Endogen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Endogen er eit omgrep for noko som kjem innanfrå eller som vert årsaka av indre faktorar.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.