Diskusjon:Knud Knudsen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjelder[endre wikiteksten]

Mykje av teksten eg (Bjarte) skreiv 2. mai byggjer på denne kjelda frå Projekt Runeberg som er utan opphavsrett

Knudsen, Knud, norsk skolman, språkforskare, f. 6 jan. 1812 i Holts socken, Nedenes amt, d. 4 mars 1895 i Kristiania, var 3 år folkskollärare i sin hembygd, tog 1840 filologisk ämbetsexamen och var 1840-46 adjunkt vid Drammens lärdomsskola. Sedan verkade han vid Kristianias katedralskola, 1846-52 som adjunkt, 1852-80 som lektor ("over-lærer"). K. var alltifrån början en afgjord motståndare till den klassiska bildningen, som han sökte begränsa till förmån för en fylligare och alltmer omfattande undervisning i modersmålet, historia och realämnena. Men tyngdpunkten af hans verksamhet ligger i hans "maalstraev", ett arbete, som utgör en parallell till Ivar Aasens kamp för införandet af "landsmaalet", men väsentligen skiljer sig från denna därigenom, att K. ville begagna det dansk-norska "maalet", skrifvet enligt i Norge gängse uttal med hårda konsonanter (p, t, k i st. f. resp. b, d, g), och ersätta främmande ord med uttryck från allmogens talesätt. Det var i synnerhet efter hans afsked från skolan, som den af honom åvägabragta rörelsen tilltog i styrka, och på många punkter lyckades han också få sin åskådning godkänd af forna motståndare. K:s hufvudverk äro Haandbog i dansk-norsk sproglcere (1856) och Unorsk og norsk eller fremmede ords avlösning (1879-81). Kring dessa arbeten grupperar sig ett stort antal skrifter, bland hvilka må framhållas Er norsk det samme som dansk? (1862), Modersmaalet som skolefag (1864), Det norske maal-stræv (1867), Nogle spraak- og skolespörgsmaal (1869), Den landsgyldige norske uttale (1876), Af maalstriden 1881 (1881), Norsk blandkorn (3 samlingar, 1882-85), Latinskole uten latin (1884), Hvem skal vinne? (1886) och Tyskhet i norsk og dansk (1888). Året före sin död sammanfattade han i Norsk maahekst fra 1852 å regne "maalstrævets" resultat, i den mån de rörde hans egen lifsgärning. Sin förmögenhet (omkr. 20,000 kr.) testamenterade han till en stiftelse till förmån för dansk-norska "maalstrævet". O. A. ö.

Ein kan òg finna ut meir om Knud Knudsen i Språknytt, Språkrådet sitt organ:


Er det ikkje rettare å kalle dette språket norsk-dansk enn dansk-norsk, for det er fornorska dansk, og ikkje fordanska norsk? --Erling 5. mai 2006 kl. 21:01 (UTC)