Einsidig industristad

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Einsidig industristad er ein tettstad der industriverksemd er dominerande. Gjerne er det berre eitt føretak som dominerer staden. I Noreg er mange einsidige industristader bygd opp på grunn av rik tilgang på vasskraft i området.

Bakgrunnsstoff[edit | edit source]