Enaresamisk syntaks

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Enaresamisk syntaks er eit oversyn over setningslæra til enaresamisk. Enaresamisk er eit SVO-språk. Syntaksen har store fellestrekk med finsk, og med nordsamisk snakka i Finland.

Nominalfraser[endre | endre wikiteksten]

Enaresamiske nominalfraser har strukturen

Possessoren står i genitiv. Viss frasen inneheld ein kvantor (som t.d. talord) står substantivet i partitiv. Adjektivet står som regel i ei eiga attributtform. Fleire av stammetypene for adjektiv kongruerer likevel i kasus med substantivet. Her skil enaresamisk seg frå nordsamisk, der berre adjektivet buorre "god", kongruerer med substantivet.


Adposisjonsfraser[endre | endre wikiteksten]

Enaresamisk har ca. 12 preposisjonar og ca. 10 gonger så mange postposisjonar,

Verbfraser[endre | endre wikiteksten]

Setningsstruktur[endre | endre wikiteksten]

Litteratur[endre | endre wikiteksten]

  • Nelson, Diane 200x: Case and adverbials in Inari Sami and Finnish. In Peter Svenonius (ed) Proceedings of the 19th Scandinavian Conference of Linguistics. Nordlyd.
  • Nelson, Diane & Toivonen, Ida (2003) Counting and the grammar: Case and Numerals in Inari Sami. In Nelson & Foulkes (2000) Leeds Working Papers in Linguistics & Phonetics 8. In Nelson & Manninen (eds) Generative Approaches to Finnic and Saami Linguistics, CSLI.
  • Toivonen, Ida. 2002. The relationship between agreement and grammatical functions in Inari Sami and Finnish
  • Toivonen, Ida 2007. Microvariation in Inari Saami. In: Jussi Ylikoski and Ante Aikio, eds., Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahti miessemánu 21. beaivve 2007. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 253. Helsinki. 363-374
  • Toivonen, Ida 2007. Verbal agreement in Inari Saami. In: Ida Toivonen and Diane Nelson, eds., Saami Linguistics, CILT 288, 227-258. John Benjamins.
  • Toivonen, Ida og Petter Morottaja 2017. Some notes on Inari Saami syntax and morphology. pdf