Hopp til innhald

Ekvivalens

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ekvivalens tyder likeverd (av latin aequus = «lik» og valere = «å gjelde»). Ekvivalent er eit slektande ord som tyder «likeverdig». Begge har fleire spesielle tydingar


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.