Diskusjon:Odda Smelteverk

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
  • Tomteareal
    • Den regulerte tomta etter smelteverket + nokre andre omrpde er på 260.000 m² [1]
    • Odda sentrum har eit areal på 4.800.000 m² (2002, xls-fil)
    • Det regulerte området utgjer dermed 54% av Odda sentrum
I kommunen si nærare omtale av reguleringsplanen går det fram at planen omfattar meir enn smelteverksområdet:

[2] Planforslaget har som mål å tilretteleggje for ny aktivitet på området til tidligare Odda Smelteverk. I samband med dei nordre delane av dette området (Almerket) er det også teke med det naturlig tilgrensande arealet i dette området. Arealet som no er vist i forslag til ny reguleringsplan er totalt ca 260.000 m2. Av dette er ca 170.000 m2 i dag omfatta av reguleringsplan ”Industriområde Odda Smelteverk” og regulert til industri, ca 40.000 m2 er omfatta av reguleringsplan ”Odda Sentrum” og regulert til ulike bygge- og trafikkområder. Resten av arealet, ca 50.000 m2 er sjø og elveområde som tidligare ikkje er omfatta av gjeldande reguleringsplanar. --Gunnernett 3. okt. 2005 kl. 08:37 (UTC)