Hopp til innhald

Diskusjon:Stian Heimlund Skjæveland

Sideinnhaldet er ikkje støtta på andre språk.
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Denne artikkelen er truverdig nok!--Titus 16. november 2008 kl. 20:40 (CET)[svar]

Kva slags kjelder har du brukt? Er det dei du oppgjev under Bakgrunnsstoff? Eg synest til dømes utsegner som kven kunstnaren har studert og teke inspirasjon frå bør underbyggjast. --Ranveig 16. november 2008 kl. 20:49 (CET)[svar]
Eg har vore i direkte dialog med kunstnaren, så det er inga tvil om det som står i artikkelen. Sjå t.d. artikkel på bokmål.mvh--Titus 16. november 2008 kl. 21:00 (CET)[svar]
Her på Nynorsk Wikipedia har me eit krav om at det me skriv, skal kunne dokumenterast. Å legga inn noko ein veit som ekspert er ikkje nok, fordi me som les ikkje er ekspertar. Me kan dermed ikkje vurdera om det som står er rett eller ikkje utan vidare. Dersom inspirasjon o.l. kan underbyggjast med intervju, meldingar eller utstillingskatolgar, kan det stå i ein artikkel her. Viss ikkje må det ut. --Ranveig 16. november 2008 kl. 23:08 (CET)[svar]
Ok. Då ber eg deg å kontakta kunstnaren sjølve for å få dette stadfesta, eller du kan lesa intervjua i Stavanger Aftenblad eller Strandbuen under bakgrunnsstoff. mvh--Titus 17. november 2008 kl. 07:39 (CET)[svar]
No er det ikkje slik det skal vera her. Den som ynskjer at noko skal stå i ein artikkel lyt sjølve vise til dei skriftlege kjeldene som trengs. Det står òg nokre vurderingar i artikkelen. Om slikt i det heile skal vera med bør det i teksten visast til ei autorativ kjelde (kven meinar dette). --Ekko 17. november 2008 kl. 09:12 (CET)[svar]
Å måtte kontakta folk (med andre ord, at ein ikkje har dokumentasjon) legg for stor byrde på lesarane og vil i dei fleste tilfella føra til at kunnskapen ikkje blir stadfest. Men eg ser no at det meste av det du skriv faktisk blir stadfesta i artiklane og nettstaden under Bakgrunnstoff. Flott! --Ranveig 17. november 2008 kl. 09:37 (CET)[svar]
Takk skal du ha, eg prøver så godt eg kan:-)mvh--Titus 17. november 2008 kl. 10:11 (CET)[svar]
Endrar tilbake slik artikkelen var, innkjøpa er kunstfagleg relevante for kunstnarar slik eg ser det. Hvis Orland har problem med dette, får han sjølve ta kontakt med kunstnaren eller dei involverte partane før han slettar.--Titus 19. januar 2009 kl. 20:56 (CET)[svar]
Eg ser at Knut endrar igjen, eg undrast over kvifor dette blir sletta? Sjå t.d på kunstnarens cv,e.l på artikkelen på bokmål og eng. Ein kan jo ikkje berre sletta relevante fakta?--Titus 19. januar 2009 kl. 21:08 (CET)[svar]
Orsak, eg såg ikkje at du hadde skrive her. Eg har ikkje vett på kva for innkjøp som er kunstfagleg relevante, og av omsyn til slike som meg, kunne du gjerne at grunngjeve betre. Men det kunne sjølvsagt Orland gjort, òg. --Knut 19. januar 2009 kl. 21:20 (CET)[svar]
Ok, då kjem eg å endra tilbake til opprinneleg artikkel.--Titus 19. januar 2009 kl. 21:28 (CET)[svar]

Titus, dette har me drøfta før. Argumentet om at dette må lesaren sjølv sjekke med kunstnaren er ikkje eit haldbart argument. Det er den som skriv artikkel som må skrive inn kjeldene. Kan du ikkje finne skriftlege kjelder? Artikkelen blir dessutan litt skeiv når det er lite omtale og mykje liste. --Ekko 19. januar 2009 kl. 21:59 (CET)[svar]

«Innkjøp »[endre wikiteksten]

Denne biografien imiterer ein kunstnarbiografi slik dei t.d. er skrivne i Norsk kunstnerleksikon. Lister over innkjøp i kunstnarbiografiar står der av fleire grunner: for å kunne spore opp bilete i samband med fotografering og utstillinger, og for å prove kunstnaren sitt gjennomslag i kunstfaglege vurderings- og innkjøpsnemnder. Difor er det interessant når ein kunstnar vert kjøpt inn, og kvar. Ein kunstnar som vert innkjøpt til Nasjonalgalleriet på si debututstilling kan seiest å ha gjort det godt.

Innkjøp som ikke er gjort av kunstfaglege instansar har sjølvsagt inga kunstfagleg bevisverdi, og er difor liksom-bevis på kunstnarleg verdi. Det kunne like gjerne ha stått namnet på privatpersoner som har kjøpt bileta. Dersom Titus kan føre prov for at fellesvaskeriet og kommunane har kunstfaglege innkjøpsnemnder så må vi sjølvsagt rette oss etter det. Inntil videre ser eg dette som eit ledd i Titus' stadige forsøk på å overdrive Skjævelands betydning. --MHaugen (Orland) 20. januar 2009 kl. 01:04 (CET)[svar]

Hm, ja, kven som har gjort innkjøpet er sjølvsagt viktig. Eg godtek denne argumentasjonen her. --Ekko 20. januar 2009 kl. 08:54 (CET)[svar]
OK, eg ser MHaugen (Orland) sjølvsagt også her er ein kunstekspert, men å meine at kulturleiarar i tre kommunar med kunstfagleg bakgrunn ikkje er kunstfaglege instansar og har inga kunstfagleg bevisverdi er vel litt under beltet spør du meg. Fint at bibliotekaren,bokanmeldaren,webredaktøren og kunsteksperten MHaugen (Orland) er ein slik nøytral administrator her på Wikipediaen.--Titus 20. januar 2009 kl. 10:26 (CET)[svar]
Sarkasmar er dårleg argumentasjon. Artikkelen vert neppe dårleg av at berre dei kunstfagleg tyngste innkjøparane er nemnt. Som tidlegare skrivi; om du dokumenterar det du skriv, har gode kjelder på at dette er riktig, så kan du sette inn mykje. Men kjelder må du ha, sarkasmar og halvkveda viser er ikkje tingen. I tillegg kjem etter mitt syn eit spørsmål om balanse. Det er ikkje naudsynt å ta med mange innkjøp i ein så liten artikkel om ein trass alt lokal kunstnar. Det held med dei viktigaste, då har du jo vist at han er godteke også utanfor lokalmiljøet. --Ekko 20. januar 2009 kl. 10:46 (CET)[svar]
Ok, men å sletta Rogaland Fylkesvaskeri bedriftskunstforening var jo ikkje vits, er jo tross alt ein stor bedriftskunstforening med kunstfagleg kompetanse.--Titus 20. januar 2009 kl. 10:58 (CET)[svar]
Eg bur i Rogaland, og kjenner nokre som har eit stort mål om å leve av kunsten sin. Eg har høyrt deo snakke om mange grupper, lag og personar som kan kjøpe inn kunst, stille ut kunst eller på andre måtar halde dei i live, men Rogaland Fylkesvaskeri bedriftskunstforening har eg aldri hørt nemnd. Namnet tilseier heller ikkje nokon stor kunstfagleg tyngde. Bedriftskunstlag er hobbylag. 3s 20. januar 2009 kl. 11:26 (CET)[svar]
Du må ikkje skriva av bedriftskunstlag som ubetydeleg, sjølv om det er di meining. Eksempelvis står «Statoil Bedriftskunstforening» for ei av de store innkjøpa og samla her til lands. Kunstgalleri i Noreg sitte på liste over alle bedriftskunstlag, men som nektas innsyn av ålmente. Du kan lura på kvifor. --Snorre-07 21. januar 2009 kl. 01:52 (CET)[svar]
Ok, eg gjev meg, takkar for kunstfaglege opplysningar og kompetanse innan kunstfaget.--Titus 20. januar 2009 kl. 11:38 (CET)[svar]
Eg studerer kunsthistorie, og har fast frilansavtale med lokalavisen som kunstkritikar, men ettersom eg ikkje har eksamen i meir enn 15 stp til no, har eg vore tilbakehalden med å flagge kunstfagleg ekspertise. Uansett er det sikkert ikkje godt nok for Titus. --MHaugen (Orland) 20. januar 2009 kl. 12:51 (CET)[svar]
Så flott, nå veit eg kven eg må spørja når det gjeld stor kunst. Får håpa du er til å stola på då, eg sår mine tvil..?:-)--Titus 20. januar 2009 kl. 13:18 (CET)[svar]
Det var det eg trudde, du driv å manipulerar og lyg her som på bokmål-siden, du er ikkje til å tru!, MHaugen (Orland)!!! Ta ein telefon til kommunane, kunstnaren el. se kunstnarens cv hvis du er så i tvil.--Titus 20. januar 2009 kl. 14:54 (CET)[svar]

Separatutstilling på Galleri Loyd 2006[endre wikiteksten]

Sidan eg er utestengd på bokmål-Wikipediaen av MHaugen (Orland), så brukar eg anledninga te å retta nokre småfeil i denne artikkelen. Utstillinga kunstnaren, Stian Heimlund Skjæveland hadde på Galleri Loyd i Oslo 2006, var ein separatutstilling og ikkje ein kollektivutstilling som MHaugen (Orland) hevdar. Hvis MHaugen (Orland) har problem med å godta dette er det berre for han og ta direkte kontakt med kunstnaren Stian Heimlund Skjæveland eller gallerist Roger Loyd for å få stadfesta dette. --Titus 28. september 2009 kl. 17:45 (CEST) Vedlegg I: Galleri Loyd Vedlegg II: Mob. til kunstnaren Stian Heimlund Skjæveland: 91 175 087--Titus 29. september 2009 kl. 13:47 (CEST)[svar]

Utsmykking på Arkeologisk Museum i Stavanger[endre wikiteksten]

Ser at MHaugen (Orland) hevdar at kunstnaren Stian Heimlund Skjæveland ikkje har utsmykka Arkeologisk Museum i Stavanger på Bokmål-artikkelen, så eg får vel til motmæle fortelja, sidan eg er utestengd av MHaugen (Orland), at eg nett har snakka med kunstnaren på mob. og han kunne fortelja meg, at han idag snakka med Bente Ruud ved Arkeologisk Museum i Stavanger ang.denne saka, og ho bekrefta utsmykkinga, utsmykkinga var ein skulptur i rustfritt stål kunstnaren hadde fått laga på Scana-Staal(Stålverket) på Jørpeland med utgangspunkt i helleristningane på Solbakk i Strand kommune, skulpturen var ein del av utsmykkinga på Arkeologisk Museum i fem år og er no i privat eige. Eg kjem til å følgje opp denne saka, så fort MHaugen (Orland) slepp meg inn i varmen att, så eg kan få svara for meg.--Titus 29. september 2009 kl. 17:39 (CEST)[svar]

For dei som bryr seg om dette: Titus er ei SPU (Singel purpose user) som stadig freister å få Skjæveland sin biografi til å sjå best mulig ut. Det gjer han mellom anna ved å oppretthalde tvetydigheter lengt mulig, dersom de kan virke rosende for kunstneren. Derfor vil han at det skal stå i artikkelen at Skjæveland har «utført ei utsmykking av AMS», ikke at «ein stålskulptur av Skjæveland sto i fem år ved AMS».
Når han får konkrete spørsmål som kan føre til avklaring vel han som regel å ikkje svare på dette, trekke ut tida, eller snakke om noka anna (sjå t.d. dette svaret, og dette «svaret»). --MHaugen (Orland) 2. oktober 2009 kl. 07:43 (CEST)[svar]
Eg må le!, men er det her me skal ta opp samtalane oss imellom?, så tilbake til AMS, så lenge eg har fått ref. frå kunstnaren at han har hatt ei utsmykking på AMS, stolar eg på han ang.denne saka, men om du kan koma med andre ref. frå AMS, så ber eg deg innhenta desse MHaugen (Orland). No må eg faktisk jobba litt her, men du er hjarteleg velkomen til å diskutera på diskusjonsida mi vh --Titus 2. oktober 2009 kl. 08:26 (CEST)[svar]
Som sagt: Snakke om noe anna, trekke ut tida, eller ikke svare.
Nei, Titus, tanken min var ikke at vi skulle gjenta samtalene her, men at mine medskribenter på nn:wp skal vært orientert om din strategi og virksomhet.
Ei kunstnerisk utsmykking er ikke noe man «har hatt». En kunstnerisk utsmykning er en permanent installasjon ved et bygg eller et anlegg, og den forståelsen har jeg fått bekreftet fra kunnige folk. Jeg kan forstå at Titus ønsker å opprettholde tvetydigheten her, ettersom det er hans strategi for å gjere Skjævelands cv mest mulig imponerende. --MHaugen (Orland) 2. oktober 2009 kl. 09:08 (CEST)[svar]

Tilbakestilte tydelig partisk redigering, Wikipedia er ingen lenkesamling[endre wikiteksten]

Har tilbakestilt partisk redigering, Wikipedia er ingen lenkesamling og påstander må belegges med referanser, se forøvrig disksjon om samme på språkversjonene på bokmål og engelsk. Ulflarsen 22. november 2011 kl. 16:41 (CET)[svar]

Eg synest artikkelen ser bra ut slik han fremstår og ser ingen lenkesamling sammenlignet med tilsvarande sider. --Snorre-09 26. januar 2012 kl. 13:05 (CET)[svar]
Jeg fjernet en ekstern lenke til vedkommendes private galleri, det er allerede to eksterne lenker der og det bør være mer enn nok. Wikipedia er ikke et forum for markedsføring av egne prosjekter. Ulflarsen 27. januar 2012 kl. 13:02 (CET)[svar]

Foreslått sletting av sidan iht kunstnaren Stian Heimlund Skjæveland pga hån/sjikane. --Snorre-09 28. januar 2012 kl. 16:42 (CET)[svar]

Eg finn korkje hån eller sjikane, berre grei, nøytral og referansestøtta informasjon. Eller har eg misforstått, er det debatten kring artikkelen du vil ha sletta? --Kaitil 28. januar 2012 kl. 17:38 (CET)[svar]
Kva er det som er hånande eller sjikanøst i artikkelen? Eg ikkje i stand til å sjå noko slikt her.
Det som derimot burde slettast er denne sida her (Wikipedia:Sletting/Stian Heimlund Skjæveland), slettediskusjonar skal liggje på diskusjonssida til artikkelen: Diskusjon:Stian Heimlund Skjæveland. --89.8.53.219 28. januar 2012 kl. 18:33 (CET)[svar]
Fjerna slettemerke, artikkelen er temmeleg lik den tilsvarande på nbwp. --Kaitil 5. februar 2012 kl. 06:45 (CET)[svar]

Sheim of Norway[endre wikiteksten]

Rulla attende kunstnarnamnet Sheim of Norway, ser ikkje at det er kjelder til det. stykkjet (diskusjon) 23. april 2013 kl. 13:43 (CEST)[svar]

Hvis ein hadde hatt tid til å sjå, så hadde ein nok sett at det er bakgrunn for desse endringane, både på heimesida til kunstnaren og til dømes Instagram. Kvifor slettar du utstillingane og teknikken han arbeidar i, lurer eg på?--Titus (diskusjon) 23. april 2013 kl. 14:23 (CEST)[svar]

Meinte berre å ta vekk Sheim of Norway, forsvann veir så var det umedvete. stykkjet (diskusjon) 23. april 2013 kl. 23:29 (CEST)[svar]
Så flott då:-)--Titus (diskusjon) 24. april 2013 kl. 13:39 (CEST)[svar]