Diskusjon:Vern mot CBRNE

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Utdatert? Andre problemer med artikkelen?[endre wikiteksten]

Det er mulig at denne artikkelen bør være en fleirtydingsside.

Og kanskje artikkelen bør ha en mal, som viser at den trenger oppdatering?

Jeg synes å huske at SNL ikke har en artikkel som heter "ABC-vern".
(I såfall bør kanskje en liten lampe begynne å blinke, mht. artikkelen.) Sju hav (diskusjon) 11. juli 2018 kl. 19:16 (CEST)

Vern mot ABC-våpen?[endre wikiteksten]

Her er den (referanseløse) forklaringa til "no-wiki" om ABC-våpen:
"ABC-våpen (også kalt ikke-konvensjonelle våpen) er et samlebegrep som brukes om de tre hovedgruppene av «utradisjonelle» våpentyper: atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen. Forkortelsen ABC kommer av de engelske begrepene: Atomic, biological, chemical. De siste årene har også begrepet masseødeleggelsesvåpen (engelsk: Weapons of Mass Destruction eller WMD) blitt mye brukt i omtale av disse våpnene. På engelsk og i NATO har forkortelsen CBRNE (engelsk: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive) tatt over for ABC.

ABC-våpen er konstruert for å drepe et stort antall mennesker, hovedsakelig sivile. ABC-trusselen tvinger også militært personell til å bruke beskyttelsesutstyr som begrenser deres bevegelsesfrihet og utholdenhet." Sju hav (diskusjon) 11. juli 2018 kl. 19:24 (CEST)

Slette-forslag[endre wikiteksten]

Slett:
SNL sitt oppslag på "ABC", dreier seg om en utenlandsk avis.
Det kan tyde på at ABC-vern ikke er en opplagt greie, for Hvermansen, når hen ser artikkelens navn for første gang.
(Hvis man legger SNL til grunn, så er jo ABC-vern,
at man vernes mot en spesifikk utenlandsk avis.) Sju hav (diskusjon) 13. juli 2018 kl. 07:16 (CEST)

Store norske leksikon har oppslag om ABC-våpen og eit stutt tilvising på ABC-krigføring. Dessutan nyttar dei omgrepet ABC-vern i ein artikkel. --Njardarlogar (ordskifte) 14. juli 2018 kl. 18:40 (CEST)
Bare én SNL-artikkel som nevner ABC-våpen-vern, tar jeg som enda et tegn på at ABC-greia fortsatt er på vei ut av språket (siden 2000-tallet), slik man kan tolke artikkelen om masseøydeleggingsvåpen.
Det er nok nøkkelordet masseøydeleggingsvåpen som bør gjelde her til gards.
(Har ikke noe i mot Allkunne, til tross for begrepet masseøydeleggingsvåpen, kanskje ikke har kommet til Ivar Aasen-tunet enda.)
Hvis noen kan bevise at begrepet masseøydeleggingsvåpen ikke har nådd nynorsk-satsinga til NRK, hadde det vært noe. Sju hav (diskusjon) 14. juli 2018 kl. 19:35 (CEST)

Begrepet ABC var i bruk [på engelsk] på 1950-tallet, til det blei erstatta av begrepet NBC, skriver en-wiki [1] tilsynelatende uten referanse. Sju hav (diskusjon) 16. juli 2018 kl. 10:59 (CEST)

  • [Vern eller] beredskap mot CBRNE-hendelser, synes å være et begrep som støttes av tittelen på ei norsk bok fra 2015.
(Se bokmål-wiki "CBRNE".)
  • "Beredskap mot CBRNE-hendelser", er hva Regjeringen skreiv rundt 2016.
  • CBRN er hva nettstedet [2] til Ingeniørbataljonen skriver (i dag).
(Ett CBRN-kompani, skreiv [3] nettstedet (til Bataljonen) om i 2014.) Sju hav (diskusjon) 16. juli 2018 kl. 11:20 (CEST)

Med navnet "Vern mot CBRNE",
kan artikkelen beholdes, etter mitt syn.

Endre namn[endre wikiteksten]

Masseøydeleggingsvåpen er nok det rette nøkkelordet.

eller

er nok hva artikkelen bør hete, viss den skal beholdes. Sju hav (diskusjon) 15. juli 2018 kl. 08:56 (CEST)

Eg ser ikkje at du har kome med kjelder for påstanden om at ABC-nemninga er på veg ut. --Njardarlogar (ordskifte) 15. juli 2018 kl. 10:50 (CEST)
Behøvde ikke å gå så langt for å finne dette (og viss du ikke er enig i hva "Kilden" skriver, anbefaler jeg at du legger inn en "Kjelde manglar"-mal):
"Sidan om lag 2000 er også omgrepet masseøydeleggingsvåpen (engelsk Weapons of Mass Destruction, WMD) blitt vanlegare å bruka om slike våpenslag.".
Det finnes lite grunn til å tro at ABC-vern blir et mere vanlig begrep, når det som det skal vernes mot, mer og mer omtales som masseøydeleggingsvåpen, enn ABC-våpen. Sju hav (diskusjon) 15. juli 2018 kl. 18:58 (CEST)
Det finst mykje her inne some kunne trengt ein kjelde saknar-mal, og stundom slengjer eg sjølv på slike. Men ein Wikipedia-artikkel vert ikkje ei betre kjelde av at det ikkje finst ein slik mal i den siterte teksten.
Hadde ein hatt gode kjelder ville det kanskje vore ei grei sak å avgjera kva ein skal gjera med ABC-omgrepa. SNL skriv sjølv i artikkelen for masseøydeleggingsvåpen at masseøydeleggingsvåpen er synonymt med ABC-våpen, men dei er neppe den beste kjelda. Hadde me hatt gode kjelder som i noko detalj gjorde greie for korleis nemningane har utvikla seg over tid og i kva grad dei er synonyme, ville det vore stas.
I mellomtida er det inga krise at me har ein artikkel om «ABC-vern» (men eg eit veit ikkje heilt korleis det er med det opphavsrettlege; artikkelen er kanskje for lik sjølv om kjelda er stutt, og Allkunne har me hatt vanskar med før). --Njardarlogar (ordskifte) 15. juli 2018 kl. 21:51 (CEST)
Masseøydeleggingsvåpen og ABC-våpen, er synonymer.
Og sistnevnte er gammaldags. I tillegg er den blitt mindre relevant på norsk, i den grad man snakker om
Der man før hadde ABC, blir det nå på norsk,
"KBK", mer eller mindre. (Man skriver jo ikke "Nuclear" og "Chemical", på norsk.
Trenger vi en referanse på sistnevnte, og en referanse på at himmelen er blå?) Sju hav (diskusjon) 15. juli 2018 kl. 22:33 (CEST)

Mulige søkestrenger[endre wikiteksten]

Jeg har søkt "counter WMD".

hva man får svar på da.
Gode treff, men man er alltid på jakt etter bedre treff.
Forslag til søkeord eller søkestreng? Sju hav (diskusjon) 15. juli 2018 kl. 22:20 (CEST)