Diskusjon:Koronapandemien

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Ein mal (inspirert av malen som er gromt plassert hos engelsk-wiki)[endre wikiteksten]

Fint om nokon startar en tabell og/eller enkel mal.
Det holder at det står t.d.

 • Land eller region | Talet på smitta | Dødsfall
 • Kina | Over 1.200 personar (25. januar 2002) | Over 40 personar
 • Utanfor Kina | 31 personar, minst (25. januar 2002) | 0 personar

Eg eller andre kommer nok kjapt til å utvida en slik mal.
Viss ein også kan sette malen i infoboksen, slik engelsk-wiki gjer, så hadde det vore gromt meinar eg. Helsing Sju hav (diskusjon) 25. januar 2020 kl. 04:40 (CET)/ Sju hav (diskusjon) 26. januar 2020 kl. 05:01 (CET)

Utmerka/ utmerket så langt (og stor takk til brukar:Ranveig)!
Tal på døde, bør ein kanskje ikkje "ta seg friheter med". Men
talet på smitta, kommer eg nok til å føre inn - runda ned til nærmeste/næraste "hundrings",
med hensyn (omsyn) til talet for Kina.

No har eg laga ein versjon [1], der ein kan endra eitt tal om gangen, i "infoboks-tabellen", utan at tilhøyrande referanse "klussar med andre tal". Helsing Sju hav (diskusjon) 26. januar 2020 kl. 05:01 (CET)

For øvrig er eg foreløpig/førebels_ skeptisk (og i mot), å utvide
infoboks-tabell med "ein kolonne bortover/horisontalt" for talet på friskmeldte/"recovered". (Men eg har nemnd eitt relevant tal (i infoboksen), nedanfor staden der tabellen sluttar.) Helsing Sju hav (diskusjon) 26. januar 2020 kl. 05:37 (CET)/ Sju hav (diskusjon) 26. januar 2020 kl. 07:35 (CET)

infoboks: talet på smitta ("20+", 25+, ... 50+, 60+, 90+, 100+, 110+)[endre wikiteksten]

Eg tenker at når eg oppdaterar infoboks, så frå talet 20 smitta, så rundar eg nedover til næraste fem-tal (når eg "legg inn høgare tal"), tenkar eg.
Frå talet 50 smitta, så rundar eg nedover til næraste ti-tal, (når eg "legg inn tal"), tenkar eg.

Fint om ein kan ha litt is i magan, til tabellen for smitta, "går forbi 30-talet, minst to gangar til." Helsing Sju hav (diskusjon) 31. januar 2020 kl. 17:05 (CET)

småretting etterkvart[endre wikiteksten]

"Karantinering [ karantene ] er mer et begrep som brukes om folk som ikke har symptomer, hvis man tror man kan ha vært utsatt for smitte og i påvente av om man får symptomer eller ikke", skreiv media.[2]. Helsing Sju hav (diskusjon) 31. januar 2020 kl. 18:00 (CET)
"– Dette er ikke en sykdom som krever isolat, slik som for eksempel Ebola", fortelles det. (Samme kjelde). Sju hav (diskusjon) 31. januar 2020 kl. 18:50 (CET)

del-emne som bør tas med i artikkelen[endre wikiteksten]

 • arvemasse, og likhet/ likskap med eitt av korona-virusa som finst hos flaggermus.
  Prosent-talet på likhet, bør med. Helsing Sju hav (diskusjon) 6. februar 2020 kl. 08:49 (CET)
 • hvis epidemien i Noreg blir langsom: "En langsom epidemi vil etter hvert kunne immunisere en vesentlig del av den yngre befolkningen som beskyttelse for de utsatte gjennom flokkimmunitet.
  Koronaepidemien synes ikke å true den norske befolkningens helse", skreiv DN.[1] Sju hav (diskusjon) 29. mars 2020 kl. 22:58 (CEST)
 • alvorleg lungesviktsyndrom (ARDS). Sju hav (diskusjon) 1. april 2020 kl. 13:05 (CEST)

dødelegheit[endre wikiteksten]

det ser ut som eksperten i den eine kjelda seier 106 døde og 4.500 smitta [cirka 2,3 % døde].
Deretter setter hen den situasjonen i eit slags perspektiv og snakker om "under 5 %", etter å ha nemnt 9,5 % dødelighet for SARS.
Arbeid_ pågår, i artikkelen. Sju hav (diskusjon) 13. februar 2020 kl. 18:45 (CET)

«Media har òg nytta namnet Wuhan-viruset»[endre wikiteksten]

Bør det nemnast (viss wiki-notable referansar finst)? Helsing Sju hav (diskusjon) 14. februar 2020 kl. 06:40 (CET)

Formulering_r eller ide_r (i tilfelle/ høve artikkelen mangl_r noko)[endre wikiteksten]

 • "beredskap til å ta imot pasienter med smittsomme sykdommer", [3]. Helsing Sju hav (diskusjon) 24. februar 2020 kl. 23:36 (CET)

omgrepet "repatriert"[endre wikiteksten]

personar har blitt repatriert (og/eller evakuert, frå byen Wuhan og frå eit av cruiseskipa som ligg i havn i Japan), og
i hjemlandet har dei blitt satt i karantene (evt. i isolat).

I tabellene telles dei som "repatriert". Helsing Sju hav (diskusjon) 26. februar 2020 kl. 23:57 (CET)/ Sju hav (diskusjon) 27. februar 2020 kl. 00:05 (CET)

Skrivemåte[endre wikiteksten]

Det ser litt rart ut at virueset heiter «koronavirus» i artikkelen, medan tittelen er «Coronavirus». Sigmundg (diskusjon)

Vær djerv! "Koronavirus" er notida sitt "mest riktige" namn. ("Corona-" står forsatt i infoboks-tittelen.) Helsing Sju hav (diskusjon) 1. mars 2020 kl. 08:34 (CET)/ Sju hav (diskusjon) 1. mars 2020 kl. 08:37 (CET)

infoboksen (som har smitte-tal): Opplegg for når talet for Noreg, er oppdatert i avsnitt, men ikkje i tabellen[endre wikiteksten]

Kanskje tabellen (i høgre marg), over smitte-tal bør henvise til

Noreg, "Sjå Epidemiologi-avsnittet".

(I det avsnittet finner man minst eit oppdatert tal.) Helsing Sju hav (diskusjon) 9. mars 2020 kl. 12:36 (CET)

Det går an å oppdatera tabellen. --Ranveig (diskusjon) 9. mars 2020 kl. 12:43 (CET)
Det går også an å oppdatere Epidemiologi-avsnitt; og då var dét gjort [4].
(Merk: Ein stiller seg ikkje i vegen for at andre skal oppdatere Tabellen.) Helsing Sju hav (diskusjon) 9. mars 2020 kl. 13:19 (CET)

godt nok?[endre wikiteksten]

 • "Utbrotet har ført med seg sosial og økonomisk uro, tilfelle av xenofobi_ og rasisme mot folk av kinesisk eller austasiatisk utsjånad".

  > Utbrotet har ført med seg økonomisk uro, sosial uro m.a. xenofobi_ og rasisme mot folk av kinesisk eller austasiatisk utsjånad", ... .
  Kommentar: tilfelle av xenofobi og rasisme, er døme på "sosial uro".
  For øvrig er "Økonomisk uro" en ullen formulering; dette bør ikkje stå aleine uten at dette kvalifiserast nærmere. Helsing Sju hav (diskusjon) 9. mars 2020 kl. 13:41 (CET)
 • avsnittet "Sjå også", har no fått ei lenke til Mutasjon. (Relevansen kan diskuterast, og eg hell_r i retning Behold inntil vidare.) Sju hav (diskusjon) 10. juli 2020 kl. 10:06 (CEST)

"Land eller territorium", og eit britisk-registrert "territorium" som regelmessig seiler inn til Japan[endre wikiteksten]

Skipet "Diamond Princess" er diskutabelt ikkje eit "territorium"; man kan diskutabelt ikkje si at eit britisk-registrert "territorium" ankommer Japan, fleire ganger kvart år.
(Berre fordi engelsk-wiki foreløpig tilsynelatende later som skipet er ein slags pseudo-statsdannelse, så bør kanskje ikkje vi gjere det.)
Fint om det vurderast at artikkelen (og/eller innlemma tabeller), ikkje skal skrive,
"Land eller territoritum ... Diamond Princess". Helsing Sju hav (diskusjon) 9. mars 2020 kl. 13:59 (CET)

porsjonere ut av denne artikkelen, og inn i ...[endre wikiteksten]

2019–20 coronavirus outbreak by country and territory.
Eg trur at nokre av detaljane om m.a. Japan og USA (i vår artikkel), kan flyttast til ein ny artikkel.
Koronavirus-utbrotet 2019-2020 etter område?
(... landområde). Helsing Sju hav (diskusjon) 9. mars 2020 kl. 16:12 (CET)

Ord som bør nemnast (... diskutabelt bør nemnast i artikkelen)[endre wikiteksten]

Ord som diskutabelt bør nemnast i artikkelen:

individ kan vera smitta av to typer (el. variantar) SARS-koronavirus-2?[endre wikiteksten]

"En genetisk analyse av en mann fra USA som testet positivt på coronaviruset 21. januar, viste også at det var mulig å være smittet av begge typene" [5], skreiv vg.no.
Viss betre kjelder finst, då aktuelt for wiki-artikkelen. Sju hav (diskusjon) 22. mars 2020 kl. 22:51 (CET)

Namn som bør nemnast (... diskutabelt bør nemnast i artikkelen)[endre wikiteksten]

Endre namn (frå "Koronavirusutbrotet i 2019–2020")[endre wikiteksten]

 • Koronavirusutbrotet som starta i 2019.
  (Ein dag så veit ein hvilket år -pandemien gav seg.
  Epidemien vil da ikkje nødvendigvis vere over.)
  Tittelen no er misvisande sidan den tyder på at utbrotet var over i 2020; det er det få eller ingen ekspertar som nu trur. Helsing Sju hav (diskusjon) 1. juli 2020 kl. 06:42 (CEST)

ordet «mutasjonar» i artikkelen[endre wikiteksten]

Ordet må med. Vennligst ha et øye på den saken.
(Her er for øvrig en nrk-artikkel (9. juli) som nemnar «mutant».) Sju hav (diskusjon) 10. juli 2020 kl. 08:31 (CEST)
D614G-mutasjonen:
Forskings-institusjonen Scripps Research [6] og sciencedirect.com/journal/cell [7], nemnar D614G-mutasjonen av eit protein i viruset, eit såkalla spike protein (fritt omsett 'brodd-protein').
Ikkje nemnd på andre wiki-er enno, ser det ut som. Sju hav (diskusjon) 10. juli 2020 kl. 10:01 (CEST)

småtteri?[endre wikiteksten]

 • "dobla omtrent kvar 7,5. dag". (Doble for kvar sju komma femte dag? Er det en bra formulering for et folke-leksikon? Kanskje andre formuleringar kan brukast, t.d. : dobla når det hadde gått omtrent 7,5 dagar ... ). Sju hav (diskusjon) 2. august 2020 kl. 14:55 (CEST)