Ekstinksjonskoeffisienten

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ekstinksjonskoeffisienten syner til forskjellige mål på absorpsjon av lys i eit medium.

I kjemi er massedempingskoeffisienten og molar ekstinksjonskoeffisient to parametrar som definerer kort mykje eit stoff absorberer lys ved ei viss bølgjelengd per mol eller per molar konsentrasjon.

I fysikk er ekstinksjonskoeffisienten ein imaginær del av refraksjonsindeksen.