Diskusjon:Norrønt

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Flytting frå Norrønt språk til berre Norrønt?[endre wikiteksten]

Ønsker å flytta frå norrønt språk til norrønt. Ja/nei? -- Ranveig 20. jan 2005 kl. 23:39 (UTC)

Men da må vi vel gjøra det same med andre språk? --Kristian André 20. jan 2005 kl. 23:49 (UTC)
Ja, norrønt kan jo brukast som adjektiv for anna enn språk. Kanskje heller lage ei fleirtydingsside Norrønt? --Kristian Haraldson 21. jan 2005 kl. 00:08 (UTC)
Eg meiner at norrøn(t) har vidare tyding enn språk — t.d. norrøn arkitektur, norrøn religion, norrønt kunsthandverk og stemmer dermed «nei». Noko heilt anna blir det med dei meir avgrensande termane gammalnorsk eller gammalislandsk... -- Olve 21. jan 2005 kl. 00:24 (UTC)
Men i alle desse tilfella høyrer norrøn(t) saman med eit substantiv. Berre norrønt kan brukast åleine. Dei som søker på norrønt, vil forventa å finna språket. Eg ser heller for meg at ein kan skrive om og lenkje til norrøn kultur på norrønt, og eventuelt ha ei fleirtydingsside på norrøn. -- 21. jan 2005 kl. 00:48 (UTC)
Eit problem her er at den som skriv ein artikkel og lagar lenkje på norrønt rettsvesen dermed vil laga lenkje til språket i staden for kulturen. Men hovudpoenget er etter mitt syn at norrønt er parallelt med termar som tysk, fransk og gresk. Substantivet norrønt/tysk/fransk/gresk viser til språket. Adjektivet norrøn(t)/tysk/fransk/gresk kan vise til språket norrønt/tysk/fransk/gresk, til landet/kulturen Norden/Tyskland/Frankrike/Hellas, til norrøntspråklege/tyskspråklege/franskspråklege/greskspråklege ting og til norrøn/tysk/fransk/gresk etnisitet. -- Olve 21. jan 2005 kl. 01:07 (UTC)
Og nettopp desse tinga bør i tilfelle artiklar om norrøn(t)/tysk/fransk/gresk handle om, t.d. klisjear om franskmenn (?). --Guttorm 21. jan 2005 kl. 07:33 (UTC)
Ikkje heilt sikker på kva du meiner, Guttorm... :] -- Olve 21. jan 2005 kl. 17:04 (UTC)
Eg har tenkt ut ein mellomløysing som eg sjølv liker godt. I staden for ei fleirtydingsside kan me ha ein innleiingsartikkel, der me definerer uttrykket, skriv kort om interessante sider ved det, som språk og litteratur, og viser vidare til lengre artiklar om dei finst -- på same måte som i artiklar om land. Så kan "xyz språk" handla om berre språket, dersom nokon vil skriva om det. -- Ranveig 21. jan 2005 kl. 18:33 (UTC)

Omsetjing av døme til nynorsk[endre wikiteksten]

Det hadde vore kjekt å sjå ei nynorsk omsetjing av dømet som er gitt på nørrønt språk. --Eddi (Snakk) 8. nov. 2005 kl. 01:59 (UTC)

Eg skulle akkurat til å seie det same. Eg håpar nokon kan gjere dette. --Oddeivind 15. august 2008 kl. 07:11 (CEST)

Kartet og bildeteksten[endre wikiteksten]

Så vidt jeg kan se er det ikke overenstemmelse mellom bildeteksten til kartet og det som står i teksten. I bildeteksten får en inntrykk av at østnordisk og gammelgutnisk er en del av norrønt. Hvorfor fortsetter man egentlig å bruke betegnelsen oldnordisk dersom man bare snakka dette språket i Norge og Island? Da er det jo misvisende. Jeg har lenge vært forvirra over denne begrepsbruken. --Oddeivind 11. juni 2008 kl. 12:54 (CEST)

Eg leste artikkelen på svensk wikipedia (sv:Fornnordiska). Her er ein så vidt eg kan sjå ikkje einig i at norrønt berre blei brukt i Noreg. Dei bruker det her som betegnelse på språket i alle dei skandinaviske landa. Her blir også old-austnorsk betegna som eit mellomstadium mellom vestnordisk og austnordisk (noe det kanskje fortsatt er???). Eg har fleire ganger syntest at kartet framstilte språksituasjonen noe rart ved å sette så skarpe skiller mellom dei ulike landa. Eg vil nok tru at skillelinjane var langt mindre skarpe før enn det dei er i dag. --Oddeivind 30. juni 2008 kl. 21:28 (CEST)
Dette er eit litt kinkig felt, særleg fordi praksisen er forskjellig mellom forskjellige språk. På engelsk wikipedia insisterer dei til dømes på å inkludera alle gamalnordiske språk i "Old Norse". Det kan forståast, for forskjellane var jo ikkje så store, og det var nesten heilt sikkert ikkje skarpe skillelinjer, det var nok snakk om eit "dialektkontinuum" med flytande overgangar. Men vanleg praksis i Noreg er iallfall, etter alle dei norske norrønbøkene eg har sett, å definere "Norrønt språk" som det språket som (ca. 800-1350) blei brukt i Noreg, på Island og dei andre Vesterhavsøyane.--Barend 1. juli 2008 kl. 10:34 (CEST)
Men eg ville tru at det var vel så store forskjellar mellom til dømes Austlandet og Vestlandet enn det var mellom Austlandet og Sverige. Finst det nokre tekstar som viser korleis ein skreiv (og tala) på Austlandet på denne tida? --Oddeivind 24. mars 2009 kl. 14:22 (CET)