Kø (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

kan visa til:

  • , ei ordna rekkje av folk eller annna som venter på tur
    • Bilkø, ei rekkje av bilar på vegen som går sakte eller står stille
    • Kø i datavitskap, ein lineær datastruktur for lagring av data
  • Køteori, matematisk idealiserte køar
Andre tydingar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.