Hopp til innhald

Extinction Rebellion

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Logoen nedst, timeglassymbolet over. Frå ein plakat brukt under ein demonstrasjon i London den 23. november 2018

Extinction Rebellion (ofte forkorta XR, norsk: «Opprør mot utrydding») er eit internasjonalt systemkritisk aktivistnettverk og ei sosiopolitisk rørsle med røter i miljørørsla og den britiske greina av Occupy-rørsla.

XR vart skipa i mai 2018 og praktiserer ikkje-valdeleg motstand og sivil ulynad for å tvinge styresmaktene til innsats mot klimakollapsen, tap av biologisk mangfald og mot risikoen for sosialt og økologisk kollaps.[1][2] Dei krev radikale tiltak mot global oppvarming gjennom eit tredelt krav til styresmaktene: Sei sanninga, handle no og utvid den politiske arenaen med eit borgarråd for klima og økologi. Extinction Rebellion Norge vart offisielt stifta den 16. desember 2018 som eit lag og ein ideell organisasjon.[3] Særleg i Storbritannia har XR oppnådd merksemd gjennom aksjonar som har lamma infrastruktur og ved demonstasjonar i parlamentet. I Noreg var aksjonistar ansvarlege for ein demonstrasjon som braut av eit stortingsmøte den 12. juni 2019.[4]

Rørsla brukar eit sirkla timeglas, kjent som utryddingssymbolet, som ei åtvaring om at tida raskt renn ut for mange artar.[5][6]

Manifest[endre | endre wikiteksten]

Krav

Extinction Rebellion sin internasjonale nettstad gjev følgjande målsetting:[7][8]

 1. Styresmaktene må fortelje sanninga ved å erklære ein klimatisk og økologisk naudsituasjon, samarbeide med andre institusjonar for å kommunisere hastverk for endring.
 2. Styresmaktene må handle no for å stanse tap av biologisk mangfald og redusere klimagassutslepp til netto null innan 2025.
 3. Styresmaktene må opprette og leiast av avgjerslene frå eit borgarråd[9] om klima og økologisk rettferd.
Fastlagde prinsipp

På nettsida deira kan ein vidare lese om prinsippa, sitat:[10][2]

 1. «Vi har ein felles visjon om endring. Vi ønsker å skape ei levedyktig verd for alt liv som kjem etter oss.»
 2. «Vi gjer det som krevst. Vi har som mål å tvinge fram naudsynt systemendring ved å mobilisere 3,5 % av folkesetnaden - det vil skje ved å bruke metodar som 'momentum-driven organisering'.»
 3. «Vi treng ein levedyktig kultur. Vi ønsker å skape ein kultur som er livskraftig, motstandsdyktig og med evne til tilpassing.»
 4. «Vi utfordrar oss sjølve og det giftige systemet vi lever i. Vi forlèt komfortsonene og går til aksjon for å skape endring.»
 5. «Vi verdset refleksjon og læring. Etter handling følger ein syklus med handling, refleksjon, læring og planlegging av komande aktivitetar og aksjonar. Vi tar lærdom frå andre rørsler og hendingar og av eigne røynsler.»
 6. «Vi ønsker alle velkomne med heile seg. Vi arbeider aktivt for å skape tryggare og meir tilgjengelege arenaer for alle.»
 7. «Vi går inn for å redusere konsentrasjonar av makt. Vi ønsker å bryte ned hierarki av makt for ei meir rettferdig deltaking.»
 8. «Vi klandrar ingen. Vi lever alle i eit defekt system kor ein ikkje kan klandre einskilde individ.»
 9. «Vi praktiserer ikkje-vald. Ikkje-vald er den meste effektive måten å få til endring på.»
 10. «Vi er grunnlagde på sjølvstyre og desentralisering. Saman skaper vi de verktøy vi treng for å utfordre makta. Alle som følger kjerneverdiane åt organisasjonen kan gå til aksjon i Extinction Rebellion Noreg sitt namn.»[11]

Metodar og aksjonsformer[endre | endre wikiteksten]

Extinction Rebellion ønsker å oppnå ei felles, verdsomspennande kjensle av tidspress for å takle klimakollapsen.[12] Ei rekke aktivistar i rørsla aksepterer arrestasjon og fengsling,[13] noko som liknar masseangrepstaktikken til antikrigsgruppa «Committee of 100» i 1961.

I tråd med krav nummer ein i manifestet, arbeider XR for å styresmakter verda over skal erklære klima og økologisk naudsituasjon, både på lokale nivå og på nasjonalt nivå. Etter ei rekke protestar arranget av XR over fleire veker i Storbritannia, godkjente parlamentet den 1. mai 2019 eit framlegg om å få iverk ei slik erklæring.[14] Den 8. mai blei det lagt framlegg om at Stortinget skulle erklæra den globale oppvarminga som nasjonal naudsituasjon i Noreg.[15]

Å spele død er ei protestform som vart nytta på Naturhistorisk museum i London den 22. april 2019. Fleire hundre menneske la seg ned under skjeletta til utdøydde dinosaurar og øgler.[16] I Noreg vart ei slik protestform nytta då 30 aktivistar frå Extinction Rebellion la seg ned utanfor inngangen til Equinor sitt Oslo-kontor om morgonen den 13. mai 2019.[17]

Essaysamlinga This is not a drill: An extinction rebellion handbook inneheld strategi og råd for planlegging av ikkje-valdelege aksjonar i Extinction Rebellion rørsla sitt namn.

XR i Storbritannia[endre | endre wikiteksten]

«Rebellion Day» på Blackfriars Bridge, 17. november 2018
Foto: Julia Hawkins

Extinction Rebellion vart oppretta i Storbritannia i mai 2018 med rundt hundre akademikarar som signerte ei oppmoding til handling til støtte i oktober 2018,[18] og vart lansert i slutten av oktober av Roger Hallam, Gail Bradbrook, Simon Bramwell og andre aktivistar frå kampanjegruppa 'Rising Up!'[18] Den 9. desember 2018 vart eit anna ope støttebrev underteikna av ytterlegare hundre akademikarar.[19]

Ei første samling fann stad på Parliament Square i London 31. oktober, og trakk meir enn tusen menneske til å høyre opprørserklæringa[20] mot den britiske regjeringa. Her deltok mellom anna Greta Thunberg, britiske miljøpolitikarar og journalistar som skriv om miljøsaker. I etterkant vart 15 deltakarar arresterte for ein protest i kjørebanen.[20]

Den 17. november 2018, i det som vart kalla «Rebellion Day», deltok rundt 6000 menneske i ein koordinert aksjon for å sperre dei fem hovudbruene over Themsen i London i fleire timar. Aksjonen førte med seg stor uro av trafikk etterfølgt av 70 arrestasjonar.[21][22][23][24][25] The Guardian skildra det som «ei av dei største handlingane med fredeleg sivil ulydnad i Storbritannia på fleire tiår.»[21][26]

Frå Extinction Rebellion si markering i «sommaropprøret» i Bristol 16. juli 2019

Seinare fann det stad punktvise aksjonar av XR rundt om i landet. «Sommaropprøret» frå 15. til 20. juli 2019 vart arrangert i Bristol, Leeds, Cardiff, Glasgow og London. Protestane i desse byane fokuserte på fleire trugsmål: stigande havnivå, flaum, brannar, tap av avlingar og ekstremvêr, med fem ulike farga båtar merkte «Act Now» og andre meldingar på kvar stad.[27] Det var monalege avbrot i trafikken på protestplassane.[28]

XR i andre land[endre | endre wikiteksten]

Extinction Rebellion Australia heldt ein «erklæringsdag» 22. mars 2019 i Melbourne, Adelaide, Sydney og Brisbane. Demonstrantar samla og protesterte for å krevje at regjeringar og media erklærer klimakrisa som ein naudssituasjon. På tampen av den internasjonale opprørsdagen, 15. april, okkuperte ei XR-gruppe underhuset til parlamentet.[29]

Aksjonar vart planlagde for veka som startar 15. april 2019, i 27 andre land inkludert Irland, Australia, Canada, Frankrike, Sverige, Tyskland, Colombia, New Zealand[21][30][31] og i New York City for ein nasjonal handlingsdag for USA.[32]

15. april okkuperte XR-aktivistar delar av Den internasjonale straffedomstolen i Haag og danna menneskelege kjedar før dei vart arresterte.[33] Liknande handlingar vart organiserte av XR-grupper i Berlin, Heidelberg, Brussel, Lausanne, Madrid,[34] Denver og Melbourne.[35] I New York City, den 17. april, samla ei XR-gruppe på 300 seg utanfor rådhuset for å krevje at byrådet erklærer ein klimakriminalitet med over 60 arresterte etter å ha okkupert gata og hengt banner frå lyktestativ.[36][37] 19. april forstyrra XR-aktivistar ei jernbanelinje i Brisbane, Australia.[38]

International Rebellion[endre | endre wikiteksten]

Hausten 2019 heldt XR aksjonar over to veker som dei kalla International Rebellion".[39] Det blei halde markeringar i over 60 byar overheile verda.[40]

Måndag 7. oktober 2019 heldt Extinction Rebellion (XR) ein global dag av sivil ulydnad i store byar over heile verda.[41] Demonstrantar i Berlin samla seg ved Sigerssøyla nær Brandenburgporten om morgonen.[42] Demonstrasjonen fortsette til Potsdamer Platz om kvelden, der det på eit tidspunkt var 3000 demonstrantar til stades, ifølgje lokale media. Demonstrantar blokkerte vegar i heile Australia og New Zealand,[43] og politi i Sydney arresterte minst 30 personar.[41] I Amsterdam blei over 100 demonstrantar arresterte etter at dei sette opp ein teltleir på hovudvegen utanfor Rijksmuseum.[41] I Paris okkuperte rundt 1000 demonstrantar støtta av gule vestar-rørsla eit kjøpesenter.[41] I Wien blokkerte demonstrantar traffik i byen.[41]

London[endre | endre wikiteksten]

I London planla gruppa aksjonar frå 7. til 19. oktober for å kreva at styresmaktene skulle gjera noko for å takla klimakrisa.[40][44] Ein "opningsseremoni" fann stad 6. oktober ved Marble Arch med over tusen menneske til stades.[45][46] 7. oktober stoppa demonstrantar normalt virke i Westminster i sentrale London ved å blokkera Whitehall, The Mall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Trafalgar Square, Downing Street og Victoria Embankment.[47] 8. oktober hadde ei delgruppe av Extinction Rebellion som omfatta vitskapsmannen Matthew Shribman organisert ein leveranse av 1000 utanfor Det britiske parlamentet.[48][49] Dei 650 første var øyremerkte britiske parlamentsmedlemmer.[50][51] Over 400 parlamentsmedlemmer henta trea sine, og nokre av dei gjekk offentleg inn for å raska på skogplantinga i landet.[52]

10. oktober forstyrra aktivistar tilgangen til London City Airport, og to aktivistar som hadde kjøpt bilettar forseinka to flyavgangar.[53][54] 11. oktober hindra aktivistar tilkome til BBC sitt hovudkvarter Broadcasting House.[55][56] Den 11. oktober var over 1000 menneske blitt arresterte.[57]

Red Brigade-demonstrantar ved London Stock Exchange

12. oktober heldt XR ein «gravferdsprosesjon» langs Oxford Street som ifølgje dei hadde 20 000 deltakarar.[58]

14. oktober okkuperte hundrevis av XR-aktivistar Bank junction utanfor Bank of England i finansdistriktet City of London, for å demonstrera mot finansinstitusjonar som støtter miljø-øydelegging ("funding environmental destruction").[59][60] Den kvelden la politiet ned forbod mot alle Extinction Rebellion-protestar i heile London under seksjon 14 av Public Order Act 1986.[61][62] Rundt same tid byrja politiet å reinska Trafalgar Square for folk og telt, som dei tidlegare hadde late vera okkupert.[62]

Forbodet blei kraftig kritisert.[63][64] XR klaga avgjerda inn for retten.[65] 6. november avgjorde high court at avgjerda var lovstridig fordi ho gjekk utover rammene gjevne politiet av loven.[66]

XR fortsette med ein protest utanfor Department for Transport den 15. oktober, i protest mot stadig utbygging av vegar og flyplassar.[67]

16. oktober heldt mødrer med småbarn ein sitt-ned-aksjon utanfor Google sitt hovudkvarter i London, i protest mot at selskapet gav pengar til klimaskeptikarar.[68] Ved same bygning klatra XR Youth oppå inngangen til YouTube sitt kontor med eit banner som sa: «YouTube, stop climate denial».[68]

17. oktober retta aktivistar protestar mot tog- og undergrunnstenester nær finansdistriktet Canary Wharf ved å klatra oppå eller lima seg sjølv til tog i Shadwell, Stratford og Canning Town.[69] Ved Canning Town blei ein aktivist dregen av eit tog og banka av rasande reisande.[69][70] XR blei kritisert for å gje blanda signal ved å blokkera offentlege transportmiddel.[71][72][73][74][75] XR bad om orsaking gjennom ei pressemelding,[76] og ein talsmann for rørsla kalla protesten eit stort sjølvmål.[77]

18. oktober blei Oxford Circus blokkert med ein pyramidstruktur laga av trestokkar, som nokre låste seg fast til og andre klatra oppa.[78][79] Ein aktivist klatra halvvegs opp Big Ben ved hjelp av eit stillas som stod der og opna to store protestbanner.[80][81]

20. oktober blei det halde ein protest-performance i National Portrait Gallery mot at galleriet tok imot sponsormiddel frå BP.[82] Protesten fann stad på den siste dagen av BP Portrait Award-utstillinga.[83]

«International Rebellion» skal ha hatt 30 000 aktivistar i London.[84]

XR i Noreg[endre | endre wikiteksten]

Demonstrasjon mot cruisetrafikken i Kristiansand i oktober 2019.

Extinction Rebellion Norge er ei norsk avdeling av den internasjonale XR-rørsla, og er registrert som ein sjølvstendig samskipnad frå desember 2018.[3] Førsteamanuensis Inger Østenstad ved Universitetet i Oslo er registrert som styreleiar, og Dag Kolstø er talsmann for XR i media, elles er lite offentleg kjent om medlemsmassen.[85] Internt er det ingen hierarktisk organisatorisk struktur.[9]

Stønader frå ikkje-medlemmer[endre | endre wikiteksten]

25 representantar frå norsk kulturliv, akademia og forskingsinstitusjonar sluttar seg til opprørserklæringa til Extinction Rebellion Norge. Erklæringa startar med å referere til § 112 i Grunnloven:[86]

«Opprørserklæring
Grunnlovens paragraf 112, første ledd
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. ....»

Under «International Rebellion» som starta 15. april 2019, kom handlingar og fråsegner om stønad frå ulike kjelder, inkludert ein tale av skodespelaren Emma Thompson, eit planlagt besøk av skolestreikleiar Greta Thunberg, og utsegner frå tidlegare Nasa-forskar James Hansen og lingvist og aktivist Noam Chomsky.[87]

Ein studie utført dei to første dagane av okkupasjonen i midten av april i London fann at 46 % av dei spurde støtta opprøret,[88] Likevel fann ei større meiningsmåling seinare at stønaden hadde gått ned og at 52 % av dei spurde no motsette seg handlingar som hadde som mål å «stenge London»[89] då protestane 17. april blokkerte tilgangen til transportmiddel inkludert bussar.[90][91]

I mai 2019 stod Roger Hallam og åtte andre som kandidatar i vala til Europaparlamentet i London og South West England- valkrinsane som uavhengige av klimautfall.[92][93] Mellom desse vann dei 7416 av dei over 3,9 millionar totale stemmar som vart gjeve i dei to valkrinsane.[94][95]

I juni 2019 bad meir enn 1000 helsepersonell inkludert spesialistar, akademikarar og prominente frå helseinstitusjonar i Storbritannia, om utbreidd ikkje-valdeleg sivil ulydnad som svar på «sårt utilstrekkeleg» regjeringspolitikk for utfolding av økologisk krise. Dei bad politikarar og nyheitsmedium om å møte fakta om den utbreidde økologiske naudsituasjonen og setje i verk tiltak. Dei støtta skolestreikrørsla og opprøret mot utrydding.[96]

I juli 2019 lanserte Trevor Neilson, Rory Kennedy og Aileen Getty Climate Emergency Fund,[97][90] inspirert av Greta Thunberg og demonstrantar for Extinction Rebellion i Storbritannia i april.[91] Det gav nesten ein halv million pund til opprørsgrupper i New York City og Los Angeles og skolestreik for klimagrupper i USA.[97][90][91]

Måloppnåing[endre | endre wikiteksten]

Nokre av måla til Extinction Rebellion er blitt nådde. 1. mai 2019 erklærte Det britiske parlamentet ein klimatisk naudsituasjon, som det første landet i verda.[98] Det same hadde mange lokale styresmakter i landet gjort.[99][100] Før det britiske parlamentsvalet i 2019 heldt Channel 4 den første fjernsynsdebatten om klimaendingrar nokonsinne med partileiarar til stades.[101]

Rørsla bidrog til å auka merksemda kring globale miljøproblem i 2019.[102] Ho voks kraftig, og ved byrjinga av oktober 2019 fanst det rundt 485 ulike grupper knytte til Extinction Rebellion i verda.[103] Ho blei kritisert for å støyta frå seg moglege støttespelarar og kasta bort politiressursar gjennom taktikkane sine, men fekk nokså stor støtte i ei britisk meiningsmåling, særleg blant den yngste befolkningsgruppa.[104]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Referansar
 1. Matthew Taylor (26. oktober 2018). «'We have a duty to act': hundreds ready to go to jail over climate crisis». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 2. 2,0 2,1 «A Declaration of International Non-Violent Rebellion Against the World's Governments for Criminal Inaction on the Ecological Crisis» (PDF). Extinction Rebellion. April 2019. Arkivert frå originalen (PDF) 28. november 2018. Henta 1. september 2019. 
 3. 3,0 3,1 Extinction Rebellion Norge innføring i Einingsregisteret, Brønnøysundregistera, stifta 16. desember 2018. Henta 1. september 2019
 4. NTB (17. juni 2019). «Over 100.000 kroner i bot for klimabråk på Stortinget». Aftenposten. Henta 8. september 2019. 
 5. «Extinction Symbol». Extinction symbol information. 
 6. Rose, Steve (16. april 2019). «How the symbol for extinction became this generation's peace sign». The Guardian. 
 7. «Who are Extinction Rebellion and what do they want?» (på engelsk). 16. juli 2019. Henta 1. september 2019. 
 8. «Extinction Rebellion». Rebellion.earth. Henta 1. september 2019. 
 9. 9,0 9,1 Verdibørsen: Extinction Rebellion; klimakampen hardner til. NRK podcast 20. august 2019. Henta 8. september 2019
 10. «About Us». Extinction Rebellion. Henta 1. september 2019. 
 11. «Extinction Rebellion Norge». Extinction Rebellion. Arkivert frå originalen 2. september 2019. Henta 2. september 2019. 
 12. Farand, Chloe (23. november 2018). «Extinction Rebellion eyes global campaign». The Ecologist. Henta 1. september 2019. 
 13. Rinvolucri, Bruno; Lamborn, Katie (22. november 2018). «'We can't get arrested quick enough': life inside Extinction Rebellion – video». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 14. «UK Parliament declares climate change emergency». BBC News. 1. mai 2019. Henta 2. september 2019. 
 15. «Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken med flere om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon». Stortinget. 8. mai 2019. Henta 2. september 2019. 
 16. Frances Perraudin (22. april 2019). «Extinction Rebellion arrests pass 1,000 on eighth day of protests». The Guardian. Henta 2. september 2019. 
 17. Ludvig Gundersen (13. mai 2019). «Spilte død for å protestere mot olje og gass». Budstikka. Arkivert frå originalen 2. september 2019. Henta 2. september 2019. 
 18. 18,0 18,1 Alison Green; et al. (26. oktober 2018). «Facts about our ecological crisis are incontrovertible. We must take action». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 19. Vandana Shiva; et al. (9. desember 2018). «Act now to prevent an environmental catastrophe». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 20. 20,0 20,1 Taylor, Matthew (31. oktober 2018). «15 environmental protesters arrested at civil disobedience campaign in London». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 21. 21,0 21,1 21,2 Matthew Taylor and Damien Gayle (17. november 2018). «Thousands gather to block London bridges in climate rebellion». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 22. Roger Harrabin (17. november 2018). «Extinction Rebellion protests block London bridges». BBC News. Henta 1. september 2019. 
 23. «Climate change protesters block London bridges on day of civil action». The Independent. Henta 1. september 2019. 
 24. «Hundreds block central London bridges in protest over climate change». London Evening Standard. Henta 1. september 2019. 
 25. «'Rebellion Day' activists plan to block five London bridges». Sky News. Henta 1. september 2019. 
 26. Molitch-Hou, Michael (19. oktober 2018). «Climate Activists Occupy Greenpeace UK Headquarters—Wait, That Can't Be Right». Common Dreams. Henta 1. september 2019. 
 27. Snaith, Emma; Mitib, Ali (15. juli 2019). «Extinction Rebellion protesters bring streets to standstill in five UK cities». The Independent (på engelsk). Henta 1. september 2019. «Glasgow - Messages saying “Act Now” and “The future you fear is already here”, Bristol - “Tell the Truth”» 
 28. Molly Blackall (15. juli 2019). «Extinction Rebellion protests block traffic in five UK cities». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 29. Sulda, Dixie (15. april 2019). «Climate change protesters forcibly removed from Parliament House». The Advertiser (Adelaide). Henta 1. september 2019. 
 30. Watts, Jonathan (10. desember 2018). «Extinction Rebellion goes global in run-up to week of international civil disobedience». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 31. «Extinction Rebellion». Brightest. 13. januar 2019. Henta 1. september 2019. 
 32. Lerner, Sharon (15. desember 2018). «The Extinction Rebellion's Direct-Action Climate Activism Comes to New York». The Intercept. Henta 1. september 2019. 
 33. Cockburn, Harry (16. april 2019). «Climate change activists who occupied International Criminal Court arrested by Dutch police». The Independent. Henta 1. september 2019. 
 34. «Activistas de la organización ecologista Extinction Rebellion bloquean el acceso a la sede de Repsol en Madrid». 20minutos.es - Últimas Noticias (på spansk). EFE. 15. april 2019. Henta 1. september 2019. 
 35. Smith, Bill (16. april 2019). «Police detain 209 climate change protesters over London blockades». MSN. Independent Online (IOL). Henta 1. september 2019. 
 36. Acevedo, Gaby (17. april 2019). «Crowd Swarms City Hall in NYC to Protest Climate Change». NBC New York (på engelsk). Henta 1. september 2019. 
 37. «More Than 60 Arrested During Climate Demonstration In Manhattan» (på engelsk). CBSN – New York. 17. april 2019. Henta 1. september 2019. 
 38. «Extinction Rebellion activists stop coal train in Brisbane». The Guardian. Australian Associated Press. 19. april 2019. Henta 1. september 2019. 
 39. «International Rebellion». Extinction Rebellion. Henta 14. okctober 2019. 
 40. 40,0 40,1 Taylor, Matthew (23. september 2019). «Extinction Rebellion plans new London climate crisis shutdowns». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 3. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 41. 41,0 41,1 41,2 41,3 41,4 «Extinction Rebellion». BBC. 7. oktober 2019. 
 42. «Merkel defends climate plan as activists block Berlin squares». Reuters. 7. oktober 2019. Henta 8. oktober 2019 – via www.reuters.com. 
 43. Webb, Carolyn (7. oktober 2019). «'A duty to disobey': who are Extinction Rebellion?». The Sydney Morning Herald. Henta 8. oktober 2019. 
 44. «Police call for new legal powers over protests as Extinction Rebellion starts fresh action». The Independent. 2. oktober 2019. Henta 3. oktober 2019. 
 45. Demianyk, Graeme (6. okctober 2019). «Extinction Rebellion ‘Opening Ceremony’ Kicks Off Two Weeks Of Protests In London». HuffPost UK (på engelsk). Henta 7. oktober 2019. 
 46. Christian, Bonnie (6. oktober 2019). «XR activists host 'opening ceremony' ahead of London protests». Evening Standard (på engelsk). Henta 7. oktober 2019. 
 47. «280 arrests at Extinction Rebellion rally as PM pours scorn on protesters». Sky News. Henta 8. oktober 2019. 
 48. «Extinction Rebellion: Police order activists to move or face arrest». BBC News. 
 49. «Druids and drums: my day as a Rebel». Evening Standard. 
 50. «Extinction Rebellion activists plant trees outside UK parliament». EuroNews. 
 51. «Climate change activists plant trees outside UK parliament». Reuters. 
 52. «Ed Miliband defends Extinction Rebellion ‘crusties’ and backs mass tree planting». Metro. 
 53. «Extinction Rebellion protests - live: Police drag woman along ground as activists launch effort to shut down London City Airport». The Independent. 10. oktober 2019. Henta 10. oktober 2019 – via www.independent.co.uk. 
 54. «Extinction Rebellion protesters arrested at London City airport». The Guardian. 10. oktober 2019. Henta 10. oktober 2019. 
 55. «'No one in, no one out': Extinction Rebellion block BBC headquarters». Sky News. 11. oktober 2019. Henta 11. oktober 2019. 
 56. Gayle, Damien; Taylor, Matthew (11. oktober 2019). «Extinction Rebellion takes aim at BBC as arrests mount». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 13. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 57. «Extinction Rebellion arrests over 1,000 in four days of protests». The Metro. 10. oktober 2019. Henta 10. oktober 2019 – via www.metro.co.uk. 
 58. «XR hold 'funeral march' as arrest total tops previous mass protests». Evening Standard. 12. oktober 2019. Henta 13. oktober 2019. 
 59. Gayle, Damien; Taylor, Matthew (14. oktober 2019). «Extinction Rebellion activists arrested at Bank of England protest». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 14. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 60. Davies, Gareth (14. oktober 2019). «Extinction Rebellion bring traffic to standstill around Bank of England as group targets City of London». The Telegraph. ISSN 0307-1235. Henta 14. oktober 2019 – via www.telegraph.co.uk. 
 61. «Extinction Rebellion protests banned from London». 15. oktober 2019. Henta 15. oktober 2019 – via www.bbc.co.uk. 
 62. 62,0 62,1 Gayle, Damien (14. oktober 2019). «Police ban Extinction Rebellion protests from whole of London». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 15. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 63. «Extinction Rebellion to fight ban on protesting in London in court». The Guardian. 15. oktober 2019. 
 64. «Extinction Rebellion banned from London by police after 'disrupting' City workers». The Independent. 15. oktober 2019. Henta 16. oktober 2019. 
 65. Damien Gayle (16. oktober 2019). «Extinction Rebellion lawyers apply for judicial review over protest ban». The Guardian. 
 66. Gayle, Damien; Dodd, Vikram (6 November 2019). «Extinction Rebellion protesters may sue Met as ban ruled unlawful». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 7. november 2019 – via www.theguardian.com. 
 67. Taylor, Matthew (15. oktober 2019). «Extinction Rebellion activists defy London-wide protest ban». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 15. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 68. 68,0 68,1 Gayle, Damien; Dodd, Vikram; Murray, Jessica (16. oktober 2019). «Extinction Rebellion defies protest ban and targets Google». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 17. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 69. 69,0 69,1 staff, Guardian; agencies (17. oktober 2019). «Extinction Rebellion activists disrupt London Underground». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 17. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 70. «Furious commuters drag Extinction Rebellion protester from top of Tube». Sky News. Henta 17. oktober 2019. 
 71. Dazed (17. oktober 2019). «Don’t be fooled into thinking that climate activism is just for poshos». Dazed. Henta 18. oktober 2019. 
 72. Hinsliff, Gaby (17. oktober 2019). «Extinction Rebellion has built up so much goodwill. It mustn’t throw that away | Gaby Hinsliff». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 18. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 73. «Opinion: Extinction Rebellion's treatment of class and race blocks its goal of climate justice». The Independent. 15. oktober 2019. Henta 18. oktober 2019. 
 74. «How Extinction Rebellion Inadvertently Stoked A Class War». HuffPost UK. 18. oktober 2019. Henta 18. oktober 2019. 
 75. Gill, Charlotte (17. oktober 2019). «Extinction Rebellion have turned climate change into a class war». The Telegraph. ISSN 0307-1235. Henta 18. oktober 2019 – via www.telegraph.co.uk. 
 76. Ball, Tom; Webster, Ben; Webber, Esther (18. oktober 2019). «Extinction Rebellion apologises after commuters drag protester off train». The Times. ISSN 0140-0460. Henta 18. oktober 2019 – via www.thetimes.co.uk. 
 77. «XR admit Tube protest was 'own goal' because it annoyed people». Evening Standard. 17. oktober 2019. Henta 17. oktober 2019. 
 78. «Extinction Rebellion blocks Oxford Circus». 18. oktober 2019. Henta 18. oktober 2019 – via www.bbc.co.uk. 
 79. Gayle, Damien; agency (18. oktober 2019). «Extinction Rebellion blocks Oxford Circus in London with pyramid». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 18. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 80. Gayle, Damien; Walker, Peter (18. oktober 2019). «Extinction Rebellion protester climbs Big Ben in day of climate action». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 18. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 81. Gardner, Bill; Davies, Gareth (18. oktober 2019). «Extinction Rebellion protester: 'I won't come down from Big Ben until Boris Johnson gives me a call'». The Telegraph. ISSN 0307-1235. Henta 18. oktober 2019 – via www.telegraph.co.uk. 
 82. «A crude performance: Semi-naked climate activists protest BP art sponsorship». The Japan Times Online. 21. oktober 2019. ISSN 0447-5763. Henta 21. oktober 2019 – via Japan Times Online. 
 83. Busby, Mattha (20. oktober 2019). «Semi-naked activists protest against National Portrait Gallery's links with BP». The Guardian. ISSN 0261-3077. Henta 21. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 84. Editor, Mark Townsend Home Affairs (20. oktober 2019). «Tube protest was a mistake, admit leading Extinction Rebellion members». The Observer. ISSN 0029-7712. Henta 21. oktober 2019 – via www.theguardian.com. 
 85. Barstein, Brand (6. juni 2019). «'Hei sann, Dag sitter i arrest. Han ringer når han er tilbake.'». Dagbladet (krev abonnement). Henta 2. september 2019. 
 86. «Vi støtter skolestreiken». Morgenbladet. 15. mars 2019. Henta 2. september 2019. 
 87. Watts, Jonathan; Gayle, Damien (19. april 2019). «Extinction Rebellion day five centres on tussle for control of Oxford Circus». The Guardian. Henta 1. september 2019. 
 88. «Analysis of public opinion in response to the Extinction Rebellion actions in London, April 2019». 20. april 2019. 
 89. «YouGov: Do you support or oppose climate change protesters? Plus, legal aid, and advertising in space results». Yougov.co.uk. 17. april 2019. Henta 1. september 2019. 
 90. 90,0 90,1 90,2 «London faces fourth day of disruption». Sky News. 18. april 2019. Henta 1. september 2019. 
 91. 91,0 91,1 91,2 John, Humphrys (17. april 2019). «John Humphrys – Extinction Rebellion: Noble and Necessary or a Pointless Nuisance?». Yougov.co.uk (på engelsk). Henta 1. september 2019. 
 92. Matthew Taylor, "Extinction Rebellion protesters to stand in European elections", The Guardian, 26 Apr 2019
 93. The Climate & Ecological Emergency Independents election candidates, arkivert frå originalen 30. januar 2020, henta 1. september 2019 
 94. European election 2019 – London-wide results, Lewisham Council
 95. Results of European Parliamentary Election 2019 - South West Region, Bournemouth, Christchurch and Poole Council
 96. Matthew Taylor (27. juni 2019). «Doctors call for nonviolent direct action over climate crisis». The Guardian. 
 97. 97,0 97,1 «Climate activists, including Extinction Rebellion, to receive £500,000 from US philanthropists». The Independent. 12. juli 2019. Henta 1. september 2019. 
 98. Falch-Nilsen, Kirsti (4. desember 2019), «Vil bli arrestert for klima», NRK (på norsk bokmål), henta 5. desember 2019 
 99. «Newsletter 20 - Parliament meets our First Demand...well almost.», Extinction Rebellion (på engelsk), 3. mai 2019, henta 30. november 2019 
 100. Cann, Charlotte Du (28. oktober 2019). «Opinion | Extinction Rebellion Is Creating a New Narrative of the Climate Crisis». The New York Times (på engelsk). ISSN 0362-4331. 
 101. «Channel 4 confirms first ever TV election debate on climate crisis for this Thursday», businessgreen.com (på engelsk), 25. november 2019, henta 30. november 2019 
 102. Barasi, Leo (7. oktober 2019). «Extinction Rebellion has won the first battle – now it must win the war | Leo Barasi». The Guardian (på engelsk). ISSN 0261-3077. 
 103. Iqbal, Nosheen (6. oktober 2019). «How Extinction Rebellion put the world on red alert». The Observer (på engelsk). ISSN 0029-7712. 
 104. «What does Extinction Rebellion want?» (på engelsk). 7. oktober 2019. «Among 18- to 24-year-olds, 47% either "strongly supported" or "somewhat supported" the disruption of traffic and public transport to highlight Extinction Rebellion's aims.» 

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]