Hopp til innhald

Isospinn

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Partikkelfysikk
Teoriar
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselverknad
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Eigenskapar
Energi
Rørslemengd
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning

Isospinn, òg kalla isotopisk eller isobarisk spinn, er eit kvantetal knytt til sterk verkselverknad, som brukast i kjernefysikk og elementærpartikkelfysikk for å klassifisere atomkjernar eller hadroniske partiklar som baryon og meson.

Isospinn har ikkje same einingar som vinkelmoment og er ikkje ein type spinn. Det er ein dimensjonslaus storleik og namnet kjem av at dei matematiske strukturane som vert nytta til å skildre storleiken er særs lik dei som er nytta for å skildre spinn.

Isospinn er ein av smakane, flavour, nytta til å skildre hadron.