Diskusjon:Nynorsk Wikipedia

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Flytt hit frå Wikipedia:Samfunnshuset 22. okt. 2005 kl. 13:25 (UTC). Ranveig

Gratulerer til oss[endre wikiteksten]

Eg ville berre gratulera alle med eitt-aarsdagen! Ein flott innsats i aa faa til ei saa pass god byrjing paa eit nynorsk oppslagsverk paa berre eitt aar. Bjarte 31. juli 2005 kl. 05:24 (UTC)

Ja, ikkje sant? :-D Men så har vi no eit arbeidslag på heile 319 registrerte brukarar no... Elles kan det no nemnast at vi forlengst har passert 20 000 nettsider (av dei er litt under halvparten artikkelsider, og mange av dei andre er kategorisider) og har mesta 60 000 redigeringar på nakken. No får vi berre stå på med vi greier for å komma oss opp over dei 10 000!
Kvar er forresten du i verda for tida? Noreg? Australia? -- Olve 31. juli 2005 kl. 05:32 (UTC)

Slutt på flytta bolk. Ranveig 22. okt. 2005 kl. 13:25 (UTC)

Nøytralitet[endre wikiteksten]

Det stod ein NPOV her, men utan grunngjeving, så eg fjerna han. Trondtr 12. april 2006 kl. 07:22 (UTC).

Den her artikkelen ber preg av reklame. 85.164.167.213 13. april 2006 kl. 17:59 (UTC)

Det kan henda bodskapen er noko einsidig. Forbetringar er alltid velkomne. Om du ikkje vil skriva det i artikkelen sjølv, sei gjerne frå kva som er problematisk så kan andre ta seg av det. Eventuelt kan noko av innhaldet flyttast til Wikipedia:Om (då må evt. "Om" endrast frå å vera ei omdirigering til å vera ein intern omtale). --Eddi (Snakk) 13. april 2006 kl. 19:04 (UTC)

Eg tykkjer "Om" bør vise til ein god artikkel om wikipediaen, men er einig i at innhaldet her er litt einsidig. / Kurtber|Ordskifte 14. april 2006 kl. 12:31 (UTC)
Eg fjerna NPOV- merkinga, og vil oppmoda alle til å koma med forslag til omskriving eller utviding. Eg laga samstundes til eit utkast til Wikipedia:Om. --Gunnernett 14. april 2006 kl. 13:28 (UTC)

The obtrusive idiosyncratic nynorsk-underlining[endre wikiteksten]

I have nothing against the Nynorsk Wikipedia per se, even though it is and will continue to be a serious problem that its sister version, the so-called bokmål at no.wikipedia, simply is bigger (86,000 articles compared to 18,000 articles) and better (many no-wiki pages are longer and have a more thorough editing history than their nn-wiki counterparts). But this particular note is to question the idiosyncratic and to me rather obtrusive use of underlining all wiki-linked words. Is the nn-wiki the only one, in the jungle of hundred or so wikipediae out there, with this habit? Who made this initial & fate-ful decision, Ivar Aasen? I think Aasmund Olavsson Vinje would have voted against. The nynorsk community, already an endangered species, sadly, might check up on unintended consequences on en:wiki: perhaps no-wiki will win over nn-wiki in purely Darwinian terms? Slavatrudu 13:52, 21 november 2006 (CET)

This depends on the preferences you yourself set in "innstillingane mine" on the top of the page. Please remember Chairman Mao (english translation): One should not talk rubbish. --Ekko 18:07, 21 november 2006 (CET)


Omstjing av bokmåls artiklar[endre wikiteksten]

Kvifor kan ikkje me i nynorsk wikipedia omsetje frå engelsk wikipedia i staden for frå bokmålswikipedia, det vil gjere at me har betre og lengre artiklar enn dei frå bokmål, iallefall når det kjem til utenlandske ting og sakar. Makrell

I mange høve er det betre å omsetje frå engelsk enn frå bokmål, og det vert også gjort, men kvar stoffet vert henta inn frå avheng også av språkferdigheitene til han eller ho som omset. Når du finn artiklar her som du ser at er betre på engelsk er du hjartleg velkomen til å overskrive dei med stoff du omset frå engelsk Wikipedia. Sjølvskrive stoff eller stoff frå andre språkutgåver er også velkome. --Jorunn 19. mars 2009 kl. 13:18 (CET)Reply[svar]

Opprusting av denne artikkelen[endre wikiteksten]

Til femårsjubileet var det litt snakk om å gjere denne artikkelen til vekas artikkel. Det rakk vi ikkje, men for ikkje å gløyme det som vart tenkt ut, her er Hogne sine moment (Trondtr 2. august 2009 kl. 07:09 (CEST)):Reply[svar]

Ja, nokon bør skrive om Olve og Bjarte sin innsats. - om at dette er det første nynorske leksikonet etter Allkunneboka, at me no får konkurranse, om subdomenestriden[1] og samarbeidet med wikipedia på bokmål (vener og fiendar) om Rannveig sitt stipend og om Frokor sin artikkel snø og omtalen i Dagbladet, og om at det no er nokre akademikarar som skriv her, og at me får vist fram ein artikkel på bokmål og dansk wikipedia.Hogne 10. juli 2009 kl. 14:07 (CEST)Reply[svar]