Festdagsreduksjonen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Festdagsreduksjonen (heilagdagsreforma), som vart vedteken under regimet til Struensee, den 26. oktober 1770, førte med seg ei halvering av religiøse markeringar i Danmark og Noreg. Mange av heilagdagane som var fastsette i kong Kristian den femtes norske lov vart anten avskaffa heilt eller flytta til næraste søndag.[1]

Forordninga «Om nogle af de anordnede Fest og hellige Dages afskaffelse» vart publisert i kyrkjene.[2] Forordninga er norsk lov og teken med i norske lovsamlingar til og med 1965.

«Skiønt deres Anordning kan have havt et gudeligt Øiemerke, ere de dog mere blevne anvendte til Lediggang og Laster, end til sand Guds Dyrkelse; hvorfore det er bedre, at de efter andre Protestantiske Landes Exempel blive anvendte til Arbeide og nyttig Gierning. Følgende Festdage skal aldeles ophøre: den 3 Jule-, Paaske- og Pintse-Dag; Hellig 3 Kongers Dag; Marie Renselses Dag; St. Hans Dag; Marie Besøgelses Dag; Mikkels- og Alle-Helgens-Dag; dog skal denne Dags Texter og Bønner for Reformationen forklares og læses neste Søndag efter 1. November. Marie Bebudelses Dag skal henlegges til 5. Søndag i Faste, og dens Evangelium og Text til Aftensang da forklares. Taksigelses-Festen for Ildebrandens Dæmpelse i København den 23. October skal og ophøre, derimod skal neste Søndag derefter Taksigelse skee af Prædikestolene og Bønnen læses. Dette skal begynde fra neste Advents Søndag. Da det formodes, at Søndagen og de vedblivende Fester med desmere Alvorlighed og Andagt helligholdes; hvorover Vedkommende tilbørligen have at holde. De Tavler og Bekkener, som skulde ombæres eller udsettes paa nogen af disse afskaffede Hellig-Dage, skal henlegges til neste Søndag efter.»

Schous Forordninger V. Deel , 1777, s. 115.
Forordning av 26. Oktober 1770, underteikna av kong Christian VII.

Dagar som vart avskaffa som fest- og heilagdagar[endre | endre wikiteksten]

Festdagar som vart flytta[endre | endre wikiteksten]

Heilagdagar utanom søndagar som var att i Danmark og Noreg[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. Schous Forordninger V. Deel , 1777, s. 115. Forordning av 26. Oktober 1770.
  2. Kunngjøring i Dolstad kyrkje 1. søndag i faste 1771, ministerialbok for 1753–78 s. 331.