Hardt mellomrom

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
 

Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

Hardt mellomrom (engelsk nonbreaking space, forkorta nbsp) er eit spesialskriftteikn som blir brukt for å hindra at ord som er forbundne med mellomrommet vert skilde av lineskift. Det kan til dømes brukast som tusenkiljeteikn: 10 000.

Hardt mellomrom blir brukt mellom kvart tredje siffer i store tal og mellom annkvart siffer i vanlege telfonnummer:

  • I 1928 var det 6 018 000 innbyggjarar i New York.
  • Telefonnummeret til departementa er +47 22 24 90 90

Hardt mellomrom blir brukt etter replikkstrek, slik at ein replikkstrek ikkje skal bli ståande sist på ei line.
Hardt mellomrom blir brukt i ein del forkortingar, som TV 2, 25 °C

I Word og OpenOffice kan ein setje inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigkommandoen Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er  .

Spire Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.