Eclipse

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Eclipse er eit ord for formørking (til dømes solformørking) på engelsk. Ordet er nytta som namn på ulike fenomen, til dømes:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.