Diskusjon:Leninisme

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Frå ny versjon av artikkelen: "Lenin sine teoriar om partiet, og om partiet si rolla som dei einaste representantane for arbeidarklassen, har i dag lite oppslutnad, men den demokratiske sentralismen er framleis halden i hevd." Av kven? Burde ikkje det stå? --Erling 21:44, 4 mars 2008 (CET)

Mange (kanskje dei fleste) organisasjonar praktiserar jo ein viss grad av demokratisk sentralisme, sjølv om ikkje alle held det fram som prinsipp. Men når det står i artikkelen om leninisme, skulle eg tru det var naturleg å tenkja at det er snakk om parti som på ein eller annan måte reknar seg som leninistar. --Tannkrem 22:22, 4 mars 2008 (CET)