Hymne til Sovjetunionen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

«Hymne til Sovjetunionen», også kalla «Stalin-hymnen» (russisk Гимн Советского Союза, Gimn Sovetskogo Soyuza), var nasjonalsong i Sovjetunionen frå 14. mars 1944 fram til Sovjetunionen fall i 1991. Songen erstatta Internasjonalen som sovjetisk nasjonalsong. Teksten blei skriven av Sergej Mikhalkov saman med Gabriel El-Registan og melodien blei komponert av Aleksandr Aleksandrov.

Melodien har alltid vore den same, men sjølve teksten er blitt endra av Mikhalkov tre gonger gjennom ein sekstiårsperiode, mellom anna blei referansar til Stalin tekne ut i 1977. Songen fanst også i omsetjing til andre språk brukt i unionen. Etter at Sovjetunionen fall blei melodien teken i bruk, med ny tekst av Mikhalkov, til «Hymne til den russiske føderasjonen» i 2000. Dette er i dag nasjonalsongen til Russland.

«Hymne til Sovjetunionen» er forboden i nokre land som tidlegare høyrde til Sovjetunionen, mellom anna Litauen (frå 2008).[1]

Tekst[endre | endre wikiteksten]

Russisk Translitterasjon
1.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

2.

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
ПРИПЕВ

3.

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
ПРИПЕВ
1.
Såjuz n'erosjimyj rjespoblik svåbådnykh
Splåtila naveki velikaja Rus'!
Da zdravstvojet såzdannyj vålej narådåv
Jedinyj, mågutsjij Såvetskij Såjuz!
REFRENG:
Slavsja Åtetsjestvå, nasje svåbådnåje,
Drozjby narådåv nadjøzjnij åplåt!
Partija L'enina — sila narådnaja
Nas k tårzjestvo kåmmonizma v'edøt!

2.

Skvåz' gråzy sijalå nam sålntse svåbådy,
I L'enin v'elikij nam put' åzaril,
Na pravåje d'elå ån pådnjal narådy,
Na trod i na pådvigi nas vdåkhnåvil!
REFRENG

3.

V påbed'e bessmjertnykh id'ej kåmmonizma
My vidim grædosjtsjeje nasjej strany,
I krasnåmuo znam'eni slavnåj åtsjizny
My bodjem vs'egda bezzavetnå verny!
REFRENG

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Fotnotar[endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]