Hopp til innhald

Hjelp:Kategoriar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kategoriar samlar artiklar som har likt tema. Det finst kategoriar som dekker vide emne på toppen og deretter stadig snevrare underkategoriar. Kva kategoriar ein artikkel høyrer til i kan du som regel sjå nedst i artikkelen.

Korleis leggja ein artikkel inn i ein kategori[endre | endre wikiteksten]

Du kan leggja inn kategoriar medan du endrer ei side. På nynorsk Wikipedia legg ein vanlegvis kategoriane nedst, mellom slutten av teksten (etter evt. malar) og interwikilenkjene.

Legg dei inn slik:
[[kategori:blomar]]
[[kategori:rosefamilien]]

Ved lagring vil denne artikkelen leggjast inn i kategoriane blomar og rosefamilien.

Sortering i kategoriane[endre | endre wikiteksten]

Artiklar blir sorterte automatisk i kvar kategori under første bokstaven (eller teiknet) i tittelen. Dersom ein ønskjer ei anna sortering, kan ein leggja inn denne saman med kategorien:

[[kategori:blomar|Rose]]

Hovudartiklar i ein kategori blir vanlegvis lagde først i lista ved at ein sorterer dei under spesialteikn, vanlegvis mellomrom (ikkje noko teikn) eller asterisk:

[[kategori:rosefamilien| ]]

Artiklar om moderne vestlege personar blir sortert etter etternamnet og artiklar som byrjer med "Det" som regel alfabetisk etter neste ordet.

Korleis laga og vedlikehalda ein kategori[endre | endre wikiteksten]

Kategorisidene kan endrast på same måte som ein vanleg artikkel, men lista over artiklane dei inneheld blir laga automatisk. Ein kan leggja inn litt innhald i kategoriane, til dømes interwikilenkjene, ei kort innleiing, eit lite bilde eller peikarar til hovudartiklar.

Det viktigaste er likevel å plassera kategorien i kategorihierarkiet. Er du usikker på kvar kategorien høyrer heime kan du leita deg fram i kategori:kategoriar og nedover. Her vil du òg finna mønster for korleis det er vanleg å namngje artiklar. Pass på at du ikkje lager ein kategori som allereie finst under eit anna namn (til dømes kategori:norske fjell når me allereie har kategori:fjell i Noreg).

Kategori:Petroleum er eit døme på korleis ein god kategori kan sjå ut.

Retningsliner for kategorisering og namngjeving[endre | endre wikiteksten]

Geografi[endre | endre wikiteksten]

Hovudsakleg nytter me forma "[Stad] i [Land]", til dømes kategori:fossar i Noreg, ofte utvida til å gjelda verdsdelar, til dømes kategori:byar i Asia.

Personar[endre | endre wikiteksten]

Personar blir som regel sorterte ut frå nasjonalitet, eventuelt folkegruppe, og yrke. Det vil seie at ein finsk samisk målar og arkeolog vil ligga i desse kategoriane:

[[kategori:finske kunstmålarar]]
[[kategori:finske arkeologar]]
[[kategori:samiske kunstmålarar]]
[[kategori:samiske arkeologar]]

Personar frå svært små folkegrupper kan ligga direkte i kategorien til folkegruppa utan å bli sortert etter yrke, til dømes kategori:finlandssvenskar.