Flattryktheit

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein flattrykt sfæroide er ein ellipsoide med ein kort akse og to like lengre aksar.

Ein flattrykt sfæroide

Flattryktheit er eit mål på kor flattrykt ein planet er. Ein planet som er tilnærma sfærisk i forma, kan vera bulande utover i senter på grunn av rotasjonen. (Den ikkjeeksisterande) sentrifugalkrafta kjempar mot tyngdekrafta som gjer at planeten ser meir ut som ein sfære dratt ut ved ekvator

Matematisk definerast flattryktheit som følgjer:

der er den ekvatoriale radiusen og er den polare radiusen. Tilnærminga gjeld i tilfellet for ein flytande planet med konstant tettleik; det er ein funksjon av den gravitasjonelle konstanten til Newton, rotasjonsperioden og tettleiken .