Forvirring

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Forvirring er eit norsk omgrep for tilstandar ein vanlegvis er ein del av delirium.

Innan psykologi, òg kalla amentia, er det ei sterk forstyrring av medvitslivet. Forvirring kan oppstå ved dei fleste alvorlege psykiske lidingar, samt ved organiske hjartesjukdomar, forgifting, alvorleg febersjukdommar og ekstrem utmatting. Forvirring kan òg oppstå reint psykisk.