Diskusjon:Penna Forlag

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Eg viser til sognavis.no som kjelde for at opplysningane i pressemeldinga er slik eg har beskrive. --Cato 19:56, 8 februar 2007 (CET)

Eg skriv vel på ein måte kanskje i framtid, men på ein annan måte ikkje. For eg referer jo berre til ei pressemelding. Og den har jo kome ut.--Cato 20:22, 8 februar 2007 (CET)

Men enn so lenge er dette ingen ting, og ikkje leksikonstoff etter mi meining. Kva veit me?
  • To personar har skipa eit forlag og sendt ut ei pressemelding.
  • Forlaget har enno ikkje gjeve ut noko.
  • Forlaget har (med internett som kjelde) fått inn pressemeldinga si i ei avis, i går.
Mitt framlegg er at me slettar arikkelen, og gjenopprettar han når dei har gjeve ut nokre bøkar. Ellers er dette berre reklame. --Ekko 20:43, 8 februar 2007 (CET)

Pressemeldinga står i fleire aviser (Sogn Avis og Firda) hehe. Det er greit Ekko, eg gjer slik som du føreslår. --Cato 18:54, 9 februar 2007 (CET)No har eg attoppretta denne sida, eg reknar med at folk har forskjellige meiningar om det, men etter mi meining er dette fornuftig. --Cato 20:49, 26 juli 2007 (CEST)

Men ta då ansvar og sett inn kva dei verkeleg har gjort, i staden for reklamepratet. --Ekko 20:56, 26 juli 2007 (CEST)
Nei, eg endrar meing. Eg såg etter sjølv, dei har enno ikkje gjeve ut noko! Då er dette berre reklame for noko som kanskje skjer. Opprett artikkelen på nytt når dei har fått til noko. --Ekko 21:02, 26 juli 2007 (CEST)
Eg er samd med Ekko, dette er ikkje Wikipediastoff. Det at det er oppretta eit firma er ikkje noko å ha artikkel om i seg sjølv. Det kan godt hende at forlaget ei gong vert noko å skrive eigen artikkel om, men det er det ikkje no. Ein tilsvarande artikkel lagd inn av ein uregistrert eller heilt ny brukar om eit t.d. tyrkisk firma hadde vorte sletta med ei gong, fordi me hadde sett det som reklame, det skal ikkje vere anleis for eit firma frå Sunnfjord. --Jorunn 23:55, 26 juli 2007 (CEST)
I fylgje nettstaden deira penna.no er første bok i vente "i slutten av september 2007". Ut frå nettstaden verkar forlaget til å vera seriøst, og til å ha avtale/kontakt med fleire forfattarar. Skal ein då sletta artikkelen, for så å attoppretta han i september når dei har gjeve ut ei bok? --Gunnernett 08:58, 27 juli 2007 (CEST)
Ja. Sett bort frå at eg synest det skal vera ei spesiell bok som gjer ei verksemd leksikonverdig etter berre ei utgjeving. Forlagsverda har ein myriade småforlag som gjev ut to-tre bøker i året. Etter nokre år er dei vekk. --Ekko 09:44, 27 juli 2007 (CEST)

Rulla attende endring, ei førehandsomtale av ei bok som skal komme. Slik omtale av ting som ikkje har skjedd (enno) er reklame, ikkje leksikonstoff. --Ekko 12:49, 2 august 2007 (CEST)

Eg skjønar ærleg talt ikkje vitsen med å slette sida no for så å attopprette ho om ein månad, når dei har gjeve ut ei bok, då kan artikkelen like godt vere her. --Cato 14:02, 14 august 2007 (CEST)

Fordi: Å gje omtale til ting som kanskje skjer i framtida er reklame. Me driv ikkje med reklame. Berre dokumenterbare ting som har skjedd er leksikonstoff. --Ekko 17:34, 14 august 2007 (CEST)

no blir eg irritert, det blir heilt feil å skrive "kanskje". Dette forlaget har konkrete avtalar med forskjellige forfattarar. Første bok kjem i september. --Cato 16:47, 15 august 2007 (CEST)

Det som er feil, er at artikkelen vart oppretta att etter å ha vore sletta, utan at det har skjedd noko i mellomtida som gjer artikkelen leksikonverdig. Denne artikkelen burde ikkje ha vore her i det heile, han er her berre fordi du tek deg til rette utan omsyn til kva andre meiner, eller kva som er etablert praksis. Etter mi meining er det berre å sletta artikkelen, Wikipedia har ikkje betalt for å driva førehandsreklame for bittesmå verksemder som ikkje har gjort noko anna enn å skriva pressemeldingar. --Tannkrem 17:07, 15 august 2007 (CEST)
Cato; fakta er: Penna forlag er eit forlag som ikkje har gjeve ut ei einaste bok. Og ei bokutgjeving er som ein fødsel, anten så har det skjedd, eller ikkje. Her har det ikkje. Difor bør artikkelen slettast. Me skriv ikkje artiklar om «forfattarar» som har sitt første manus til vurdering i forlaga heller. --Ekko 19:24, 16 august 2007 (CEST)
Ja, då føreslår eg at vi godtek avgjersla til Ekko, og let artikkelen vere sletta til den fyrste boka kjem ut i september. --EIRIK\diskusjon 23:35, 16 august 2007 (CEST)

Før vi avsluttar denne diskusjonen vil eg gjerne få seie til Tannkrem at grunnen til at eg attopretta denne artikkelen var at eg følte at ikkje alle var samde om sletting. Dessutan bør han snarast lære seg å respektere personar/verksemder sjølv om han ikkje har høyrt om dei. Han seier nemleg at forlaget ikkje har gjort anna enn å sende ut pressemeldingar. Det er ein påstand som ikkje er noko anna enn respektlaus. Eg er nemleg ganske sikker på at forlaget har jobbe mykje meir med bøkene dei skal gje ut enn med pressemeldinga. Skjerp deg, Tannkrem. Sånn, Eirik. Då kan vi setje sluttstrek for denne diskusjonen. Med venleg helsing --Cato 23:43, 16 august 2007 (CEST)

Sjølvsagt har dei gjort noko. Når eg seier at dei ikkje har gjort noko, meiner eg at dei ikkje har gjort noko som har interesse for Wikipedia eller for ålmenta. Det er snakk om ei verksemd som enkelt og greitt ikkje har produsert noko. Det har ingenting med respekt for andre å gjera. Me skriv ikkje om nye bryggeri som ikkje har levert ein einaste dråpe øl eller fotballag som aldri har spela ein kamp heller.
Når noko er sletta, må du argumentera for og få aksept for at artikkelen skal vera her, før du opprettar han att. Sjølv om du føler eitt eller hitt. Det same gjeld når du vil sletta noko. Me har det ikkje så travelt på Wikipedia at nokon treng å ta slike avgjerder åleine. --Tannkrem 00:14, 17 august 2007 (CEST)