Hypergeometrisk rekkje

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ei hypergeometrisk rekke er ei rekkje på forma


der c må vere større enn eller lik 0. Ei hypergeometrisk rekkje er konvergent dersom . Slike rekkjer vart først innført av Leonard Euler, medan meir generelle resultat vatr gjeven av Gauss og seinare matematikarar. Ei generalisert eller høgare hypergeometrisk rekkje er ei rekkje

der forholdet

er ein rasjonal funksjon av n.

Blant dei mange resultata kring slike rekkjer finn ein at Richard Birkeland påviste at røtene i ei vilkårleg algebraisk likning kan skrivast som ein sum av høgare hypergeometriske rekkjer.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]