Hopp til innhald

Estimering

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Estimering er ei statistikk ei utrekning av overslag eller estimat for ukjende storleikar av interesse på bakgrunn av innsamla datamateriale. Estimering vert nytta i statistisk analyse av data som inneheld utryggleik og variasjon. Om til dømes observasjonane er eit tilfeldig utval frå ein populasjon, så er det det aritmetiske middeltalet (gjennomsnittet) eit vanleg brukt estimat for middelverdien av populasjonen.

Estimatoren er ein funksjon av dei stokatiske variable som vert nytta til å rekne ut estimatet. Eit estimat er den verdien estimatoren får når ein set inn eit konkret datamateriale for variablane. Gjennomsnittet av dei to variablane og er estimatoren

Med verdiane 2 og 4 for og er x¯ = 3, og 3 er estimatet.

Estimeringsteori er ein teori for val av beste estimator.