Garn

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Garn kan visa til:

  • Fangstgarn er eit trådnett med større eller mindre masker som vert nytta til å fange fisk, dyr, fugl og gjenstandar. Eit garn kan vikle seg rundt det som skal fangast slik at det ikkje kan kome seg laus. Til dømes kan ein nytte fiskegarn til å fange fisk.
  • Tekstilgarn er fiber som er laust spunne saman til ein tjukk tråd til bruk som strikkegarn eller heklegarn.
  • Seglgarn vert også nytta som omgrep på hamptråd som vert nytta til for eksempel sying av segl til skip.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.