Diskusjon:Messing

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Det var ikkje meininga å starta ein redigeringskrig. Men det er faktisk slik at artikkelforfattaren avgjer kva slags form han skal bruka i teksten, sjølv om dei er klammeformer. Det har vore ein uskriven regel fram til no, og slik synest eg det framleis skal vera. Eg meiner at det er konsensus for å skriva messing i denne artikkelen, fordi det er det ordet artikkelforfattaren har brukt. Eg meiner altså at det er konsensus for Ranveig si attenderulling, men ikkje for Anders si. Og, Anders, du har vore her lenger enn meg og veit godt at redigeringssamandraget ikkje er staden for å føra diskusjonar. --Tannkrem 18:06, 16 februar 2008 (CET)

Diskusjonen går føre seg på H92 si brukarside, eg klippa litt då eg skreiv redigeringssamandraget. Diverre kom signaturen med. Det er Eirik som oppretta artikkelen og flytta den frå «Legeringa messing» til «Massing». Eg meiner artiklar bør nytte same forma i artikkelen som i oppslagsordet, så lenge artikkelforfattar flyttar til massing og ikkje messing, bør det stå massing, ellers får me ei blanding som ikkje er heldig... Anders 18:17, 16 februar 2008 (CET)
Så lenge vi er to mot to er vel ikkje snakk om å ha noko konsensus om denne artikkelen? Anders 18:21, 16 februar 2008 (CET)
Oppslagsordet må vere Massing, som er hovudform. Om sjølve teksten gjeld køyrereglane Tannkrem nemner. Og slik bør det vere, for språkfreden si skuld. Så om nokon vil ha 'massing' i teksten, lyt dei utvide artikkelen monaleg, slik at han får ein ny hovudforfattar. Avvik mellom oppslagsord og ord brukt i løpande tekst, må det bli i blant. Til dømes skreiv eg (stort sett) lystgass i teksten sjølv om oppslagsordet var eit eller anna gresk ord som tyder det same. Det i samsvar med ein annan fredsavtale. - Knut 18:26, 16 februar 2008 (CET)
Når eg no snakkar om konsensus, er det fordi me på Nynorsk Wikipedia har konsensus om å la artikkelforfattarane bruka dei formene artikkelforfattaren vil. Det er derimot ikkje konsensus om å endra klammeformer artikkelforfattaren har brukt. Viss eg t.d. skreiv ein artikkel om bøtter så ville eg måtta leggja artikkelen under oppslagsordet bøtte, fordi det er hovudforma. Men eg ville ikkje dermed ha godteke at du eller andre hadde endra teksten min viss eg brukte sideforma ei bøtta inni teksten.
Det er to grunnar til at oppslagsordet er massing og ikkje messing:
  • Oppslagsordet messing inneheld ein annan artikkel
  • Messing er berre ei klammeform, og me har retningsliner som seier at i oppslagsorda skal me berre bruka hovudformer.
Artikkelnamnet har altså lite å gjera med kva Eirik ynskjer å skriva, men meir kva for retningsliner me har for namngjeving av artiklar.
At du meiner at artikkelforfattaren burde ha brukt hovudforma også i artikkelen, er eigentleg irrelevant, fordi me har konsensus om at det er artikkelforfattaren som avgjer kva former han skal bruka i artiklane sine. Og fram til du ev. har endra den konsensusen så må du forholda deg til den konsensusen me har hatt. Dette handlar ikkje om «to mot to», det handlar om å endra i strid med tidlegare konsensus, og det er noko heilt anna. Når Ranveig attenderullar i tråd med tidlegare konsensus, så er det sjølvsagt di oppgåva å argumentera for ditt syn viss du vil endra konsensus. Og den endringa i konsensus må du då ha oppnådd før du kan endra i strid med Ranveig si endring. Når du i staden tek deg til rette på den måten du gjer, og startar ein potensiell redigeringskrig, bryt du med heile prinsippet om konsensus, og gjer ein liten bagatell til ei prinsippsak. Både konsensusprinsippet og prinsippet om at artikkelforfattaren vel korleis han skal skriva er nemleg særs viktige prinsipp for meg.
At du argumenterer for synet ditt ein annan stad, hjelper faktisk svært lite når det einaste argumentet ditt for endringa du gjorde i strid med konsensus er at du meiner at det skal vera slik. Du har faktisk ikkje noko mynde til å ta den avgjerda. Så eg føreslår at du attenderullar artikkelen til den opphavlege utgåva, og deretter føreslår ei endring av prinsippet om å la artikkelforfattaren velja ordformer, dersom du er usamd i dette prinsippet. --Tannkrem 18:51, 16 februar 2008 (CET)
Poenget var at du kjem med ei grov beskyldning som ikkje har rot i verkligheita, noko du kunne undersøkt litt først før du kom med slikt skyts. Så får me heller diskutere kven som har gode og dårlige argument, det er det me skal diskutere, jamfør ball/person. Anders 21:42, 16 februar 2008 (CET)
No skjønar eg ikkje kva du meiner. Om du vil, kan du jo alltids fortelja meg kva det er eg har skulda deg for, som eg ikkje hadde grunnlag for. Men eg reknar ikkje med at du ser det som særleg konstruktivt lenger, i og med at du har gjort det eg ba om.
Eg har alt sagt at eg synest du har dårlege argument. Eg har òg forklart kvifor eg meiner dei er dårlege. Me kan gjerne diskutera vidare om saka (eller ballen), om du har fleire. --Tannkrem 01:55, 17 februar 2008 (CET)
  • "Og, Anders, du har vore her lenger enn meg og veit godt at redigeringssamandraget ikkje er staden for å føra diskusjonar. --Tannkrem 18:06, 16 februar 2008 (CET). Så du har kanskje ikkje vore her like lenge som meg (som om det har noko å seie), men som administrator bør du ha eit minimum kunnskap om kva samandraget nyttast til. Eg rettar gjerne opp etter meg når eg ser at eg har gjort ein feil. Du burde slutte med å tru folk er ute etter deg, men om du heller vil dra konklusjonen først utan noka forarbeide og hevde det ikkje er gale - gjerne for meg, men utan meg... Anders 01:29, 18 februar 2008 (CET)
At du hadde skrive grunngjevinga di ein annan stad i tillegg, endrar ikkje på det faktum at du gjorde endringa før diskusjonen var ferdig. Det er ikkje noko nytt at brukarar gjer ei endring ein gong til når ho vert attenderulla. Men eg reagerte når ein så erfaren brukar som deg gjorde det, og det påpeikte eg. --Tannkrem 02:02, 18 februar 2008 (CET)

Jeg kan skrive et innlegg her også, jeg. Jeg ønsket ikke å gå imot regler her. Grunnen til at jeg gjorde hva jeg gjorde var at navnet på artikkelen er "Massing". I innledningen stod det opprinnelig "Messing er ...", og Tannkrem rettet det til "Massing eller messing er ...", noe som er logisk. Men da blir det dumt hvis det brukes "messing" igjennom hele artikkelen. Da kunne det i starten stått "Messing eller massing er ...", og artikkelen måtte ha blitt flyttet, og det hadde vært det mest logiske i forhold til hva artikkelforfatter velger. Men jeg valgte ikke å flytte fordi det også kanskje hadde skapt diskusjon, med tanke på flytting fra hovedform til klammeform osv. — H92 (d · b · no) 21:03, 16 februar 2008 (CET)

Der gjorde du rett: Artikkeloverskifter skal stå under hovudform. I artikkeltekst er side- eller hovudform sidestilte. Det kan gi pussige utslag, men følgjer ein reglar, vert det til tider pussig. - Knut 21:40, 16 februar 2008 (CET)

Konsensus og kompromissreglar fører av og til til litt pussige situasjonar, ja, men slik situasjonen er i dag er dette den beste måten å gjera det på. -- Olve 23:27, 16 februar 2008 (CET)

Flytting[endre wikiteksten]

No som forma massing er teken ut av rettskrivinga, må vel denne artikkelen flyttast? Nynorsk (diskusjon) 3. august 2012 kl. 15:26 (CEST)

Ja.--Altijd (diskusjon) 3. august 2012 kl. 16:54 (CEST)