Diskusjon:Språk i Afrika

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Føreslår flytting til språk i Afrika. -- Olve 00:09, 4 desember 2006 (CET)

Eg var òg inne på den tanken, men ein slik artikkel vil verta meir omfattande, ettersom den òg må ha med okkupantspråka portogesisk, spansk, fransk, engelsk, nederlandsk, tysk, arabisk, osb. Er det ikkje betre å laga ein separat "Språk i Afrika" artikkel som handlar om dei språksosiale tilhøva i Afrika? Så kan artikkelen "Afrikanske språk" handla om dei opphavelege afrikanske språka (om det lingvistiske). For meg er språk berre ien hobby, så eg vil overlata avgjera til dei som arbeider fagleg med språk. --Sigmundg 00:19, 4 desember 2006 (CET)
Men lingvistikk-artiklar skal vel heller handla om språkfamiliar og slikt. Språk er jo ikkje inndelte i grupper ut frå fylke, land eller verdsdelar? Og afrikansk er vel ikkje eit ur-språk som andre har utvikla seg ut frå, slik som t.d. indoeuropeiske språk og urgermansk. Så eg trur eg er samd med Olve, sjølv om ikkje eg heller har peiling på språkvitskap. --Tannkrem 00:32, 4 desember 2006 (CET)
Ja, samanlikn med indiske språk, som er ei omdirigering til språk i India. Ein bør sjølvsagt nemne engelsk, fransk, spansk, portugisisk o.a. òg. -- Olve 00:36, 4 desember 2006 (CET)
Eg er meir på Sigmund sitt synspunkt: Vi har kategoriar som språk i India, der engelsk er med, men med indiske språk forstår eg språka som har opphav i India. Så afrikanske språk kan gje eit oversyn over språkfamiliane her, familievis, mens språk i Afrika blir sosiolingvistikk (der overlappinga mellom lista over afrikanske språk og lista over offisielle språk i Afrika som kjend er marginal. Trondtr 00:40, 4 desember 2006 (CET).
Da blir spørsmålet korleis dette er likt og ulikt språk i India vs. indiske språk. Artikkelkonvensjonane bør vel vera like her. Kva synest du/de? Kanskje vi kunne få eit ord frå Ranveig og/eller Arvind òg, sidan dei har arbeidd ein del med den problematikken. -- Olve 00:44, 4 desember 2006 (CET)
Ein språk i Afrika-artikkel kan jo godt ta for seg dei innfødde språka i ein historiebolk. Eg heller mot éin artikkel ettersom det ikkje er nokon språkfamilie som heiter «afrikanske språk». Kolonispråka og kreolane deira er no i dag fastgrodde i verdsdelen. --Ranveig 00:55, 4 desember 2006 (CET)
Det var ikkje noko stort ordskifte eller grubling før indiske språk vart ei omdirigeringsside. Det skjedde fordi nokon skreiv «Hei jeg heter Morten» der. Men eg er ikkje sikker på at me tarv to artiklar. Kan ikkje artikkelen om språk i Afrika omfatta dei opphavlege afrikanske språkfamiliane? Særleg sidan kvar av dei skal ha sin eigen artikkel. Kvifor tarv me ein annan artikkel berre for å gje ei oversyn over dei? -- Arvind 01:04, 4 desember 2006 (CET)

Ved nærmare ettertanke: Arabisk er nemnt som eit av dei språka som ikkje hører heime under afrikanske språk. I og med at arabisk er eit semittisk språk med mange nærme slektningar i Afrika OG at dei semittiske språka er ei undergruppe av afroasiatiske språk, som er ein av hovudspråkfamiliane i Afrika, så lurer eg på om dette ikkje kan gje litt assosiasjonar til raseinndeling. (Berre ha med «negerspråka».) Og da blir no eg litt uroleg... -- Olve 00:51, 4 desember 2006 (CET)

Arabisk er eit semitisk språk, som høyrer inn under afroasiatiske språk. Det var ikkje meininga å gje inntrykk av at det ikkje er eit afrikansk språk. Det kom inn som eit handels- og okkupant-språk, både i Aøraust-Afrika og i Nord-Afrika (eller heiter det Nordafrika?), men etter å ha fortreng mellom anna egyptisk og i stor grad tamazightiske språk (i Magreb) har arabisk i dag eit solid fotfeste i Nordafrika (Egypt, Magreb), men òg indirekte i Søraust-Afrika der det var opphav til mange ord i "det nye språket" Swahili. Det var ikkje meininga å driva raseinndeling av språk, noko som sjeldan fungerer, ettersom språk kan byttast ut på grunn av okkupasjon og/eller sterk ytre påverknad, døme: Scotland, Eire, Sjetland, Man. I tillegg til arabisk har ein dei tamazightiske språka i Magreb. --Sigmundg 01:16, 4 desember 2006 (CET)
Nei, eg skjøner da godt at du ikkje meinte det slik :-) Det var heller det at det lett kunne utvikle seg den leia med ei slik inndeling. :) Semittiske språk med afrikansk opphav er det no elles ein god del av òg... -- Olve 02:03, 4 desember 2006 (CET)
Korfor står det fire store språkfamiliar i lista i artikkelen, medan det er fem på kartet? stykkjet 16:06, 19 desember 2007 (CET)
Det hemg vel saman med at Niger-kongospråk er delt i "Niger-kongo A" og "Niger-kongo B". --Sigmundg 16:38, 19 desember 2007 (CET)
Nei, dersom du tel slik blir det seks språkfamiliar. Austrenesisk, med gassisk som språk er ikkje i artikkelen, men på kartet. stykkjet 22:12, 19 desember 2007 (CET)
Austronesisk reiknast ikkje som ein afrikansk språkfamilie, idet han ikkje har sitt opphav i Afrika, men i Søraust-Asia (sjå Austronesiske språk). Det er òg difor indoeuropeiske språk ikkje reiknast som ein afrikansk språkfamilie, sjølv om mange menneske snakkar indoeuropeiske språk i Afrika. Jon Harald Søby 00:35, 20 desember 2007 (CET)