Gasskonstant

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Verdiar av R
8,314472 J · K-1 · mol-1
0,0820574587 L · atm · K-1 · mol-1
8,20574587 x 10-5 m³ · atm · K-1 · mol-1
8,314472 cm3 · MPa · K-1 · mol-1
8,314472 L · kPa · K-1 · mol-1
8,314472 m3 · Pa · K-1 · mol-1
62,3637 L · mmHg · K-1 · mol-1
62,3637 L · Torr · K-1 · mol-1
83,14472 L · mbar · K-1 · mol-1
1,987 cal · K-1 · mol-1
6,132439833 lbf · ft · K-1 · g · mol-1
10,7316 ft³ · psi · °R-1 · lb · mol-1

Gasskonstanten (og kalla den universelle gasskonstanten eller den ideelle gasskonstanten) er ein fysisk konstant brukt i tilstandslikninga for å knyte saman forskjellige grupper av tilstandsfunksjonar med kvarandre. Gasskonstanen har symbolet R. Det er eit anna namn for Boltzmannkonstanten, men når han vert brukt i den ideelle gasslova vert han vanlegvis uttrykt med eininga energi per kelvin per mol i staden for energi per kelvin per partikkel.

I den enklaste forma av tilstandsliknina, den ideelle gasslova, oppstår gasskonstanten som:

der P er trykket til ein ideell gass, T er temperaturen, og er det molare volumet. Denne kan òg skrivast som:

der V er volumet til gassen, og n er talet på mol.

R oppstår òg i Nernst-likninga og Lorentz-Lorenz-formelen.

Verdien av gasskonstanten er:

R = 8,314472(15) J · K-1 · mol-1

Dei to tala i parantes viser utryggleiken (standard avvik) i dei to siste tala av verdien.

Forholdet til andre konstantar[endre | endre wikiteksten]

Boltzmannkonstanten kB (ofte forkorta til k) kan brukast for dei andre formene av den ideelle gasslova ved at ein brukar talet på partiklar i staden for talet på mol av ein gass. Dette krev at ein i tillegg bruker Avogadros tal, NA

Ein kan då uttrykke den ideelle gasslova direkte i form av Boltzmannkonstanten:

der N = nNA er det faktiske talet på molekyl.

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]