Filter

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Filter kan visa til:

Mekaniske filter (partikkelfilter)
Innan optikk
Innan elektronikk, signalhandsaming, telekommunikasjon, kybernetikk
Innan informatikk

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.