KH-11 Kennen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

KH-11 KENNEN, omdøypt til CRYSTAL i 1982 og i samsvar med lekasjer frå NRO (National Reconnaissance Office) sin økonomiske dokumentasjon med kodenamnet: "Evolved Enhanced CRYSTAL (EEC)" (men òg referert til av kodenamn som 1010, og "Lykelhól"), er ein type rekognoseringssatellitt - først lansert av den Amerikanske National Reconnaissance Office i desember 1976. Produsert av Lockheed i Sunnyvale, California, vart KH-11 den første Amerikanske spionsatellitten som brukte elektro-optisk digital bilethandsaming, og å skapa optisk observasjon evne i sanntid.[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

Skjematisk teikning basert på Hubble Space Telescope (HST) layout
Skjematisk teikning basert på Hubble Space Telescope (HST) layout med interne visingar


Seinare har KH-11 satellittar vorte referert til av utenforståande observatørar som KH-11B eller KH-12, og ved namn "Avansert KENNEN", "Betre Crystal" og "Ikon". Offisielle økonomiske dokument som viser til den siste generasjonen av Elektro-Optiske satellittar som Utvikla Forbetra CRYSTAL System. Lykelholserien vart offisielt nedlagt i favør av ei tilfeldig nummereringordning etter offentlege referansar til KH-7 Gambit, KH-8 Gambit-3, KH-9 Hexagon, og KH-11 satellittar.[10] KH-11 satellittar er truleg kjelde til nokre bilete av Sovjetunionen og Kina offentleggjort i 1997, og dessutan bilete av Sudan og Afghanistan er offentleggjort i 1998 som var relatert til respons til bombinga av den amerikanske ambassaden i 1998.

Programhistorie og logistikk[endre | endre wikiteksten]

Data vert overført gjennom eit nettverk av kommunikasjonsatellittar, det sokalla Satellitt-Data-Systemet. Den første bakkestasjonen for handsaming av elektro-optisk fotografering var eii løynleg National Reconnaissance Office-anleggi i Områdde 58, som ligg i det kontinentale USA i samsvar med NRO, og meir presist i Fort Belvoir ifølgje andre kjelder.[11][12]

I 1999 valde NRO Boeing som hovudentreprenør for Framtidas Bilete Arkitektur (FIA) program, med sikte på å erstatta KH-11-satellittar ved ein meir kostnadseffektiv konstellasjon av mindre, og òg meir moderne rekognoseringssatellittar. Etter svikt av FIA i 2005, bestilde NRO frå Lockheed ytterlegare to eldre maskinvare KH-11s.[13] USA-224, den første av desse to, vart lansert i byrjinga av 2011 to år i forkant av den første planen estimat.[14]

I januar 2011 NRO vert tilbode NASA to plass optiske system med 2,4 m diameter primære speglar, lik Hubble-Teleskopet, men med styrbar vidaregåande spegel og kortare brennvidde som resulterer i eit breiare synsfelt. Disse kan anten vera ekstra maskinvare frå KH-11-programmet, eller optikk frå kansellert FIA programmet. satellittane vart angiveleg er lagra i eit reint rom anlegget på ITT Exelis i Rochester, NY, usa.[15][16][17][18]

Design[endre | endre wikiteksten]

Hubble-Teleskopet integrering på Lockheed
Dynamiske testeining av KH-11 (ubekreftet) Tre Spegel Montering

Det vert anteke å likna på Hubble-Teleskopet i storleik og form, som satellittar vart levert i tilsvarande behaldarar. Vidare, ein NASA historie av Hubble, i å diskutera grunner til å byta frå ein 3-meters viktigaste spegla til ein 2,4-meter design, heiter det: "I tillegg, viss du endrar til ein 2,4-meter spegel ville minska fabrikasjon kostnader ved produksjon ved hjelp av teknologiar som er utvikla for militært spy satellittar."[19] Ein CIA - historia seier at den primære spegla på den første KH-11s mælt 2.34 meter, men storleikar auka i seinare versjonar. NRO leidde utviklinga av ein datastyrd spegel polering teknikk, som seinare vart òg brukt for polering av den primære spegla av Hubble-Teleskopet.[20]

Ein perfekt 2.4 meter spegel observera i det visuelle (500 NM) ville ha ein diffraksjon avgrensa oppløysing på rundt 0.05 arcsec, som frå ein orbital høgd på 250 km ville tilsvara ein bakken døme avstand av 0.06 m (6 cm, 2,4 tommar). Operative oppløysing skal verta verre på grunn av effektar av atmosfærisk turbulens.[21] Astronom Clifford Stoll anslår at eit slikt teleskop kunne løysa opp "eit par inches. Ikkje heilt god nok til å kjenna att eit andlet".[22]

Ulike versjonar av KH-11 variera i massen, med tidlegare kvartal alt frå rundt 13 000 til 13 500 kilo, medan seinare blokker har en masse på rundt 19,600 kg. Lengda er anteken å vera 19.5 meter og diameter er 3 meter eller mindre.[23]

Dei to optiske teleskop samlingar (OTAs berre, ikkje full satellittar) som vert tilbode til NASA frå NRO i januar 2011 vart først mistenkt for å vera KH-11-serien "ekstra maskinvare", men seinare knytte til Framtidige Imaging Architecture programmet. KH-11 OTAs er av ein tre-spegel anastigmat (TMA) optisk design (sans 3. "tertiære" spegel). F/1.2 primære har ein diameter på 2,4 m, og er refokusert sina av den sekundære å gje ein samla f/8 brennvidder, noko som gjer den optiske teleskop montering kortare enn det HST. Med tillegg av universitet sitt-og spegel, dette vil gje eit mykje breiare felt enn Hubble ' s 2-speglar f/24 Ritchey–Chrétien optisk design, noko som gjer det til eit potensielt ideell observatory for Mørk Energi eller andre astrofysikk undersøkingar. Den sekundære spegla er montert på ein hexapod å auka side-vising og bakken skanning evne til opphavleg hadde til føremål å rekognoserings-oppdrag.[24]

KH-11 var den første rekognosering satellitt utstyrt med charge-coupled einingar (CCD) array-teknologi for bilethandsaming som hadde ei oppløysing på 800 x 800 pixels. Seinare blokkera satellittar kan omfatta signal intelligens, evnar og større følsomhet i større lys spektera (sannsynlegvis i infrarødt).[25][26]

Seinare satellittar, hadde større spegel, med ein diameter på rundt 2.9–3.1 m.[27] Jane ' s Defence Weekly indikerer at den sekundære spegla i Cassegrain reflekterande teleskop system kan flyttast, slik at bileta skal takast frå uvanlege vinklar for ein satellitt. Det er òg indikasjonar på at satellitten kan ta bilete kvar fem sekund.

Fire generasjonar av AMERIKANSKE elektro-optiske rekognosering har vorte identifisert:[28][29]

Blokk I[endre | endre wikiteksten]

Blokkera eg refererer til den opphavlege KH-11 satellitt, kor fem vart lansert mellom 19 desember 1976 og 17 November 1982.

Block II[endre | endre wikiteksten]

Dei tre Block II satellittar er i den opne litteraturen referert til som KH-11B, den påståtte DRAGONEN kodenamn, eller Krystall, og er anteke å vera i stand til å ta infrarøde bilete i tillegg til optiske observasjonar. Den første eller andre Kvartal II satellitt gjekk tapt i ein lansering feil.

Blokk III[endre | endre wikiteksten]

Fire Blokk III satellittar, ofte kalla KH-12 eller Forbetra Crystal vart lansert mellom November 1992 og oktober 2001. Namnet "Betre Crystal" refererer til "Forbetra Beregning CRYSTAL System" (IMCS), som legg til referanse markeringar for nøyaktig kartlegging bilete innhenta av satellitt. ein Anna forbetring var ein åttedelte auke i last ned fart i tilhøve til tidlegare modellar for å bidra til betre real-time tilgjenge og auka dekning.[30][31]

Blokk IV[endre | endre wikiteksten]

Tre elektro-optiske satellittar som vart lansert i oktober 2005, januar 2011 og August 2013 er knytt til Blokk IV.

Derivat[endre | endre wikiteksten]

Den Tåkete satellitt vert anteke å ha vorte avleidd frå KH-11, men modifisert for å gjera det usynleg på radar, og er vanskeleg å oppdaga visuelt. Den første Misty satellitt, USA-53, vart utgjeve av RomfergenMal:OV på oppdrag STS-36 . Den USA-144 satellitt, som vart lansert 22 . Mai 1999 av ein Titan IVB frå Vandenberg Air Force Base, som kan ha vore ein annan Misty satellitt, eller ein Forbetra Imaging System romskip. Satellittane er nokon gonger identifisert som KH-12s.[32]

Kompromiss[endre | endre wikiteksten]

KH-11 bilete av bygging av ein Kiev-klassa luftfartøy, som vert utgjeve av janes i 1984.

I 1978, ein ung CIA-tilsett som heiter William Kampiles vart skulda for å selja ein KH-11 System Teknisk Manual som skildrar designar og drift til Sovjet. Kampiles vart dømt for spionasje og først dømt til 40 års fengsel.[33] Seinare, er detta begripe vart redusert, og etter å ha tent 18 år, Kampiles vart utgjeve i 1996.[34][35]

I 1984 Samuel Loring Morison, ein etterretningsanalytiker i Naval Intelligence Support Center, vidaresendast tre klassifisert bilete teke av KH-11 til publisering Jane ' s Fighting Ships. I 1985, Morison vart dømt i Federal Court på to tilfelle av spionasje og to tilfelle av tjuveri av eigedomen til staten, og vart dømt til to år i fengsel.[36] Han vart gjeven nåde av President Clinton i 2001.[37]

KH-11 oppdrag[endre | endre wikiteksten]

Alle KH-11 Nøkkelholet satellittar på bane, orbital konstellasjonen status av September 2013

Ni KH-11 satellittar vart lansert mellom 1976 og 1990 ombord Titan-3D-og −34D rakettar, med ein lansering feil. For følgjande fem satellitt lanserer mellom 1992 og 2005, eit Titan IV starta bilen vart brukt. Dei to siste startar i 2011 og 2013 vart utført av Delta IV Heavy rakettar. Den KH-11 erstatta KH-9 filmen tilbake satellitt, blant andre, den siste som vart tapt i ein oppskytning eksplosjon i 1986.

KH-11 satellittar er i ein av to standard fly i Sola-synkron bane. Som skuggar, hjelp til å skjelna bakken funksjonar, satellittar i eit vanleg fly austom ein middag/midnight bane observera bakken på lokale ettermiddagen, medan satellittar i vestlege fly observera bakken på lokale morgon timar.[38][39][40] Historisk lanserer difor er tima til å skje, anten om to timar før eller ein time etter lokale middag (eller midnatt), høvesvis. banane er slik at bakken-spor gjenta etter eit visst mengd dagar, kvar dag i 4 dagar for den primære satellittar i Aust og Vest baneplanet.[41]

Stjernebiletet består av to primære og to andre satellittar (ein primær og ein sekundær per fly). Orbital fly av dei to primære satellittar i Aust og Vest flyet er skilt med 48 til 50 gradar. Det baneplanet av den sekundære satellitt-i Aust-flyet ligg 20 gradar austom den primære satellitten, medan baneplanet av den sekundære satellitt-i Vest-flyet ligg 10 gradar vest for den primære satellitten.[42]

Name KH-11


Block

Launch date COSPAR ID[43]


SATCAT №

NROL number Orbit Plane Orbital decay date
OPS 5705 1-1 19 December 1976 1976-125A[44]


09627

N/A 247 km × 533 km, i=96.9° West 28 January 1979
OPS 4515 1–2 14 June 1978 1978-060A[45]


10947

276 km × 509 km, i=96.8° West 23 August 1981
OPS 2581 1–3 7 February 1980 1980-010A[46]


11687

309 km × 501 km, i=97.1° East 30 October 1982
OPS 3984 1–4 3 September 1981 1981-085A[47]


12799

244 km × 526 km, i=96.9° West 23 November 1984
OPS 9627 1–5 17 November 1982 1982-111A[48]


13659

280 km × 522 km, i=96.9° East 13 August 1985
USA-6 2-1 4 December 1984 1984-122A[49]


15423

335 km × 758 km, i=98°[50] West 10 November 1994
Unknown 2-2 28 August 1985 N/A Failed to orbit East N/A
USA-27 2–3 26 October 1987 1987-090A[51]


18441

300 km × 1000 km, i=98° East 11 June 1992
USA-33 2–4 6 November 1988 1988-099A[52]


19625

300 km × 1000 km, i=98° West 12 May 1996
USA-86 3-1 28 November 1992 1992-083A[53]


22251

408 km × 931 km, i=97.7°[54] East 5 June 2000
USA-116 3-2 5 December 1995 1995-066A[55]


23728

405 km × 834 km, i=97.7°[56] East 19 November 2008
USA-129 3-3 20 December 1996 1996-072A[57]


24680

NROL-2 292 km × 894 km, i=97.7°[58] West 24 April 2014[59]
USA-161 4-1 5 October 2001 2001-044A[60]


26934

NROL-14 309 km × 965 km, i=97.9°[61] East
USA-186 3–4 19 October 2005 2005-042A[62]


28888

NROL-20 256 km × 1006 km, i=97.9°[63] West
USA-224 4-2 20 January 2011 2011-002A[64]


37348

NROL-49 290 km × 985 km, i=97.9°[65] East
USA-245 4-3 28 August 2013 2013-043A[66]


39232

NROL-65 260 km × 1007 km, i=97.9°[67] West
Ein lys bestå av USA-129, ei Blokk III satellitt

KH-11 satellittar krevja periodiske reboosts å motverka atmosfæriske dra, eller til å justera sina bakken spor til overvåking krav. Basert på data samla inn av lokale observatørar, følgjande orbital eigenskapar av OPS 5705 vart berekna ved amatør skywatcher Ted Molczan.[68]

4. September 2010, amatør astrophotographer Ralf Vandebergh tok nokre bilete av ein KH-11 (USA-129), satellitt-frå bakken. Bileta, til trass for å takast med eit 10 cm blendaropning teleskop frå ei rekkje 336 kilometer, viser store detaljar som rettar og solcellepaneler, og dessutan nokre element viss funksjon er ikkje kjend.[69]

OPS 5705


Tidsrom

Periapsis


(M.O.H.)

Apoapsis


(M.O.H.)

Storhetstiden på slutten av perioden


(M.O.H.)

19 Desember 1976 – 23 Desember 253 kilometer (253 000 m) 541 kilometer (541 000 m) 541 kilometer (541 000 m)
23 Desember 1976 – 27. Mars 1977 348 kilometer (348 000 m) 541 kilometer (541 000 m) 537 kilometer (537 000 m)
27. Mars 1977 – 19 August 270 kilometer (270 000 m) 537 kilometer (537 000 m) 476 kilometer (476 000 m)
19 August 1977 – 1978 Januar 270 kilometer (270 000 m) 528 kilometer (528 000 m) 454 kilometer (454 000 m)
1978 Januar – 28. Januar 1979 263 kilometer (263 000 m) 534 kilometer (534 000 m) Deorbited

Kostnad[endre | endre wikiteksten]

Berekna einingskostnader, inkludert lanseringen, og i 1990 dollar, varierer frå US$1.25 1,75 milliardar kroner (inflasjonsjustert US$2.29 å 3.21 milliardar i 2016).

Ifølgje Senator Kit Bond første økonomiske estimater for kvar av dei to eldre KH-11 satellittar er bestilt frå Lockheed i 2005 var høgare enn for dei nyaste Nimitz-klassa hangarskip (CVN-77) med sit forventa innkjøp kostar US$6.35 milliardar kroner i Mai 2005.[70] I 2011, etter lanseringen av USA-224, DNRO Bruce Carlson annonsert at innkjøpet kostnad for satellitt hadde vore US$2 milliardar kroner under den første økonomiske anslag, som ville setja det på ca US$4,4 milliardar kroner (inflasjonsjustert US$4.68 milliardar i 2016).

I April 2014, NRO tildelt ein "(...) verd meir enn $5 milliardar kroner (...)" dei siste to eldre KH-11 satellittar.[71]

Bilete galleri[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

 1. «Develop Acquire Launch Operate (NRO Brochure)» (PDF). NRO. 
 2. Day, Dwayne A. «The geometry of shadows». The Space Review. 
 3. Casey, William J. «Letter to Honorable Edward P. Boland from William J. Casey proposing visit by permanent select committee members to KENNEN Ground Station, CIA-RDP83M00914R000700040112-1». CIA. 
 4. «Briefing of Bill Woodruff and Ralph Preston, Senate and House appropriations committee staff, on KENNEN, CIA-RDP74B00415R000100010065-5». CIA. 
 5. Richelson, Jeffrey T. The Wizards of Langley. Inside the CIA's Directorate of Science and Technology. Westview Press, Boulder. ISBN 0-8133-4059-4. p.199-200
 6. Clapper, James R. «FY 2013 Congressional Budget Justification, Volume 1, National Intelligence Program Summary, Resource Exhibit No. 13» (PDF). DNI. 
 7. «NRO Satellites». Jonathan McDowall. 
 8. Yenne, Bill. The Encyclopedia of US Spacecraft. Exeter Books (A Bison Book), New York. ISBN 0-671-07580-2. p.82 Key Hole
 9. «SOVIET MILITARY CAPABILITIES AND INTENTIONS IN SPACE (NIE 11-1-80)» (PDF). Central Intelligence Agency. Henta 2 June 2010.  Sjekk datoverdiar i |besøksdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)
 10. Jeffrey T. Richelson. America's Secret Eyes in Space: The U.S. Keyhole Spy Satellite Program. Harper & Row. s. 231. 
 11. «NRO review and redaction guide (2006 ed.)» (PDF). National Reconnaissance Office. 
 12. «Quasar (satellite)». associatepublisher.com. 
 13. Iannotta, Ben. «Spy-sat rescue: Obama's proposal to prevent a gap in coverage sparks debate, optimism». Defense News. 
 14. «10 Who Made a Difference in Space: Bruce Carlson, NRO Director» (PDF). Space News / NRO. 
 15. Warren Ferster. «Donated space telescopes are leftover spy program failures». MSNBC. 
 16. Zach Rosenberg. «NRO donates spare telescopes to NASA». FlightGlobal. 
 17. Achenbach, Joel. «NASA gets two military spy telescopes for astronomy». Washington Post. 
 18. Overbye, Dennis (4 June 2012). «Former Spy Telescope May Explore Secrets of Dark Energy». New York Times.  Sjekk datoverdiar i |dato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 19. The Power to Explore, NASA. In particular, Chapter XII – The Hubble Space Telescope Chapter 12, p. 483
 20. Tenet, George J. «DCI Remarks at the NRO 40th Anniversary Gala». CIA. 
 21. Fried, D. L. (October 1966). «Optical Resolution Through a Randomly Inhomogeneous Medium for Very Long and Very Short Exposures». Journal of the Optical Society of America 56 (10): 1372–1379. Bibcode:1966JOSA...56.1372F. doi:10.1364/JOSA.56.001372. Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 22. Stoll, Clifford. The Cuckoo's Egg. Doubleday. ISBN 978-0-307-81942-0. 
 23. Mark Wade. «KH-11». Encyclopedia Astronautica. Arkivert frå originalen 20 June 2012. Henta 23 April 2004.  Sjekk datoverdiar i |arkivdato=, |besøksdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |arkivdato=, |besøksdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |arkivdato=, |besøksdato= (hjelp)
 24. Dressler, Alan. «The NRO-1 2.4-m Telescope» (PDF). The National Academies. 
 25. globalsecurity.org – KH-11 KENNAN, 24 April 2007
 26. «U.S. Costs of Verification and Compliance Under Pending Arms Treaties (CBO Publication #528)» (PDF). CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, CONGRESS OF THE UNITED STATES. 
 27. Charles P. Vick. «KH-12 Improved Crystal». GlobalSecurity.org. 
 28. Day, Dwayne. «Gum in the Keyhole». The Space Review. 
 29. Graham, William. «Delta IV Heavy launches on debut West Coast launch with NRO L-49». nasaspaceflight.com. Henta 21 January 2011.  Sjekk datoverdiar i |besøksdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)
 30. Richelson, Jeffrey T. «National Security Archive Electronic Briefing Book No. 13: U.S. Satellite Imagery, 1960–1999». National Security Archive. 
 31. «KH-11 Recons Modified». Aviation Week. 
 32. «Encyclopedia Astronautica – Misty». Astronautix.com. Arkivert frå originalen 29 November 2010. Henta 3. desember 2013.  Sjekk datoverdiar i |arkivdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |arkivdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |arkivdato= (hjelp)
 33. Patrick Radden Keefe. «I Spy». Wired. 
 34. «The Kampiles Case». Henta 30 December 2010.  Sjekk datoverdiar i |besøksdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)
 35. «Record of William Peter Kampiles». Federal Bureau of Prisons. Henta 30 December 2010.  Sjekk datoverdiar i |besøksdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)
 36. New York Times: Michael Wright and Caroline Rand Herron, "Two Years for Morison," 8 December 1985. Retrieved 11 March 2011
 37. New York Times: [1]Anthony Lewis, "Abroad at Home; The Pardons in Perspective," 3 March 2001. Retrieved 11 March 2011
 38. Vick, Charles P. «IMPROVED – ADVANCED CRYSTAL / IKON / "KH-12"». globalsecurity.org. 
 39. Molczan, Ted. «KH-11 Lifetime» (PDF). satobs.org. 
 40. Langbroek, Marco. «The orbit of USA 245 and the current KH-11 constellation». SatTrackCam Leiden. 
 41. Langbroek, Marco. «On USA 245 and USA 129, and the future of the Keyhole constellation: an afterthought to my previous post». SatTrackCam Leiden. 
 42. Langbroek, Marco. «Past and future of the KH-11 Keyhole/Evolved Enhanced CRYSTAL constellation (part 3)». SatTrackCam Leiden. 
 43. Jonathan's Space Report: List of satellite launches
 44. «1976-125A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 45. «1978-060A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 46. «1980-010A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 47. «1981-085A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 48. «1982-111A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 49. «1984-122A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 50. Vick, Charles P. «KH-11 KENNAN: RECONNAISSANCE IMAGING SPACECRAFT». globalsecurity.org. 
 51. «1987-090A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 52. «1988-099A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 53. «1992-083A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 54. «USA 86 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 55. «1995-066A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 56. «USA 116 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 57. «1996-072A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 58. «USA 129 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 59. «USA 224 recovered, USA 186 still drifting, and looking for GPS IIF-6 20 minutes after launch». Marco Langbroek. Henta 13. mai 2016. 
 60. «2001-044A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 61. «USA 161 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 62. «2005-042A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 63. «USA 186 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 64. «2011-002A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. desember 2013. 
 65. «USA 224 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 66. «2013-043A». Nssdc.gsfc.nasa.gov. Henta 3. april 2014. 
 67. «USA 245 – Orbit Data». heavens-above.com. 
 68. Molczan, Ted. «Examples of other 'fake space' claims by governments?». fas.org. 
 69. «Never Before Seen View of a Keyhole Satellites?». Henta 8. oktober 2013. 
 70. O'Rourke, Ronald. «Navy CVN-21 Aircraft Carrier Program: Background and Issues for Congress». Naval Historical Center. Arkivert frå originalen 1 December 2006.  Sjekk datoverdiar i |arkivdato= (hjelp)Sjekk datoverdier i |arkivdato= (hjelp) Sjekk datoverdier i |arkivdato= (hjelp)
 71. «Dr. Darrell Zimbelman Receives 2014 Charyk Award, Release # 02-14» (PDF). National Reconnaissance Office. 

Vidare lesning[endre | endre wikiteksten]

 • John Gjedde (2000-09-07). programmet. Federation of American Scientists. Henta 2008-02-23.
 • John Gjedde (1. Januar 1997). KH-11 produktet. Federation of American Scientists. Vitja 24. April 2004.
 • John Gjedde (9 September 2000). KH-12 Forbetra Krystall. Federation of American Scientists. Vitja 23. April 2004.
 • John Gjedde (22 August 1998). KH-12 produktet. Federation of American Scientists. Vitja 23. April 2004.
 • Mark Wade (9 August 2003). KH-11. Encyclopedia Astronautica. Vitja 23. April 2004.

Eksterne lenkjer[endre | endre wikiteksten]

 • Mal:Commons category-inline