juni 2008 kl. 15:20 (CEST)[svar]
Eg plasserte ikonet til høgre, men han kom litt for langt til høgre. I Firefox ser et bra ut, men i IE så stikk halve mobiltelefonsymbolet så langt ut til høgre at ein må scrolle for å sjå heile sida (med min litt låge skjermoppløysing). --Frokor 16. juni 2008 kl. 17:03 (CEST)[svar]
Jeg kommenterte det ut igjen. Hvis du skjuler sitenotice vil bildet legge seg over den gule boksen. Hos uregistrerte brukere vil sitenotice ta mindre plass og da vil de se samme kræsjen. Sitenotice inneholder nå et sammensurium av ifexpr osv, altså er siden ikke per definisjon tom, man vil se et stort mellomrom. Da er det veldig lett å trykke på skjul-lenken som er der og da ser det som sagt ikke bra ut. — H92 (d · b · no) 16. juni 2008 kl. 20:53 (CEST)[svar]

Den meiningslause teksten «Hovudside» var heldigvis vekk ei stund. No er han attende. Kvifor, og korleis får me han vekk? --Ekko 17. juni 2008 kl. 09:21 (CEST)[svar]

Han skal vera ute no, den einaste grunnen til at ein fortsatt ser han er viss det gamle stilarket ligg i cachen. Viss du bytta nettlesarar mellom den gode og den vonde opplevinga, er kanskje dette grunnen. --Ranveig 17. juni 2008 kl. 09:36 (CEST)[svar]
Ah! Eg er ein nomade på jobben, er innom mange PCar på ein dag. Cachet («Depotet»?) ligg truleg lagra i den lokale profilen på kvar enkelt maskin. No bytta eg til den eg nyttar mest, og då blei livet straks betre. --Ekko 17. juni 2008 kl. 10:00 (CEST)[svar]
Akk ja, livet som digital nomade er vel ikkje mykje lettare enn det i ørkenen. --Ranveig 17. juni 2008 kl. 10:10 (CEST)[svar]

Nokon som veit?[endre wikiteksten]

I «Visste du at...» er ikkje lenger artikkelen faktaopplysninga er henta frå utheva, sjølv om han er det i malen {{Visste du at}}--Frokor 16. juni 2008 kl. 16:41 (CEST)[svar]

Eg ser no at den utheva teksten er noko annleis resten av teksten, men skilnaden er minimal. --Frokor 16. juni 2008 kl. 16:42 (CEST)[svar]
Eg saknar uthevinga av hovudstikkorda både i «visste du at -» og i «emne-» bolken. Eg brukar Opera, opnar eg IE ser eg at uthevingane er der. Men eg trivst best med Opera, og håper eg kan få att uthevingane. - Knut 16. juni 2008 kl. 16:55 (CEST)[svar]
Ja, ser dei i IE eg også, men ikkje i Firefox. --Frokor 16. juni 2008 kl. 17:00 (CEST)[svar]
Uthevinga er der i alle nettlesarar, det er berre fontstørrelsen som blir tolka forskjellig; dette blir særleg synleg når fontane blir små. Dette går jo an og fikse på eit vis; truleg ved å oppgi fontstørrelsen i pixlar (px), ikkje som ein relativ størrelse. --Bep 16. juni 2008 kl. 17:19 (CEST)[svar]
Fast storleik er tydelegvis det beste, ja. --Ranveig 16. juni 2008 kl. 17:27 (CEST)[svar]
No såg det bra ut. --Frokor 16. juni 2008 kl. 18:04 (CEST)[svar]
Ikkje heilt bra i Opera enno. Men det skyldast kanskje at eg har noko større bokstavar på IE enn eg har valt å ha på Opera. - Knut 17. juni 2008 kl. 01:18 (CEST)[svar]
Bra med oppgradert Opera :)!--Knut 7. juli 2008 kl. 19:58 (CEST)[svar]

Wikibar og ie6[endre wikiteksten]

Wikibar-bakgrunnen ser sørgeleg ut i Internet Explorer 6, sjå skjermdump:

No er IE6 ein forferdeleg nettlesar, men det er kanskje kontor-nettlesar nummer ein framleis.

Problemet ligg i IE6 si manglande PNG-støtte (meir detaljert: manglande støtte for 32 bits PNG-bilete som er delvis gjennomsiktige).

Det finst fleire løysingar (den mest brukte, å bruke eit Microsoft-filter, er den styggaste, og den krasjar min nettlesar ofte). Men wikibar2.png har få fargar, og 8 bit er nok. Og PNG-standarden inneheld nokre meir eller mindre skjulte eigenskapar...

Eg har lasta opp ein 8bit-variant som skal gå bra saman med IE6:

Denne ser i mine auge heilt lik ut som den førre (eg har testa den på mi kladdeside).

Då eg ikkje har adminrettar, om nokon kunne endre Common.css til å peike på

background: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Wikibar-alpha-8bit.png") no-repeat right top;

Eg har ikkje fått testa denne i IE6. Men i verste fall er størrelsen på biletet redusert frå 50Kb -> 1 Kb. --Bep 20. juni 2008 kl. 01:04 (CEST)[svar]


Vent litt med denne. Eg har no installert ein Win xp virtuell server og har no IE 6, skal kome med eit meir kvalifisert råd om litt. --Bep 20. juni 2008 kl. 02:43 (CEST)[svar]

Dette vart litt verre enn eg hadde trudd, og når eg ser på sida i IE 6, så er alle PNG/SVG problematiske i IE6 (dei får kvit bakgrunn). Eg legg inn Wikibar-alpha-8bit.png i common.css (IE6 greier ikkje lese denne, blankar ut, men det er i alle fall betre enn slik det ser ut no), men eg må som sagt forske litt meir på dette. Eg skal ta tak i resten av ikona når eg har forstått samanhengen her. Det skal late seg gjere. Wikibar må eg truleg lage frå grunnen av for å få full kontroll. --Bep 20. juni 2008 kl. 21:58 (CEST)[svar]
Eg lurte på koss det kan ha seg at fargane på framsida er heilt forskjellige frå Firefox til IE. Eg sit no på ein maskin med IE7, og den har heilt andre fargar enn dei fine eg ser med firefox på heimemaskina mi. Dei fargane eg ser her med IE7 er dei same som IE6-skjermbiletet til Bep. Nyttar Firefox og IE ulike web-fargar? Eller er det noko anna som er gale? Eg tykte ikkje framsida tok seg godt ut med IE, snarare tvert om! Martin NH 1. juli 2008 kl. 09:13 (CEST)[svar]
Fargane ser heilt like ut i min Firefox og IE7. --Bep 1. juli 2008 kl. 16:51 (CEST)[svar]
Det ser ut til at det var eit problem med den skjermen eg nytta. Martin NH 8. juli 2008 kl. 17:44 (CEST)[svar]


Søkefelt i toppen[endre wikiteksten]

Det var tidlegare ein diskusjon om å få søkefeltet i toppen av hovudsida, som stranda fordi ingen visste korleis. Sjå her: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Underprosjekter/Hovedside/f2 --Bep 9. juli 2008 kl. 02:11 (CEST)[svar]

Jeg la det inn nå, og det ser alldeles nydelig ut på Safari. — H92 (d · b · no) 16. juli 2008 kl. 17:15 (CEST)[svar]
Ser veldig bra ut, ja! --Bep 16. juli 2008 kl. 19:34 (CEST)[svar]

Men skal me verkeleg ha to søkefelt på framsida, på toppen og i venstremargen? --Ekko 20. juli 2008 kl. 08:53 (CEST)[svar]

Vis - Søk, står det i det venstre søkefeltet, står det i det høgre. Dersom søkemotoren ikkje arbeider på ein annan måte enn ifeltet til venstre, bør det stå Vis. Eg synest vi godt kan helde på den tradisjonelle språkbruken, i denne tydinga er etter mitt syn dårleg norsk. -Knut 27. juli 2008 kl. 21:04 (CEST)[svar]

Jeg synes ikke vi skal ha den WAP-lenken der. Vi kan heller ha en større tekst/banner øverst på siden, som skjules for alt annet enn handhelds via css. — H92 (d · b · no) 16. juli 2008 kl. 17:17 (CEST)[svar]

Samd. Eg har flytta lenka opp (og skjult den for andre enn handheldne). Eg har ikkje laga noko stort banner, men ei enkel lenke som står i stil med dei andre lenkene som kjem fram når ein nyttar ein "handheld". Sjå skjermdump.
--Bep 16. juli 2008 kl. 19:33 (CEST)[svar]
Flott. Akkurat slik jeg tenkte meg. Tar du forresten og tømmer MediaWiki:Sitenotice? Den lager et stort mellomrom øverst, og trykker du på skjul vil du aldri se den igjen før noen endrer MediaWiki:Sitenotice id. — H92 (d · b · no) 16. juli 2008 kl. 23:24 (CEST)[svar]
Eg ser at Anders allereie har gjort det. Ja, no byrjar det å lukte fugl av framsida vår! --Bep 17. juli 2008 kl. 02:35 (CEST)[svar]
Fugl? :D --Harald Khan Ճ 20. juli 2008 kl. 00:43 (CEST)[svar]
Ja, er ikkje det eit godt positivt norsk uttrykk: "Ja, dette luktar det fugl av!" --Bep 20. juli 2008 kl. 00:48 (CEST)[svar]
Det var i alle fall nytt for meg. Eg veit ikkje kva som er so positivt med fuglelukt, men kanskje det berre er meg. --Harald Khan Ճ 20. juli 2008 kl. 01:02 (CEST)[svar]

Eg har bytta frå IE til Opera på min handheldne, WAP-visinga er ikkje naudsynt lenger! Strålande greier. --Ekko 20. juli 2008 kl. 11:51 (CEST)[svar]

Utvald bokmålsartikkel[endre wikiteksten]

NB: Den utvalde skandinaviske artikkelen syner berre Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 33, 2008. Eg prøvde å legge han inn, men trur ikkje eg fekk det til. Martin NH 11. august 2008 kl. 12:24 (CEST)[svar]

Han synast i alle fall.. ;-) --Harald Khan Ճ 11. august 2008 kl. 12:48 (CEST)[svar]
Av og til må ein oppdatera ei side for å få fram endringar i malen. Det er ei lenkje til det på Siste endringar. Eg har nett trykka på henne, og hovudsida blei fin igjen. --Ranveig 11. august 2008 kl. 12:56 (CEST)[svar]
Okay, takk for hjelpa :-) Martin NH 11. august 2008 kl. 13:13 (CEST)[svar]

I feltet Emne er medisin lagt under Teknologi. det er heilt gale. Etter mi meining høver naturvitskapar betre. --Ekko 15. august 2008 kl. 21:14 (CEST)[svar]

Ja, samd. --Frokor 15. august 2008 kl. 21:30 (CEST)[svar]

Formateringsfeil i utvald artikkel[endre wikiteksten]

Her: "av den tysk-jødiske politikaren Ferdinand Lassalle ] i Leipzig"

Feilen finnes ikke i artikkelen selv, bare på hovesida. 92.224.156.139 24. november 2008 kl. 14:54 (CET)[svar]

Denne sida bør ha på djupvern, slik at ting som dette ikkje skjer igjen... Jon Harald Søby 30. november 2008 kl. 00:10 (CET)[svar]

Da må ein dessverre slå på fullt vern av sida òg, for djupvern fungerer ikkje med «halvvern». Jon Harald Søby 30. november 2008 kl. 00:12 (CET)[svar]

Dei andre språka[endre wikiteksten]

Kvifor er her ikkje noka lenkje til fleire språk eller alle språk, t.d. nedst i interwikien. Er det denne me ventar på?--Gamlevegen 9. desember 2008 kl. 01:03 (CET)[svar]

Hebrew Wikipedia[endre wikiteksten]

Has already more than 100,000 articles. If this can be fixed in the main page. Cheers, Ori 14. januar 2010 kl. 17:35 (CET)[svar]

Done! --Ranveig 14. januar 2010 kl. 18:00 (CET)[svar]
Takk Ori 16. januar 2010 kl. 17:16 (CET)[svar]

Rød lenke[endre wikiteksten]

(Tillater meg å skrive på bokmål) At "Vekas skandinaviske artikkel" er en rød lenke, må vel rettes opp i.

Hehe, ja. Takk for tips. --Ranveig 10. februar 2010 kl. 12:55 (CET)[svar]


Raud lenkje[endre wikiteksten]

Nok ein gong er "Utvald skandinavisk artikkel" ei raud lenkje. Kvifor gjentek dette seg? --Bygdeknøl 13. april 2010 kl. 17:49 (CEST)[svar]

Wikimedia Noreg[endre wikiteksten]

Etter mykje strev fann eg endeleg heimesida til Wikimedia Noreg. Vi burde hatt ei lenkje dit på framsida. --Knut 21. april 2010 kl. 20:45 (CEST)[svar]

Flotte sider[endre wikiteksten]

nynorsksidene til vikipedia er mye bedre enn bokmålsidene (selv om det noen ganger står litt mer på bokmalsidene da) MVH TVNorge 17. september 2010 kl. 08:46 (CEST)[svar]

Takk! Ofte står det mindre på gode sider, det er lettare å finne fram når det er ryddig. Hogne 8. november 2010 kl. 09:57 (CET)[svar]

Wikipedia in Tatar[endre wikiteksten]

Dear friends, may I ask you to add a hyperlink to our Tatar Wikipedia (http://tt.wikipedia.org) to yourr Front page. Tatars - are turkic nation living in Tatarstan Republic, second biggest nation in Russian Federation. hope to hear from you soon. sincerely yours, Muhtac 20. mars 2011 kl. 22:10 (CET)[svar]

Hi there. We have tried to keep the list of other languages very short, as the main page itself is quite short, and the number of Wikipedia languages quite overwhelming. Because of this, we only link to languages which are linguistically related to Norwegian and/or understood by a number of Norwegian speakers. We of course welcome all interwiki links in regular articles. --Ranveig 20. mars 2011 kl. 23:06 (CET)[svar]
ok, I undestand. Muhtac

nn Translation of Meta main page[endre wikiteksten]

Hi fellow wikimedians. I was wondering if one of you would be interested in providing a nn translation. There already is a no translation so I feel a lack of nn translation creates a problem. Content from the old outdated main page can be used if applicable. Thanks. -- Cat chi? 21. oktober 2011 kl. 18:02 (CEST)[svar]

Namnet «norsk (bokmål)»[endre wikiteksten]

Eg tenkte litt på kor turvande det er å kalla bokmål for «norsk (bokmål)» utanfor interwikilista. I boksen Wikipedia på andre språk er det vel gjerne meir naturleg å bruka det vanlege namnet. Me er trass alt ikkje på Norsk (Nynorsk) Wikipedia. Njardarlogar 10. februar 2012 kl. 16:14 (CET)[svar]

Det kan du ha rett i. Eg tykkjer òg at det er vel meir naturleg å nytta berre «bokmål». --Sigmundg 10. februar 2012 kl. 16:23 (CET)[svar]
Samd stykkjet 12. februar 2012 kl. 18:43 (CET)[svar]
Då var det brigda til «bokmål». Njardarlogar 14. februar 2012 kl. 14:36 (CET)[svar]

Malay Wikipedia (ms) link[endre wikiteksten]

Hello. Can someone change the link for Malay Wikipedia from "Med meir enn 20 000 artiklar" section to "Med meir enn 100 000 artiklar" because that Wikipedia already had more than 132,000 articles. Thank you.

Helo. Boleh sesiapa mengubah pautan untuk Wikipedia bahasa Melayu daripada bahagian "Med meir enn 20 000 artiklar" kepada "Med meir enn 100 000 artiklar" kerana Wikipedia itu telah mempunyai lebih 132,000 rencana. Terima kasih - 26 Ramadan (diskusjon) 2. april 2012 kl. 06:42 (CEST)[svar]

Estisk Wikipedia har meir enn 100 000 artiklar. --Metsavend (diskusjon) 23. oktober 2012 kl. 12:30 (CEST)[svar]

Slik. --Frokor (diskusjon) 23. oktober 2012 kl. 12:36 (CEST)[svar]

Wikipedia på andre språk[endre wikiteksten]

This section is out of date.--Cheers! (diskusjon) 30. november 2012 kl. 08:27 (CET)[svar]

Updated now. --Frokor (diskusjon) 30. november 2012 kl. 17:01 (CET)[svar]

On the English Wikipedia, we started a project called TAFI. Each week we identify underdeveloped articles that require improvement. Our goal is to use widespread collaborative editing to improve articles to Good article, Featured article or Featured list quality over a short time frame.

This is all about improving important articles in a collaborative manner, and also inspiring readers of Wikipedia to also try editing. We think it is a very important and interesting idea that will make Wikipedia a better place to work. It has been very successful so far, and the concept has spread to the Hindi Wikipedia where it has been well received.

We wanted to know if your Wikipedia was interested in setting up its own version of TAFI. Please contact us on our talk page or here if you are interested.--Coin945 (talk) 17:48, 2 September 2014 (UTC)

Please add the Afrikaanse Wikipedia on the list, as it reached 50,000 articles today. The quality of articles seems to be good enough. Best regards, -- SpesBona (diskusjon) 15. juni 2018 kl. 12:00 (CEST)[svar]

"Nyheter (i verda)"-avsnitt, øverst til høgre?[endre wikiteksten]

Sjå forside til engelsk-wiki - "In the News"-avsnittet.
"Nyheter (i verda)", kan vera eit mere fengende namn,
enn "Aktuelt".
(Sistnevnte nyttast av bokmål-wiki.)

(Bildet i versjonen av det engelske avsnittet som er lenka ovenfor,
og frasen "animation studio", kan vera eit slags blikkfang (men ikkje nødvendigvis klikk-agn).

Eg skal prøve å holde utkikk etter emne som passar for avsnittet/emnet
Nyheter (i verda). Helsing Sju hav (diskusjon) 21. juli 2019 kl. 11:03 (CEST)[svar]

sakar til "Nyheter (i verda)"-avsnitt[endre wikiteksten]

forslag til sakar i avsnittet,

Dagens dato er feil[endre wikiteksten]

Kanskje det bare er hos meg, men datoen er korrekt på andre språkversjoner av hovedside 2A05:9CC4:7F:ED33:FB2A:A60B:F908:3D0 24. februar 2023 kl. 17:29 (CET)[svar]

Oppdater hovudside fra Siste oppdateringar > Andre gjennomgangsverktøy Roar (diskusjon) 24. februar 2023 kl. 18:09 (CET)[svar]
Takk for tipset! 2A01:799:10AF:6A00:BCF8:615B:5058:2083 3. mars 2023 kl. 15:10 (CET)[svar]
Datoen på hovudsida er framleis feil - no viser det 29. juni. --HallvardLid (diskusjon) 1. juli 2023 kl. 16:33 (CEST)[svar]
Retting: når eg ikkje er innlogga, viser hovudsida datoen 29. juni. Men når eg loggar meg inn, blir datoen rett - 1. juli. --HallvardLid (diskusjon) 1. juli 2023 kl. 16:36 (CEST)[svar]
Eg veit ikkje kvifor ho heng seg opp av og til. Men om det skjer, går det an å tvinga fram ei oppdatering. Eg har gjort det no. Ranveig (diskusjon) 1. juli 2023 kl. 17:05 (CEST)[svar]